Sunteți pe pagina 1din 1

MODEL de VIZIUNE

Viziunea reprezintă o imagina clară a viitorului. Răspunde la întrebarea Unde vrei să ajungi?
Viziunea ajută oamenii să contribuie la realizarea unui scop comun, inspiră angajații să
participe și să reușească să își atinga obiectivele.

Misiunea reprezintă metoda prin care realizăm viziunea. Răspunde la întrebarea Cum facem
să îndeplinim viziunea?

Reușim să îndeplinim viziunea și misiunea prin stabilirea unui plan care cuprinde 3 pași:

1.
2. Inima 3. Zâmbet
Structura
mare larg
de oțel

• Sistem de reguli și • Creșterea investiției în • Este consecința


proceduri interne oameni existenței și
• Claritatea cu care sunt • Alocarea de timp individual funcționării primilor 2
împărțite pentru instruire și pași.
responsabilitățile și perfecționare
sarcinile • Grija pentru bunăstarea și • Apare ca un
• Modalitatea în care se satisfacția angajaților sentiment de
exercită autoritatea • Încurajarea inițiativei mulțumire atât în
(motivare personale interiorul organizației
pozitivă/negativă) • Managementul talentelor – între angajați, cât și
• Un nivel minim de • Recompensarea suplimentară la nivelul clientului.
performanță pentru cei care trec peste
nivelul minim de performanță

Elemente de structură de oțel: Elemente de inimă mare: Elemente de zâmbet larg:


1. Regulamentul intern 1. Meeting-uri one-on-one 1. Clienți mulțumiți
2. Fișa de post 2. Training-uri 2. Primirea de recomandări
3. Proceduri de lucru 3. Teambuilding-uri 3. Reîntoarcerea clienților
4. Mandatul decizional 4. Bonusarea performanței 4. Atmosferă de lucru plăcută
5. Contractul de muncă 5. Cartonașe verzi 5. Spirit de echipă
6. Sistemul managerial 6. Lauda în public 6. Angajați bucuroși
7. Setul de valori al companiei 7. Încurajarea campionilor 7. Retenția angajațiilor
8. Orarul de lucru 8. Atitudinea înțelegătoare 8. Sprijinirea inovării
9. Respectarea deadline-urilor 9. Cultivarea valorilor 9. Loialitate
10. Indicatori de performanță 10. Sprijin reciproc 10. Bucuria muncii

Observație 1: Ordinea introducerii acestor elemente este capitală. Prima este structura de oțel, apoi inima
mare.
Observație 2:Organizațiile care hrănesc inima mare fără să se asigure că există o structură de oțel funcțională
strică oamenii.
Observație 3: Investiția în oameni este dezirabilă pentru toate organizațiile doar în măsura în care structura
de oțel funcționează.