Sunteți pe pagina 1din 40

APA ÎN SISTEMELE BIOLOGICE

http://www.riseearth.com/2014/12/how-much-water-do-we-need-to-drink.html

http://www.catdumb.com/wp-content/uploads/2014/06/6642626_orig.jpg
APA ÎN SISTEMELE BIOLOGICE

1. Noţiuni de fizică moleculară a lichidelor

2. Structura şi proprietăţile moleculei de apă

3. Structura moleculară a apei

4. Structura moleculară a soluţiilor apoase

5. Structura şi rolul apei în sistemele biologice

6. Fenomene la nivelul interfeţelor


1. Noţiuni de
fizică moleculară  Starea de agregare lichidă:
a lichidelor  Forțe de atracție intermoleculare

 Structura moleculei importante

este determinată de  Forțe de respingere neglijabile

forțele de atracție (1/r13)


intramoleculare –  Volum propriu, fără formă proprie
legături chimice
 Structura
Moleculele lichidelor
supramoleculară este
interacționează, în
determinată de forțele general, prin forțe
intermoleculare – electrice
natură fizică
1. Noţiuni de fizică Dipolul electric
moleculară a moment dipolar
lichidelor Md = q·d

 Forţe în lichide:
 de tip Van de Waals (1/r7) între
dipolii electrici (fără suprapunerea
norilor electronici)

 legături de hidrogen
(suprapunerea parțială a norilor
electronici ai moleculelor)
 legături de tip ion-ion sau ion-dipol

 Clasificarea lichidelor
 simple (numai legături Van der
Waals)
 complexe (apa)
2. Structura și proprietățile
moleculei de apă
 2 legături covalente
 unghi: 1050
 lungime: 0,965 Å

• molecula de apă : dipol


permanent
• molecula de apă se orientează
în câmp electric
• constantă dielectrică mare www1.lsbu.ac.uk/water/water_molecule.html

(permitivitate electrică relativă)


r=80

witcombe.sbc.edu/water/chemistrystructure.html
2. Structura și proprietățile
moleculei de apă
Repartizarea celor 10 electroni în molecula de apă

facweb.furman.edu/~wworthen/bio111/atomreview.htm

Structură tetraedrică a moleculei de apă


3. Structura moleculară a apei
 Legături de tip Van der Waals
 Legături de hidrogen (1,76 Å)
 cei doi electroni sunt donați de atomul de oxigen

 comportament cooperativ

 o moleculă de apă poate lega până la alte 4 molecule


 formarea structurilor supramoleculare
3. Structura moleculară a apei
www.ck12.org/book/CK-12-Chemistry_Intermediate/section/15.1

 Un atom de H este transferat


parţial moleculei vecine

 Legătura de hidrogen este:

 mai puternică decât interacţiunea


dipol-dipol

 mai slabă decât legătura


covalentă • Permanentă în starea
 responsabilă pentru tensiunea
solidă a apei
supeficială mare a apei și pentru
• Temporară în starea
structura afânată a gheții
lichidă a apei (timpi de
viaţă de ordinul ps)
3. Structura moleculară a apei

Gheaţa Gheaţa
Apa lichidă cubică hexagonală
chempaths.chemeddl.org/services/chempaths http://som.web.cmu.edu/structures/S103-ice-c_web.jpg

 Gheață cubică la temperaturi  -80oC


 Gheață hexagonală la temperaturi -80oC ... 0oC
 Anomalia apei (densitate maximă la 4oC)

Datorită structurii afânate a apei în stare solidă, soluțiile stoc de substanțe nu se


congelează în apă, ci în solvenți corespunzători care să nu formeze clusteri!
 Modelul actual al apei
 Gel format dintr-un singur cluster (dimensiunile discontinuităţilor
locale depind de presiune şi temperature)
 Cluster-ul are configurație dinamică (ruperea și refacerea
legăturilor de hidrogen)

Cluster icosaedric cu 280 molecule de apă


www1.lsbu.ac.uk/water/clusters_overview.html
Proprietăţile fizice ale apei
1. căldură specifică foarte mare

2. căldură latentă specifică de vaporizare mare


3. conductibilitate termică foarte mare
- amortizor termic al organismului
4. constantă de disociere mică

