Sunteți pe pagina 1din 1

ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA

Anexa nr. 1 la Hotărârea Colegiului director nr. 386 din 12.03.2012 pentru aprobarea modelului de Certificat privind
dobândirea experienţei profesionale practice (efectuarea stagiului)

Anexa nr. 1

Societatea comercială de proiectare ……………………


Birou individual de arhitectură ……………………….

CERTIFICAT

privind dobândirea experienţei profesionale practice (efectuarea stagiului) de către doamna/domnul


arhitect ……………………………………….

Arhitect cu drept de semnătură …………………………….,……………………. membru al Filialei


Teritoriale ………………………… înregistrat în TNA cu nr. …………..deţin calitatea de
……………………………………. la Societatea comercială de proiectare/Biroul individual de arhitectură
………………………… şi am asigurat îndrumarea stagiului profesional efectuat de către dna/dl arhitect
……………………………………………pentru perioada …………………..conform convenţiei de stagiu nr.
…………din …………….

Doamna/Domnul arhitect ……………………………………a fost angajată/angajat cu contract individual


de muncă de 8 ore/4 ore/2 ore, înregistrat la ITM ………………… cu nr. ………., din data
………………….

Proiectele la elaborarea cărora a participat dna/dl arh………………………………………, pe perioada


derulării contractului individual de muncă menţionat mai sus, sunt:

bla bla bla bla bla bla


…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………............................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….

Societate comercială de proiectare/Birou individual de arhitectură Arhitect îndrumător


(reprezentant legal numele şi prenumele în clar, semnătura, ştampila) (numele şi prenumele în clar, semnătura şi parafa)