Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învatare 1

Scoala și cartea, doi prieteni adevărați

Competente
Detalii de
Ziua specifice/ Activităţi integrate/pe discipline; Resurse Evaluare
continut
Disciplina
Luni  Festivitatea de deschidere a noului an scolar
10  “Bine ati venit!” – Activitate comună părinţi – elevi pentru informarea părinţilor privind organizarea programului,
sept. structura anului şcolar, rechizitele necesare, orarul clasei
 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta,
Materiale:
ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii
calculator
DP  Eu si ceilalti – “Amintiri din vacanță” Observarea
Autocunoaştere Procedurale: sistematică
1.1; 2.3  Amintiri din vacanță:
şi atitudine conversaţia, expli-
- prieteni noi în vacanță
pozitivă faţă de caţia, exercițiul
- locuri vizitate – desen, descreire Aprecieri
CLR-1.2 sine şi faţă de jocul de rol
- activităti plăcute desfăsurate în vacanță globale si
MM-1.4 ceilalţi Organizare:
starea emotională: “M-am simtit
frontal, individual, în individuale
vesel/trist/furis/speriat când…”
echipă
 Cântece cunoscute
 Din nou la scoală!
Materiale:
CLR  Dialog dirijat despre şcoală, prieteni, Observarea
fisă de lucru
Marti 1.2; 1.3; colegi sistematică
Text-suport: Procedurale:
11  Discuţii despre prima zi de şcoală, amintiri
2.1 2.4; Prima zi de citire explicativă,
sept. din vacanţă, exprimarea sentimentelor etc.
3.1; școală conversaţia, Aprecieri
 Formularea unor întrebări şi răspunsuri
Petronela Vali explicaţia, exercitiul globale si
orale la întrebări legate de tema şi mesajul
MM-1.4 Slavu Organizare: individuale
textului
act. frontală, pe grupe
 Auditie: Scoala a Început
MEM Materiale: Observarea
 Numeratia 0 – 100
1.1; 1.3; Numeratia fisă de lucru sistematică
 Scrierea si citirea nr. Naturale 0 – 100
1.6; 3.1; 0 – 100 Procedurale:
 Pozitionarea pe axă a unor numere date
5.2 explicatia, exercitiul,
 Identificarea „vecinilor” unui nr. < 100 Aprecieri
Recapitulare problematizare
 Ordonarea numerelor naturale 0 – 100 globale si
AVAP – initială Organizare:
(crescător si descrescător) individuale
2.6 frontal, individual
Limba engleză + Opțional Lb. Engleză
Familiarizarea cu textul; întelegerea textului
Materiale: Observarea
CLR  Citirea în forme variate a enunţurilor şi
Ne amintim fisă de lucru modului de
1.1;1.2; textelor scurte ( citire cu voce tare /în gând;
din cls. I Procedurale: lucru și
1.3; 2.1 citire în lanţ, pe roluri)
citire explicativă, implicarea
 Citirea în ritm propriu, cu adaptarea
3.1; 3.2 Text-suport: conversaţia, explicaţia, în activități
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
Prima zi de exercitiul
 Identificarea titlului, autorului Aprecieri
școală Organizare:
 Precizarea locului şi timpului acţiunii globale si
MM-1.4 Petronela Vali act. frontală, pe grupe
 Formularea de răspunsuri la întrebări
Slavu act. individuală individuale
 Cântece cunoscute
 Compunerea si descompunerea numerelor
MEM naturale 0 - 100 Materiale: Observarea
Mier- 1.1; 1.2;  Compararea numerelor naturale utilizând Numeratia fisă de lucru sistematică
curi 1.6; 3.1; semnele de relatie <, >, = 0 – 100 Procedurale:
12 5.2  Selectarea unor numere după un criteriu explicatia, exercitiul,
(ex.: încercuiţi nr. >decât 39 şi < decât 45) Recapitulare problematizare Aprecieri
sept.