5. tensiune superficială mare  = 0,073 N/m (25°C)

6. densitate maximă la 3.984°C  = 999.972 kg/m3


Proprietăţile fizice ale apei
7. permitivitate electrică foarte mare
- apa este un bun solvent polar
8. coeziune puternică
- plămânii urmează mișcările peretelui toracic
9. repulsia hidrofobă
- formarea membranelor lipidice
Apa are căldură specifică foarte mare

 Reține multă căldură în procesul de răcire

 Este rezistentă la răcire

 Prin formarea legaturilor de hidrogen se degajă

energie
Apa are căldură latentă specifică de
vaporizare mare

 Necesită căldură multă pentru ruperea legăturilor de


hidrogen și pentru a se evapora

 În absența legăturilor de hidrogen, punctul de fierbere

al apei ~ - 90oC (minus)


Apa are conductibilitate termică
foarte mare

 Evitarea hipertermiilor locale (procese


catabolice exoterme) datorită difuziei rapide a
căldurii

 La nivelul tegumentelor, sângele pierde o mare


cantitate de căldură, asigurând un flux de
căldură important între organism și mediu
 Căldura specifică mare, căldura latentă specifică
de vaporizare mare și conductibilitatea termică
mare 

Apa: rol fundamental în termoreglarea


organismelor

AMORTIZOR TERMIC
Disocierea apei
H2O  H+ + OH-
H+ + H2O  H3O+
Gradul de disociere al apei pure (25oC)
[H+] = [OH-] = 10-7 moli/l
pH = -logH+
pH = 7 pH mediu neutru
pH < 7 pH mediu acid (în organism, sucul gastric, cu pH<2)
pH > 7 pH mediu bazic
pH biologic = 7,4 (mediu slab bazic)
Există și lichide puternic acide: sucul gastric cu pH<2
Soluţii tampon
Sângele cu seroproteinele
Soluții apoase
4. Structura moleculară a soluţiilor apoase
 Structura apei se modifică prin dizolvarea unei

substanţe în funcţie de tipul solvitului


a. Electroliţi

1 q1  q2
W= 
4πε r
Se obţine

Apa de hidratare

1. Densitate mai mare prin electroconstricţie

2. Temperatura de solidificare scade

3. Temperatura de fierbere creşte

4. Constanta dielectrică crește

5. Tensiunea superficială creşte


b. Solviţi capabili să formeze c. Solviţii cu moment dipolar
legături de hidrogen permanent

Se integrează în
reţeaua apei

modificări structurale
induse minime

glucoza
d. Solviţi cu grupări hidrofobe

http://www.nature.com/nature/journal/v437/n7059/fig_tab/nature04162_F1.html

a) Moleculă de metan in apă, b) Cluster format din 135 molecule tip metan în apă

Clatraţi – în mijloc au o moleculă /


cluster molecular hidrofob
Legăturile hidrofobe - importante în realizarea
structurii spaţiale a macromoleculelor dizolvate
în apă
e. Moleculele amfifile
Grupări hidrofile Grupări hidrofobe

legături cu moleculele de apă realizează legături


prin atracţii electrostatice hidrofobe

apă legată
Apă de hidratare

Apă de clatrare

Apă legată
chem.wisc.edu
5. Structura şi rolul apei în sistemele
biologice
 apa “compartimentalizată”:
• apă liberă
• apă parţial legată
• apă legată
 proprietăţi fizice deosebite
 datorată prezenţei unui mare număr de specii moleculare,
macromoleculare şi ionice, care structurează apa din jur

 apa intracelulară - grad superior de ordonare


• rol important în desfăşurarea proceselor celulare
(excitaţie, contracţie, diviziune, secreţie etc).
Proprietăţile apei din organism
(legată)
 Se evaporă foarte greu (permite răcirea organismului
prin evaporare pulmonară şi prin transpiraţie:
homeostazie termică)

 Îngheaţă la temperaturi foarte scăzute

 Nu dizolvă cristaloizii

 Capacitate calorică şi conductivitate termică mare:


