Sunteți pe pagina 1din 2

RED.

: 1
IP Universitatea de Stat De Medicină si Farmacie “Nicolae Testemițanu”
DATA: 12.05.2009
DEPARTAMENTUL MEDICINA INTERNĂ Pag. 3 / 3
Disciplina Boli Ocupaționale
09.3.1.18
Orarul cursurilor și lecțiilor practice

"APROB"
Șeful Disciplinei
profesor universitar
Nicolae BODRUG_____________
24 August 2020

ORARUL
Prelegerilor și orelor practice la
Îngrijirea şi comunicarea cu pacientul,
pentru studenții anului II, semestrul de primăvara, anul de studii 2020-2021

Anul II

Îngrijirea şi comunicarea cu pacientul (2 ore)


Ziua
Grupa Inceputul, Localul, Profesorul

Luni 12 9.50 - N. Antonova


13 9.50 - E. Tofan

18 11.30 - I. Cosciug
19 11.30 – A. Botezatu

5 12.30 – V. Calancea
6 12.30 - E. Cobileanschii

Marți 3 8.00 – N. Bodrug


4 8.00 – E. Luca

Miercuri 8 9.50 – D. Barba


9 9.50 – I. Cosciug

1 12.30 – A. Botezatu
2 12.30 - E. Cobileanschii
7 12.30 - V. Calancea
Joi 20 9.50 - N. Antonova
21 9.50 - E. Tofan
22 9.50 – E. Luca

14 12.30 – D. Barba
15 12.30 – V. Calancea
16 12.30 - E. Cobileanschii
17 12.30 - N. Bodrug

Vineri 10 8.00 –V. Calancea


11 8.00 – E. Cobileanschii

Sef studii, conferențiar universitar Doina Barbă