AVAP –  Completarea seriilor numerice initială Organizare: globale si
2.6  Aflarea unor numere, respectând anumite frontal, individual individuale
condiții;
 Materiale și instrumente Observarea
 Jocul culorilor, al liniilor și al punctelor Materiale:
AVAP Materiale și acuarele, pensule reacţiilor
 Observarea mascotelor, a casetelor și copiilor și
1.1; 2.2; instrumente Procedurale:
simbolurilor folosite în manual. a modului
2.3; 2.5  Identificarea de materiale și instrumente cu conversaţia,
Oamenii de lucru
ajutorul cărora se pot crea obiecte explicaţia, exercițiul
comunică Aprecieri
2h  Enunțarea regulilor de folosire a anumitor Organizare:
între ei globale si
instrumente – foarfece, ac etc. frontal, individual individuale

1
 Familiarizarea cu textul; întelegerea
Textul: Materiale:
textului
titlu, autor, fisă de lucru Observarea
CLR  Citirea în forme variate a enunţurilor şi
alineate Procedurale: sistematică
1.1;1.2; textelor scurte ( citire cu voce tare / în şoaptă
citire explicativă,
1.3; 2.1 / în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă)
Text-suport: conversaţia,
3.1; 3.2  Citirea în ritm propriu, cu adaptarea
Ziua când toți explicaţia, exercitiul Aprecieri
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie Organizare:
au sapte ani, globale si
2h  Identificarea titlului, autorului, alineatelor act. frontală, pe grupe
O. Pancu-Iasi individuale
 Precizarea locului şi timpului acţiunii act. individuală
pag. 10-11
 Formularea de răspunsuri la întrebări
 Efectuarea de adunări mental si în scris cu Materiale:
Joi MEM suport intuitiv Adunarea si Observarea
scăderea manual, fisă de lucru
13 1.4; 1.6;  Exercitii de calcul oral si în scris sistematică
numerelor Procedurale:
sept. 3.1; 5.2  Terminologie specifică: sumă (total),
naturale explicatia, exercitiul
termeni, descăzut, scăzător, diferență 0 – 100 Aprecieri
AVAP –  Aflarea sumei / diferențe a două numere problematizare
fără trecere globale si
2.6  Compararea unei sume/diferențe cu un Organizare:
peste ordin individuale
număr/sumă/diferență frontal, individual
Religie
 Exercitii aplicative de consolidare Textul: Materiale:
Observarea
 Ex.de alegere a unei variante corecte de titlu, autor, fisă de lucru, manual
sistematică
CLR răspuns din trei alineate Procedurale:
1.1;1.2;  Ex. de completare a răspunsurilor lacunare Text-suport: conversaţia,
1.3; 2.1  Ex. de despărtire a cuvintelor în silabe Ziua când toți explicaţia, exercitiul
Aprecieri
3.1; 3.2  Joc: diagrama au sapte ani, Organizare:
globale si
 Joc de mimă. Culoarea emoțiilor O. Pancu-Iasi act. frontală, pe
individuale
 Colțul de creatie: As dori să… pag. 10-11 grupe, individuală
 Probleme
 Probleme care se rezolvă prin una sau două Materiale:
MEM Adunarea si Observarea
operatii si care presupun operatii de adunare scăderea manual, fisă de lucru
1.4; 1.6; sistematică
si/sau scădere numerelor Procedurale:
Vineri 3.1; 5.2
 Verbalizarea modului de rezolvare a unor naturale explicatia, exercitiul
14 0 – 100 Aprecieri
AVAP – probleme problematizare
sept. fără trecere globale si
2.6  Identificarea semnificaţiei datelor unei peste ordin
Organizare:
individuale
probleme – identificarea cuvintelor care sugerează frontal, individual
operaţii aritmetice (a dat, a primit)
Materiale:
 Repetarea cântecelor din clasa I
Cântarea calculator, CD
