Sunteți pe pagina 1din 1

CONSTRUCȚII STRATEGII

ORGANIZAȚIONALE
Strategia unei organizații este construită în baza celor 5 piloni: viziune,
misiune și strategie organizațională; piață, clienți și satisfacția clientului;
procese interne și manageriale; resurse umane și inovare; financiar, profit
și satisfacția acționarilor.

Atunci când se pregătește strategia pentru următorul an recomandăm Pilon 0 -


viziune,
stabilirea unor pași:
misiune și
strategie
0. Documentele de viziune, misiune și strategii ale organizației - document
organizațională
ppt

1. Obiectivele comerciale în indicatori generali – cifră de afaceri, cotă de piață,


adaos, profit
1.1. Bugetul de venituri împărțit pe divizii/zone/clienți/ branduri – document Pilon 1 –
excel piață,clienți și
satisfacția
1.2. Strategia comercială – document ppt clientului

1.3. Planul de acțiuni și proiecte comercial – de atașat uneală

2. Obiectivele în indicatori pe procesele principale și secundare Pilon 2 –


2.1. Bugetul pe investiții și/sau producție procese interne
și manageriale
2.2. Planul de acțiune pe procesele principale și secundare din companie

3. Obiectivele în indicatori generali cu privire la echipă și salarizare


3.1. Structura de personal și bugetul de cheltuieli salariale
Pilon 3 –
3.2. Strategia de HR resurse umane
și inovare
3.3. Planul de acțiune cu privire la HR

3.4. Bugetul și planul de acțiune pentru inovare

4. Obiectivele cu privire la situația financiară a companiei (profit operațional,


profit financiar, solduri, credite, randamentul activelor)
Pilon 4 –
4.1. Bugetul de cheltuieli financiare și bugetul de investiție – document excel
financiar, profit
și satisfacția
4.2. Strategia financiară pentru anul următor – document ppt
acționarilor
4.3. Planul de acțiuni financiare

Etape
Conferință/ședință
1. Rezultatele strategiei se evaluează la final de an și se
închidere an curent și
deschide un nou an de bussines
deschidere an următor
2. Se pregătește în noiembrie – decembrie anul următor.
Noiembrie-decembrie
3. Execuția strategiei începe în ianuarie
4. Strategia se urmărește trimestrial și se revizuiește la 6 luni Ședință trimestrială
pentru trimestrul 1 și 3
La fiecare dintre aceste întâlniri participă top-management-ul și
acționariatul.