Sunteți pe pagina 1din 1

RED.

: 1
DEPARTAMENTUL MEDICINA INTERNĂ DATA: 12.05.2009
Disciplina Boli Ocupaționale Pag. 3 / 3
09.3.1.08
Planurile tematice si calendaristice ale cursurilor
și lucrărilor practice (seminare)

"APROB"
Șeful Disciplinei
profesor universitar
Nicolae BODRUG_____________
11 ianuarie 2018
PLANUL CALENDARISTIC
al cursurilor la Îngrijirea şi comunicarea cu pacientul
pentru studenții anului II, semestrul de primavara, anul de studii 2017-2018
Nr. TEMA Prelegeri
Nr. Data
ore
1. Etică şi deontologie medicală. 2 5.02 – 09.02
2018
2. Comunicarea în medicină ca fundament al relației medic- 2 12.02 – 16.02
pacient. 2018
Aplicarea tehnicilor de comunicare eficientă medic-
pacient în timpul examenului medical.
Tipuri de comunicare: comunicare verbală; comunicare
nonverbală. Tehnici şi strategii de comunicare frecvent
utilizate în practica medicală.
Tehnici adecvate şi neadecvate de comunicare în
medicină.
Etapele dialogului medic-pacient.
Categorii de comunicare identificate de medici.

3. Statutul şi rolul de medic. Personalitatea pacientului. 2 19.02 – 23.02


Reguli de bună practică medicală privind informarea 2018
pacientului:
Acordul pacientului informat.
Dreptul pacientului la informația medicală.
Principiile asigurării confidențialtății informațiilor și
vieții private a pacientului.
Total 6 ore