 Reproducerea în grup a cântecelor însușite Observarea
MM vocală Procedurale:
intuitiv, respectând sincronizarea sistematică
conversaţia,
1.4; 2.1  Dialog între grupe, sugerat de textul
Tonul explicaţia,
cântecului
Semnalul de demonstratia, Proba
CLR - 2.3  Cântarea în nuanţă medie firească, cu
început Organizare: practică
participare afectivă;
Sincronizarea frontal, individual,
 Joc de rol
pe grupe
Educatie fizică

 Familiarizarea cu textul; întelegerea Materiale:


manual, fisă de
textului Observarea
Textul literar lucru
CLR  Citirea în forme variate a enunţurilor şi sistematică
Procedurale:
2.2 textelor scurte ( citire cu voce tare / în şoaptă
conversaţia,
/ în gând; citire în lanţ, pe roluri, citire ştafetă)
Luni Text-suport: explicaţia, învăţarea
 Citirea în ritm propriu, cu adaptarea
17 Luchi, prin descoperire,
AVAP-2.6 intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie exercitiul Aprecieri
sept. Otilia Cazimir
 Identificarea titlului, autorului, alineatelor Organizare: globale si
pag. 12-13
 Precizarea locului şi timpului acţiunii frontal, individual, individuale
Formularea de răspunsuri la întrebări grupe
Educatie fizică
MEM  Scheletul si organele majore la om Științele Materiale: Observarea
3.1 - recunoastere si localizare vieții manual, culegere, sistematică
- rolul lor în organism
- enumerarea alimentelor sănătoase fisă de lucru
AVAP – Procedurale: Aprecieri
2.2  Scheletul si organele majore la animale
- recunoastere si localizare explicatia, exerci- globale si
CLR-2.1 - rolul lor în organism tiul, problematizare individuale
 Părtile componente ale plantelor

2
Materiale:
 Noul an de scoală Cântarea
calculator, CD Observarea
MM  Dialog dirijat pe baza versurilor cântecului vocală
Procedurale: sistematică
despre toamnă, scoală, scolari
1.4; 2.1 conversaţia,
 Audierea cântecului Tonul
explicaţia,
 Cântarea în nuanţă medie firească, cu Semnalul de Evaluare
CLR - 2.3 exercitiul
participare afectivă; început orală
Organizare:
 Desen: ilustrarea unui fragment din cântec Sincronizarea
frontal, pe grupe
Materiale:
 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta,
DP fisă de lucru, Observarea
ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii
Autocunoaştere Procedurale:
1.1; 2.3  Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine suntem sistematică
şi atitudine conversaţia, expli-
noi?
pozitivă faţă de caţia, exercițiul
CLR-1.2  Afișul de pe usă – activitate de grup Aprecieri
sine şi faţă de jocul de rol
AVAP- 2.6  Continuă povestea! globale si
ceilalţi Organizare:
 Discutarea faptelor personale pornind de la individuale
frontal, individual,
“povestile începute”
în echipă
 Dialogul Materiale:
 Oferirea unor informaţii despre sine, despre Acte de vorbire: manual, fisă de Observarea
A se prezenta, a lucru
CLR familie, colegi, despre activităţile preferate sistematică
prezenta pe Procedurale:
2.2  A se prezenta, a prezenta pe cineva. Salutul cineva. Salutul conversaţia,
Marti  Semnele de punctuație (punctul, semnul
explicaţia, învăţarea
18 întrebării, linia de dialog) - actualizare Text-suport: prin descoperire,
sept. AVAP-2.6  Citirea cu intonație corespunzătoare a Luchi, Aprecieri
exercitiul
 semnelor de punctuație utilizate Otilia Cazimir Organizare: globale si
 Formularea și redactarea unor enunțuri pag. 14 frontal, individual, individuale
utilizând diferite semen de punctuație grupe
