Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEORETIC ,,ACADEMICIAN ION BOSTAN”, S.

BRÎNZA

Psiholog: Gavrila Tatiana

Lista elevilor cu CES

Anul de studii 2020-2021

1. Mailairău Ion
2. Florae Marius
3. Chetroi Marius
4. Neagu Mihai
5. Marian Mădălina
6. Jîtcu Esra-Maria
7. Buțenco Pavel
8. Balcan Valeria
9. Chetroi Tatiana
10. Chetroi Gabriel
LICEUL TEORETIC ,,ACADEMICIAN ION BOSTAN”, S. BRÎNZA

Psiholog: Gavrila Tatiana

Servicii prestate elevilor cu CES

Mailairă
u Ion

Florea
Marius

Chetroi
Marius

Neagu
Mihai

Marian
Mădălina

Jîtcu
Esra-
Maria
LICEUL TEORETIC ,,ACADEMICIAN ION BOSTAN”, S. BRÎNZA

Psiholog: Gavrila Tatiana

Buțenco
Pavel

Balcan
Valeria

Chetroi
Tatiana

Chetroi
Gabriel
LICEUL TEORETIC ,,ACADEMICIAN ION BOSTAN”, S. BRÎNZA

Psiholog: Gavrila Tatiana

Fișa de evidență a lucrului cu părinții elecilor cu CES

Nr. Numele , prenumele Data, activitatea Data, activitatea Data , activitatea Data, activitatea
părintelui
LICEUL TEORETIC ,,ACADEMICIAN ION BOSTAN”, S. BRÎNZA

Psiholog: Gavrila Tatiana