împiedică încălzirea ţesuturilor
6. Fenomene la nivelul interfeţelor

https://t2.ftcdn.net/jpg/00/68/75/25/240_F_68752552_RAZebVXxQiICeQtbKlYswgPRpcwa2aSK.jpg
6. Fenomene la nivelul interfeţelor

http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/light/soap-bubbles.htm#4
Forțele de tensiune superficială

http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/light/soap-bubbles.htm#4

 Acționează perpendicular pe contur, uniform distribuite pe


acesta
 Sunt tangente la suprafața liberă a lichidului
 Au sensul astfel încât să micșoreze suprafața liberă a lichidului
 Au modulul proporțional cu lungimea conturului pe care
acționează
6. Fenomene la nivelul interfeţelor
Interfaţa

• înmagazinează energie E direct proporţională cu aria sa S


E~S
valoare minimă  suprafață liberă minimă

http://oxun.ge/101529-.html
http://labman.phys.utk.edu/phys221core/modules/m7/surface_tension.htm

• Stratul superficial exercită o presiune foarte mare


• Lichidele sunt, practic, incompresibile
6. Fenomene la nivelul interfeţelor
Datorită comprimării de către stratul superficial,
suprafața lichidului se comportă ca un corp rigid

Adelie penguins leaping into the ocean from an iceberg.


Image ID: 25005
Kurt Fisher makes a splash at the 2012 Yost Pool belly flop contest. (Photo by Chad Emerson)
Species: Adelie Penguin, Pygoscelis adeliae
Location: Brown Bluff, Antarctic Peninsula, Antarctica
6. Fenomene la nivelul interfeţelor
Suprafața liberă se comportă ca o membrană elastică

http://wifflegif.com/tags/1577-spider-gifs
6. Fenomene la nivelul interfeţelor
Interfaţa
• înmagazinează energie E direct proporţională cu aria sa S

 - coeficient de tensiune superficială


E= · S

·l = F
l = lungimea conturului pe care acționează forțele de tesniune superficială F
 apă = 0,073 N/m (mai mare doar pentru Hg)
 scade cu creșterea temperaturii
 este dat de existența legăturilor de hidrogen
6. Fenomene la nivelul interfeţelor
Substanţe tensioactive
La dizolvarea unei substanţe în
apă:

  = constant

  creşte (soluţii de electroliţi)

 scad e – substanţe tensioactive (cu grupări

hidrofobe: acizi organici, aldehide, alcooli, detergenţi etc.)

 legea lui Traube: tensioactivitatea unei substanţe este cu


atât mai pronunţată cu cât această substanţă conţine mai
multe grupări hidrofobe
6. Fenomene la nivelul interfeţelor
Fenomene capilare, forţe de adeziune, forţe de coeziune, forma
stratului superficial

Menisc concav Menisc convex


Fenomene capilare, forţe de adeziune, forţe de coeziune,
forma stratului superficial

Legea lui Jurin

σ
h~
ρR
h – ascensiunea capilară
- coeficientul de tensiune superficială
http://www.ctahr.hawaii.edu/mauisoil/a_comp03.aspx  – densitatea lichidului
R – raza capilarului
6. Fenomene la nivelul interfeţelor

Legea lui Laplace


Δp=
r
https://www.youtube.com/watch?v=_btWTwDVRj8

Timp 1:31-1:44
6. Fenomene la nivelul interfeţelor
Rolul fenomenelor superficiale la nivelul
alveolelor pulmonare. Surfactantul pulmonar
6. Fenomene la nivelul interfeţelor
Rolul fenomenelor superficiale la nivelul
alveolelor pulmonare. Surfactantul pulmonar

Presiunea în alveolele pulmonare


este:
• direct proporțională cu coeficientul
de tensiune superficială
• invers proporțională cu raza
alveolelor
p ~ 12 - 24 Torr
http://humanphysiology.hubpages.com/hub/Lung-Compliance-and-Elastance#
În cazul în care surfactantul este
înlocuit cu apă
- înec

- surfactant pulmonar în concentrație micșorată la


un copil născut prematur (maladia membranei
hialine)
- Tensiunea superficială în sacul alveolar este prea
mare colabarea pereților alveolei

- Respirație artificială