 Adunarea si scăderea cu trecere peste ordin Materiale:
MEM Adunarea si manual, culegere, Observarea
 Efectuarea de adunări mental si în scris cu scăderea fisă de lucru sistematică
1.4; 1.6;
suport intuitiv numerelor
3.1; 5.2 Procedurale:
 Exercitii de calcul oral si în scris naturale
 Aflarea sumei / diferențe a două numere 0 – 100 explicatia, exerci- Aprecieri
AVAP – cu trecere peste tiul, problematizare globale si
 Compararea unei sume/diferențe cu un
2.6 ordin Organizare: individuale
număr/sumă/diferență
 Problemă cu două operații frontal, individual
Limba engleză + Opțional Lb. Engleză
 Alfabetul
 Litere de tipar si de mână, mici si mari Alfabetul • Materiale:
CLR
 Scrierea literelor mari si mici de mână în Literele mari manual, fisă de lucru
1.2; 1.3; Observarea
ordine alfabetică și mici de Procedurale:
2.1; 1.4; sistematică
 Scrierea cuvintelor în ordine alfabetică mână conversaţia, explicaţia,
3.1; 4.1
 Grupurile de două si trei litere învăţarea prin
 Identificarea grupului de litere în silabe şi descoperire, exercitiul Aprecieri
• Grupurile de
MEM – de pronunţare corectă; Organizare: globale si
litere
1.1  Ex. de cuvinte care contin grupuri de litere individuale
frontal, individual,
 Selectarea din text a cuvintelor care contin pag. 15 grupe
grupuri de litere. Dictare
 Adunarea si scăderea cu trecere peste ordin Materiale:
Mier- MEM  efectuarea de adunări mental si în scris Adunarea si manual, culegere, fisă Observarea
curi 1.4; 1.6;  folosirea terminologiei specifice ( suma, scăderea de lucru sistematică
19 3.1; 5.2 diferență, mai mare, mai mic, mărește, numerelor Procedurale:
micsorează) naturale
sept. 0 – 100 explicatia, exercitiul, Aprecieri
AVAP –  aflarea sumei / diferențe a două numere problematizare globale si
cu trecere
2.6  compararea unei sume/diferențe cu un peste ordin Organizare: individuale
număr/sumă/diferență
 problemă cu două operații frontal, individual
AVAP  Exersarea scrierii de cuvinte și numere Materiale:
1.1; 2.3; dragi, cu ajutorul liniilor, punctelor și petelor manual, instrumente de Aprecieri
2.4; 2.5 de culoare: Cuvinte si scris, acuarele globale si
- numele și prenumele, al fraților, al surorilor, numere dragi Procedurale: individuale
2h al părinților, al bunicilor conversaţia, explicaţia,
- numele străzii pe care copiii locuiesc Litere si cifre exercițiul Expunerea
MEM-2.1 - date de naștere, numărul blocului, al casei Organizare: lucrărilor
frontal, individual
Joi 20 CLR  Familiarizarea, întelegerea, si explorarea Asezarea Materiale: Observarea
1.2; 1.3; textului textului în manual, CD, sistematică

3
 Citirea în ritm propriu, cu adaptarea
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie
 Identif. titlului, autorului, a nr. de alineate
 Precizarea locului şi timpului acţiunii videoproiector
pagină
2.4; 3.1;  Formularea unor întrebări şi răspunsuri pe Procedurale:
3.4; 4.1 baza textului citit citire explicativă,
Text-suport:
 Participarea la discuţii în perechi /în grup pe conversaţia, explicaţia,
Cartea de Aprecieri
MEM -3.1 teme de interes - cartea preferată învăţarea prin
piatră globale si
Asezarea textului în pagină descoperire, exercitiul
după V. Colin individuale
2h - reguli de asezare corectă a textului în pag: Organizare:
pag. 16 si 19
- scrierea datei act. frontală, pe frupe
sept. - scrierea titlului, a numelui autorului
