Sunteți pe pagina 1din 2

Facultatea Arhitectură de Interior

Secţia: MOBILIER ȘI AMNEJĂRI INTERIOARE


Anul universitar 2019-2020
Anul II, Semestrul II
Disciplina PID-PID 58- PRACTICĂ
Durata 2 săptămâni - nr. credite ECTS 2

DETALII DE ÎMBINĂRI ÎN LEMN MASIV

OBIECTIVE:

 Dezvoltarea manualității viitorilor designeri de mobilier


 Înțelegerea lemnului masiv ca materie prima: prelucrări și proprietăți
 Aprofundarea îmbinărilor de lemn masiv

PREAMBUL:

Activitatea practică a anului doi își dorește să fie legată de proiectele semestrului care au ca
subiect principal obiectul de mobilier din lemn masiv. Ca urmare a acestui lucru, se doreste ca
studentul să înțeleagă premizele după care se execută acest tip de mobilier. Nimic nu este mai
explicativ decât lucrul efectiv, manual din care se pot înțelege propritetățile lemnului și modul
cum acesta se prelucrează.

_______
TEMA și CERINȚE:

Executați din lemn masiv cel putin două îmbinări specifice, la scara 1/1. Se propun
următoarele variante:

 Cu cep aplicat în coada de rândunică

 În coada de rândunică

 Cu cep prelucrat

 În dinți

 Cu lamba sau pană aplicată

 Cu diblu în colț de 45 grade

__________

DESFĂŞURARE PROIECT

Având în vedere situația pandemiei, elevii vor executa lucrarea acasa, cu mijloace proprii.
Lucrările vor fi pozate în etapele execuției și la final astfel încât mâna studentului să apara în
cadru, pentru aprecierea scării și autenticității proiectului. Pozele se vor trimite în profilul de
Messenger al elevului.

1
CRITERII DE APRECIERE SI NOTARE

 Corectitudinea execuției
 Dificultatea detaliului/îmbinării
 Calitatea execuției
_________

BIBLIOGRAFIE

 Curs de mobilier, Ed. UAUIM

 https://ro.pinterest.com/jimfcollier/furniture-details-in-wood/

 Furniture design, Jim Postell, Ed. Wiley, New Jersey, 2012: https://books.google.ro/books?
id=VEKpxZQYzloC&dq=wood+details+for+furniture+fabrication&hl=ro

 Materiality and Interior Construction, Jim Postell, Nancy Gesimondo, Ed. Wiley, New
Jersey, 2011: https://books.google.ro/books?
id=mQoGPi0dBtUC&pg=PR5&dq=wood+details+for+furniture+fabrication&hl=ro&source=gbs_selec
ted_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false

Întocmit: lect.dr.arh. Codruța Iana