Sunteți pe pagina 1din 2

RED.

: 1
IP Universitatea de Stat De Medicină si Farmacie “Nicolae Testemițanu”
DATA: 12.05.2009
DEPARTAMENTUL MEDICINA INTERNĂ Pag. 3 / 3
Disciplina Boli Ocupaționale
09.3.1.18
Orarul cursurilor și lecțiilor practice
"APROB"
Șeful Disciplinei
profesor universitar
Nicolae BODRUG_____________
27 august 2019
ORARUL
Prelegerilor și orelor practice la
Îngrijirea şi comunicarea cu pacientul,
pentru studenții anului II, semestrul de toamnă, anul de studii 2019-2020

Anul II

Îngrijirea şi comunicarea cu pacientul (2 ore)


Ziua
Grupa Inceputul, Localul, Profesorul

Luni 7 9.50 - D. Barba


8 9.50 - E. Cobileanschii
9 9.50 - I. Cosciug

10 12.30 - N. Antonova
11 12.30 – E. Tofan
21 12.30 – E. Cobileanschii
22 12.30 - V. Calancea
Marți 25 14.00 – V. Calancea
26 14.00 – E. Tofan
28 14.00 – I. Cosciug

Miercuri 4 8.00 – D. Barba


5 8.00 – I. Cosciug
6 8.00 – E. Cobileanschii

12 09.50 - N. Antonova
13 09.50 – E. Tofan
14 09.50 – V. Calancea
20 9.50 - E. Cobileanschii
1 10.30 - N. Antonova
2 10.30 – E. Tofan
3 10.30 - V. Calancea

Joi 27 8.00 - I. Cosciug

15 12.30 – E. Cobileanschii

23 13.00 – N. Antonova
24 13.00 – E. Tofan

Vineri 16 12.30 – E. Cobileanschii


17 12.30 – D. Barba
18 12.30 – E. Tofan
19 12.30 –V. Calancea

Sef studii, conferențiar universitar Doina Barba