Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES -VERBAL

Incheiat astazi

Intre,
S.C T&F COMPANY UNIVERSAL S.R.L. ,cu sediul in Comuna Afumati ,Str. Traian, nr.68,Jud
Ilfov, CUI RO 18115941, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J23/2046/2005,
Cont:RO73TREZ4215069XXX007128 deschis la Trezoreria Ilfov,reprezentata legal prin Domnul
Tudor Tane,si

CLUB SPORTIV AFUMATI ,cu sediul in Comuna Afumati, Jud .Ilfov,Sos.Bucuresti-Urziceni


,nr.151,C.U.I 16917213,deschis la Trezoreria Ilfov,reprezentata prin Domnul Director Neagu Daniel.

Au fost indeplinite conditiile contractului nr 1 din 20.03.2018 .


Microbuzul nr inmatriculare B-46-ZZR, a transportat seniorii echipei C.S Afumati in luna
efectand .km, pe ruta AFUMATI-BUCUR OBOR-AFUMATI-BUCUR OBOR-AFUMATI.

Microbuzul nr inmatriculare B-46-ZZR a transportat grupele de juniori C" D"E" ale echipei C.S
Afumati in luna efectand .km, la meciurile disputate in Jud. ILFOV.

PRESTATOR, BENEFICIAR
S.C T&F COMPANY UNIVERSAL S.R.L CLUB SPORTIV AFUMATI