- scrierea alineatelor
- respectarea liniaturii si a formei literelor
 Adunarea si scăderea cu trecere peste ordin Materiale:
MEM Adunarea si manual, culegere, fisă Observarea
 Folosirea terminologiei specifice ( suma, scăderea
1.4; 1.6; diferență, mai mare, mai mic, mărește, de lucru sistematică
3.1; 5.2 numerelor Procedurale:
micsorează) naturale
 Aflarea sumei / diferențe a două numere 0 – 100 explicatia, exercitiul, Aprecieri
AVAP –  Proba adunării si scăderii cu trecere problematizare globale si
2.6  Aflarea termenului necunoscut peste ordin Organizare: individuale
 Problemă cu două operații frontal, individual
Religie
 Citirea, cu intonația potrivită, a unui text cu
dialog Materiale:
Observarea
 Completarea unui text lacunar cu semen de fise de lucru
sistematică
CLR punctuație si linie de dialog Linia de Procedurale:
1.4; 2.1;  Transformarea, după model, a unui text dialog conversaţia, explicaţia,
2.2; 2.3; partial dialogat în text dialogat ciorchinele, exercitiul
Aprecieri
3.4; 4.1  Ordonarea unor replici într-un text Reactualizare Organizare:
globale si
 Crearea de dialoguri pe baza imaginilor frontal, individual,
individuale
suport grupe

 Adunarea si scăderea cu trecere peste ordin Materiale:


MEM Adunarea si manual, culegere, fisă Observarea
Vineri  Folosirea terminologiei specifice ( suma, scăderea
1.4; 1.6; diferență, mai mare, mai mic, mărește, de lucru sistematică
21 numerelor
3.1; 5.2 micsorează) Procedurale:
sept. naturale
 Aflarea sumei / diferențe a două numere 0 – 100 explicatia, exercitiul, Aprecieri
AVAP –  Proba adunării cu trecere problematizare globale si
2.6  Aflarea termenului necunoscut peste ordin Organizare: individuale
 Problemă cu două operații frontal, individual
 Noul an de scoală - repetare
 Dialog dirijat pe baza versurilor cântecului Cântarea Materiale:
despre toamnă, scoală, scolari vocală calculator, CD Observarea
MM
 Repetarea cântecului Procedurale: sistematică
1.4; 2.1
 Cântarea în nuanţă medie firească, cu Tonul conversaţia, explicaţia,
participare afectivă; Semnalul de exercitiul Evaluare
CLR - 2.3  Interpretarea cântecului individual si în grup început Organizare: orală
 Executarea unor miscari sugerate de text Sincronizarea frontal, pe grupe
 Desen: ilustrarea unui fragment din cântec
Educatie fizică
 Audierea povestii ”Povestea cărtii de
povesti” de Emilia Căldararu
Materiale: Observarea
CLR  Povestea unei cărti – cum se face o carte
Cartea. fisă de lucru sistematică
1.2; 1.3;  Cuprinsul unei cărți
Cuprinsul Procedurale:
2.4; 3.1;  Precizări privind diferite tipuri de cărți unei cărti conversaţia, explicaţia,
3.4; 4.1;4.2  Și locul de unde pot fi procurate
exercitiul Aprecieri
 Formulare de enunțuri cu cuvinte date pag. 17 Organizare: globale si
Luni CLR – 1.2
 (bibliotecă, librărie, copertă) grupe, individuală individuale
24
sept.  Ghicitori, proverbe despre carte
Educatie fizică
MEM  Transformări ale apei: Științele Materiale: Observarea
3.1 solidificare, topire, evaporare, fierbere, pământului manual, culegere, fisă sistematică
condensare
4
de lucru
 identificarea, în imagini și în mediul Procedurale:
apropiat, a stărilor de agregare a apei
AVAP – Transformări explicatia, exercitiul, Aprecieri
 descrierea stărilor de agregare ale apei din
2.2 ale apei problematizare globale si
experiența proprie
CLR-2.1 Organizare: individuale
