Sunteți pe pagina 1din 1

EPOCA LUMINILOR

Absolutismul luminat

Definiție:
Absolutismul luminat a fost politica de reforme economice, sociale, religioase și politice
inspirată de filosofia iluministă în secolul al XVIII-lea și aplicată de „despoții luminați”.

„Despoții luminați”:
1. Frederic al II-lea (1740-1786), Prusia.
2. Iosif al II-lea (1780-1790), Austria.
3. Ecaterina a II-a (1762-1796), Rusia.

Măsuri aplicate în cadrul absolutismului luminat:


1. Modernizarea legislației.
2. Investiții de stat în economie.
3. Toleranța religioasă.
4. Îmbunătățirea situației țărănimii.
5. Dezvoltarea invățământului.
6. Sprijinul acordat artei și literaturii.

Cauzele eșecului politicii absolutismului luminat:


a) Incompatibilitatea dintre regimul politic al absolutismului luminat și politica de
reforme a acestuia.
b) Statul a respins încercările parțiale de însănătoșire (reformele).
c) Influențele Revoluției franceze.

Modalități de răspândire a ideilor iluminismului:


1. Cărți, broșuri sau opere de mari dimensiuni („Enciclopedia” redactată de Diderot și d”
Alembert).
2. Presa.
3. Societățile științifice, literare și artistice.
4. Saloanele de lectură.
5. Lojile masonice.

Reprezentanți ai iluminismului în literatură și artă:


Scriitori: Voltaire, J. J. Rousseau, Daniel Defoe – Robinson Crusoe, Jonathan Swift – Călătoriile
lui Gulliver.
Apare un nou curent de gândire german numit „Furtună și avânt”.
Artă dramatică: J. W. Goethe – Faust.
Muzică: W. A. Mozart – Don Giovanni.