Sunteți pe pagina 1din 3

Procedura de evacuare a apei din patul de fundare

Lucrari de canalizare si alimentare cu apa

Montarea conductelor in transee necesita o fundatie uscata astfel incat sa se


asigure rezemarea conform proiectului .Aceasta conditie se asigura prin evacuarea apei
( infiltratii sau ploi ) prin scurgere naturala daca este posibil sau prin pompare
( epuismente ).
In vederea indepartarii excesului de apa de infiltratie (in principal) din panza
freatica, se vor utiliza metode combinate de epuisment, urmand urmatoarele etape:
- sapatura se va executa din aval spre amonte;
- se va executa basa pentru colectarea apei;
- se vor utiliza motopompe de epuisment;
- pe portiunile cu adancime mare si aport substantial din panza freatica, se vor
utiliza foraje de epuisment, filtre aciculare sau alte metode care sa permita realizarea
unui pat de pozare uscat al tuburilor.
Factorii principali care determină metodele şi mijloacele de epuizare a apelor din
săpături sunt:
- mărimea debitelor infiltrate;
- nivelul maxim al pânzei freatice faţă de fundul săpăturii.
Metodele folosite pentru epuizarea apelor din săpături se stabilesc şi în funcţie
de consistenţa şi permeabilitatea terenurilor în care s-a executat săpătura.

1. Săpături deasupra nivelului apelor subterane


Săpături cu pereţi verticali nesprijiniţi se pot executa până la adâncimi de:
a) 0,75 m în cazul terenurilor necoezive sau/şi slab coezive;
b) 1,50 m în cazul terenurilor cu coeziune medie;
c) 2,00 m în cazul terenurilor cu coeziune mare aflate deasupra nivelului apelor
subterane.

Săpături cu pereţi verticali sprijiniţi, se utilizează în următoarele cazuri:


a) adâncimea săpăturii depăşeşte valorile limită de la săpături cu pereţi verticali
nesprijiniţi;
b) nu este suficient spaţiu lateral pentru realizarea săpăturii în taluz;
c) când în urma unui calcul economic săpătura sprijinită este mai avantajoasă decât cea
taluzată.

2 Săpături sub nivelul apelor subterane


În cazul săpăturilor adânci, care se execută sub nivelul apei subterane, îndepărtarea apei
se poate face prin:
a) epuismente directe, prin colectarea apei de infiltraţie într-o başă şi evacuarea prin
pompare a acesteia în exteriorul gropii de fundaţie;
b) epuismente indirecte, prin utilizarea filtrelor aciculare sau a puţurilor forate dispuse
perimetral, la distanţele rezultate din calcule.

Sprijinirea pereţilor săpăturii se va face cu: palplanşe metalice, luand următoarele măsuri:
a) ghidarea acestora în tot timpul înfigerii în teren;
b) lungimea palplanşei va fi egală cu adâncimea gropii plus fişa acesteia.

Înfingerea palplanşelor se va face prin vibrare, în pământuri necoezive şi batere, în


pământuri coezive, sau prin combinarea celor două metode.

3 Drenajele de epuisment

Drenarea este metoda prin care apele subterane sunt dirijate spre o zona care sa permita
pomparea acestora cu ajutorul unor pompe de suprafata cu debit ridicat, pentru a permite
realizarea lucrarilor sub nivelul solului.
Sistemul adoptat depinde de conditiile existente ale terenului si ale apei subterane, de
adancimea de excavare si amploarea coborarii nivelului apei.
Pe măsură ce cota săpăturii coboară sub nivelul apei subterane, excavaţiile se protejează
prin intermediul unor reţele de şanţuri de drenaj, care captează apa şi o dirijează spre puţurile
(başele) de colectare de unde este evacuată prin pompare.
În cazul unui aflux important de apa în sapaturi executate în terenuri cu particule fine,
antrenabile, se va captusi putul de colectare cu un filtru invers, cu rolul de a limita influenţa
aspiraţiei asupra stabilităţii straturilor de pământ, micşorând viteza de mişcare a apei subterane
spre başă sub valoarea vitezei limită de antrenare a particulelor fine care alcătuiesc aceste
straturi.
Şanţurile se adâncesc pe măsura avansării săpăturii, ele având adâncimea între 0,4-0,8 m
în funcţie de caracteristicile pământului. Puţurile colectoare (başele) vor avea adâncimea de cel
puţin 1,0 m sub cota fundului săpăturii.
Evacuarea apelor din groapa de fundatie se va face prin pompare directa.

Pentru asigurarea evacuarii continue a apei din sapatura trebuie luate urmatoarele
masuri:
- statia de pompare trebuie prevazuta cu agregate de rezerva
- înaltimea coloanei de aspiratie sa nu fie mai mare de 6m, în cazul în care groapa de
fundatie este mai adânca de 6m, pompele trebuie sa fie coborâte pe platforma de lucru, fie
înlocuite cu pompe electrice submersibile etajate cu motorul capsulat, instalate sub apa.

S-ar putea să vă placă și