 ghicitori despre stările apei în natură
frontal, individual
 Dacă furnica... Materiale:
 Dialog dirijat pe baza versurilor cântecului calculator, CD Observarea
MM
despre toamnă, scoală, scolari Cântarea Procedurale: sistematică
1.4; 2.1
 Audierea cântecului vocală conversaţia, explicaţia,
 Cântarea în nuanţă medie firească, cu exercitiul Evaluare
CLR - 2.3 participare afectivă; Organizare: orală
 Desen: ilustrarea unui fragment din cântec frontal, pe grupe
Materiale:
 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, Autocunoaşte
DP fisă de lucru, Observarea
ziua, data, meteo, agenda zilei, impresii re şi
Procedurale:
1.1; 2.3  Cine sunt eu? atitudine- sistematică
conversaţia, expli-caţia,
 Oglinda – Cine sunt eu? pozitivă faţă
exercițiul
CLR-1.2  Să ne cunoastem mai bine! – joc didactic de sine şi faţă Aprecieri
jocul de rol
AVAP- 2.6  Exercitiu-joc: Vă spun mai multe despre de ceilalţi globale si
Organizare:
mine (calitătile mele, defectele mele, sunt individuale
frontal, individual, în
norocos pentru că, am probleme pentru că) pag. 6 - 7
echipă
 Inițierea, menținerea si încheierea unui Materiale:
dialog manual, fisă de lucru Observarea
CLR
 Citirea unor dialoguri illustrate Procedurale: sistematică
2.2 Comunicarea
Marti  Identificarea vorbitorului, a ascultătorului si conversaţia, explicaţia,
orală
25 a mesajului transmis învăţarea prin
sept.  Exercitii de citire a unor diaoguri scurte descoperire, exercitiul Aprecieri
AVAP-2.6 pag. 18 Organizare:
pentru a identifica vorbitorul, ascultătorul si globale si
mesajul transmis frontal, individual, individuale
 Joc de rol: La librărie grupe
 Aflarea termenului necunoscut la adunare si Materiale:
MEM scădere cu ajutorul balanței manual, culegere, fisă Observarea
1.4; 1.6;  Aflarea termenului necunoscut la adunare de lucru sistematică
3.1; 5.2 Aflarea Procedurale:
prin operatia de scădere termenului
 Aflarea descăzutului si a scăzătorului prin necunoscut explicatia, exercitiul Aprecieri
AVAP – operatia de adunare, respective scădere problematizare globale si
2.6  Probleme care solicită aflarea unui termen Organizare: individuale
necunoscut frontal, individual
Limba engleză + Opțional Lb. Engleză
 Citirea în ritm propriu a unui text scurt, cu
CLR Materiale:
adaptarea intonaţiei impusă de semnele de Observarea
1.2; 1.3; fise de lucru, manual,
punctuaţie sistematică
1.4; 2.1; CD
 Formulare de răspunsuri la întrebări Recapitulare
2.2; 2.4; Procedurale:
 Ex. De utilizare a cuprinsului unei cărţi
3.1; 3.4; pag. 20 conversaţia, explicaţia,
 Transcrierea sau copierea unor mesaje în Aprecieri
4.1 exercitiul
cadrul unor activităţi individuale sau comune globale si
Organizare:
Mier-  Jocuri de rol în care să utilizeze acte de individuale
DP-2.3 frontal, individual,
curi vorbire: cerere si oferirea de informatii
26 MEM  Verbalizarea modului de rezolvare a Probleme Materiale: Observarea
sept. 1.4; 1.6; unor probleme manual culegere, fisă sistematică
5.2  Identificarea regulii de construire a unui de lucru
şir de numere Procedurale: Aprecieri
AVAP –
 Identificarea semnificaţiei datelor unei explicatia, exercitiul globale si
2.6
probleme –cuvinte care sugerează operaţii problematizare individuale
aritmetice (a dat, a primit, s-a spart) Organizare:
 Rezolvarea de probleme folosind obiecte frontal, individual
concrete sau reprezentă ri simbolice
 Asocierea rezolvă rii unei probleme cu o
reprezentare grafică /desen
 Rezolvarea unor situaţii problematice
reale prin utilizarea operaţiilor de adunare
şi scă dere în concentrul 0-100

5
 Desenarea literelor pe diferite suporturi Materiale:
(ziar, revistă, coli colorate) si decuparea lor manual, carioci, suport Aprecieri
AVAP  Exersarea scrierii de cuvinte și numere Cuvinte si hârtie, foarfece, lipici globale si
1.1; 2.3; dragi, cu ajutorul colajului numere dragi
Procedurale: individuale
2.4; 2.5 - numele și prenumele, al fraților, al surorilor,
al părinților, al bunicilor Litere si cifre conversaţia, explicaţia,
- numele străzii pe care copiii locuiesc colaj exercițiul Expunerea
2h lucrărilor
- date de naștere, numărul blocului, al casei Organizare:
frontal, individual
 ordonarea alfabetică a unor cuvinte date
CLR  Scrierea după dictare
1.1; 1.2;  Scrierea corectă a unor propoziţii /a unui Test de evaluare
2.1; 2.2; text scurt pe foaie tip ii, respectând încadrarea
3.1 3.2; Evaluare
în pagina de caiet Muncă
Evaluare
3.4; 4.1;  Folosirea convenţiilor limbajului scris independentă
Ameliorare/ sumativă
4.2 (scrierea cu majusculă, cu alineat, utilizarea
dezvoltare
MM-1.4 corectă a semnelor de punctuaţie) Activitate
 Completarea unor dialoguri utilizând acte de individuală
Joi 2h vorbire: cererea si oferirea de informații
27  Verificarea corectitudinii rezolvării testului
sept.  Verbalizarea modului de rezolvare a unor Materiale:
probleme
MEM manual, culegere, fisă Observarea
 Identificarea semnificaţiei datelor unei
1.4; 1.6; de lucru sistematică
probleme – identificarea cuvintelor care sugerează
5.2 Procedurale:
operaţii aritmetice (a dat, a primit, s-a spart) Probleme
explicatia, exercitiul Aprecieri
AVAP –  Rezolvarea de probleme folosind obiecte
problematizare globale si
2.6 concrete sau reprezentări simbolice
Organizare: individuale
 Asocierea rezolvării unei probleme cu o
frontal, individual
reprezentare grafică/desen
Religie
 Activităti de recuperare – ameliorare/dez-
Materiale:
voltare Observarea
manual
 Exercitii de ordonare alfabetică a cuvintelor sistematică
CLR Procedurale:
sugerate de imagini La pas!
1.1;1.2; conversaţia,
 Alcătuirea de enunturi cu cuvinte date Un pas
1.3; 2.1; explicaţia, exercitiul
 Alcătuirea de dialoguri care să cuprindă mai sus! Aprecieri
4.1 Organizare:
schimb de mesaje între vorbitori, formule de globale si
act. frontală, pe
salut individuale
grupe, individuală
 Dezvoltare: Proiect: Cartea clasei
 Numere naturale de la 0 la 100 Test de evaluare
MEM  Adunări şi scăderi de la 0 la 100 cu si fără
Vineri 1.1; 1.2; trecere peste ordin Muncă
28 1.3; 1.4;  Aflarea sumei/diferentei a două numere  Evaluare Evaluare
initială independentă
sept. 1.6; 3.1;  Probleme care se rezolvă prin una sau două sumativă
5.2 operaţii de adunare şi/sau scădere Activitate
 Corpul uman; plante si animale; stări de
agregare ale apei individuală
 Dacă furnica... (repetare) Materiale:
 Dialog dirijat pe baza versurilor cântecului calculator, CD Observarea
MM
despre toamnă, scoală, scolari Cântarea Procedurale: sistematică
1.4; 2.1
 Audierea cântecului vocală conversaţia,
 Cântarea în nuanţă medie firească, cu explicaţia, exercitiul Evaluare
CLR - 2.3 participare afectivă; Organizare: orală
 Desen: ilustrarea unui fragment din cântec frontal, pe grupe
Educatie fizică