Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA


B-dul Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel.: +40 256 592111, Fax: +40 256 592310 ;
http://www.uvt.ro

Nr. Facultatea Domenii de Specializări/ Perioada de înscrieri Calcularea mediei de admitere


crt. (date de contact) licenţă Programe de studii
Matematică şi Informatică 12-17.07.2010 înscriere 2M 1  2M 2  3M 3  3M 4
Matematică
Bd. V. Pârvan nr.4 18.07.2010 afişarea rezultatelor M=
10
300223 Timişoara 19–20.07 2010 perioada I de confirmări
Matematică Matematici aplicate unde
Tel. +40-(0) 256592155 20.07.2010 afişarea perioadei I de confirmări
- M1 = media generală obţinută la bacalaureat;
21.07.2010 perioada a II-a de confirmări
Fax. +40-(0)256592316 - M2 = media la proba de matematică sau la proba de informatică obţinută la bacalaureat.
Matematică informatică 21.07.2010 afişarea rezultatelor perioadei a II- Dacă aceste probe lipsesc, atunci M2=0 ;
E-mail: secretariat@info.uvt.ro a de confirmări
1 - M3 = media aritmetică a mediilor generale obţinute în cei 4 (sau 5) ani de studii liceale ;
Web: http://www.math.uvt.ro 22.07.2010 periada a III-a de confirmări - M4 = media aritmetică a mediilor obţinute în cei 4 (sau 5) ani de studii liceale la
Informatică
22.07.2010 afişarea rezultatelor perioadei a matematică sau informatică, pentru absolvenţii claselor de informatică, matematică –
III-a de confirmări avănd statut de rezultate informatică sau calculatoare. Dacă într-un an de liceu sunt mai multe discipline de
Informatică Informatică (în limba engleză) finale al admiterii informatică, atunci se alege cea cu media maximă. Nu se iau în calcul activităţile practice sau
organizate sub forma de laborator. Dacă într-un an de liceu lipsesc disciplinele luate in
considerare, atunci media anului respectiv este considerata 0(zero).
Informatică aplicată

Fizică Fizică 8-24.07.2010 înscriere 2M 1  2M 2  3M 3  3M 4


B-dul V. Pârvan nr.4 Fizică Fizică informatică 25.07.2010 afişarea rezultatelor provizorii N=
10
300223 Timişoara 25- 26.07.2010 confirmarea locului obţinut
Fizică medicală unde
Tel & Fax: + 40-(0)256592108 26.07.2010 afişarea rezultatelor
2 Ştiinţe - M1 = media generală obţinută la bacalaureat;
E-mail: secretary@physics.uvt.ro 27-28.07.2010 confirmarea locului - M2 = nota la una din probele de bacalaureat la alegerea candidatului ;
inginereşti Fizică tehnologică
Web: http://www.physics.uvt.ro 28.07.2010 afişarea rezultatelor finale - M3 = media generală a celor 4 ani de liceu ;
aplicate - M4 = media generală la una din materiile specifice (fizică, matematică, chimie, informatică
Ştiinţa mediului Fizica mediului sau o disciplină tehnică – la alegerea candidatului).

Chimie, Biologie, Geografie Chimie 12-22.07.2010 înscriere 2M 1  2M 2  3M 3  3M 4


B-dul Pestalozzi nr.16, 24-27.07.2010 afişarea rezultatelor şi M=
Chimie (în limba engleză)
confirmarea locului 10
300115 Timişoara Chimie
Chimie informatică 27.07.2010 afişarea rezultatelor unde
Tel.: + 40 256 592622
Fax.:+ 40 256 592620 28-29.07.2010 contestaţii - M1 = media generală obţinută la bacalaureat;
Biochimie tehnologică - M2 = media obţinută la bacalaureat la proba care are relevanţa cea mai mare (chimie:
E-mail: cbg@cbg.uvt.ro 30.07.2010 afişarea rezultatelor finale
Biologie chimie, chimie, ecologie şi protecţia mediului, biologie, fizică, matematică; biologie:
Web: http://www.cbg.uvt.ro Biologie biologie, ecologie şi protecţia mediului, chimie, fizică, matematică, geografie, educaţie fizică;
Biochimie geografie: geografie, ecologie şi protecţia mediului, istorie, biologie, chimie, educaţie fizică,
3 matematică)
Geografie - M3 = media mediilor generale a celor 4(5)ani de liceu ;
Geografie Geografia turismului - M4 = media mediilor din cei 4(5) ani de liceu la disciplina cea mai relevantă
(chimie: chimie, chimie, ecologie şi protecţia mediului, biologie, fizică, matematică; biologie:
Planificare teritorială biologie, ecologie şi protecţia mediului, chimie, fizică, matematică, geografie, educaţie fizică;
geografie: geografie, ecologie şi protecţia mediului, istorie, biologie, chimie, educaţie fizică,
Chimia mediului matematică)
Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului
Ştiinţa mediului
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
B-dul Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel.: +40 256 592111, Fax: +40 256 592310 ;
http://www.uvt.ro

Nr. Facultatea Domenii de Specializări/ Perioada de înscrieri Calcularea mediei de admitere


crt. (date de contact) licenţă Programe de studii
Litere, Istorie şi Teologie Limba şi literatură română – O 19-24.07.2010 înscriere 2M 1  2M 2  3M 3  3M 4
B-dul Vasile Pârvan nr. 4 limbă şi literatură modernă 25.07.2010 afişarea rezultatelor parţiale M=
10
300223 Timişoara O limbă şi literatură modernă (A) 26- 27.07.2010 contestaţii, confirmarea
– O limbă şi literatură modernă locurilor unde
Tel. & Fax: +40 256 592164
(B) 28.07.2010 afişarea rezultatelor finale - M1 = media generală obţinută la bacalaureat;
E-mail: litere@litere.uvt.ro Limbă şi
- M2 = media mediilor generale din anii de liceu ;
Web: http://www.litere.uvt.ro literatură Filologie clasică (Limba şi - M3 = media notelor din anii de studiu la disciplina de la opţiunea A;
literatura latină) - Limba şi - M4 = media notelor din anii de studiu la disciplina de la opţiunea B.
literatura română/ O limbă şi La profilul Istorie :
literatură modernă (engleză, - M3 = nota obţinută la bacalaureat la proba de istorie sau media celor 4 ani de liceu la
4 franceză, germană, italiană, disciplina istorie;
spaniolă) - M4 = media mediilor din anii de liceu la diciplina Limba română.
Limbi moderne
Limbi moderne aplicate
aplicate
Studii culturale Studii culturale
Istorie Istorie
Teologie ortodoxă pastorală
Teologie
Teologie ortodoxă didactică
Ştiinţe Politice, Filosofie şi Filosofie Filosofie 12-19.07.2010 înscriere 2M 1  2M 2  3M 3  3M 4
Ştiinţe ale Comunicării Ştiinţe politice Ştiinţe politice 22.07.2010 afişarea rezultatelor preliminare M=
10
B-dul Vasile Pârvan nr. 4 23.07.2010 contestaţii
Relaţii internaţionale şi studii unde
300223 Timişoara Relaţii europene 24-25.07.2010 afişarea rezultatelor
- M1 = media generală obţinută la bacalaureat;
Tel: +40 256 592132 internaţionale şi 26-28.07.2010 confirmarea locurilor
Relaţii internaţionale şi studii - M2 = media obţinută la bacalaureat la proba (probele) care are relevanţa cea mai mare în
Fax: +40 256 592307 studii europene
5 europene (în limba germană) 29.07.2010 afişarea rezultatelor finale ceea ce priveşte specializarea aleasă, M2=M1;
E-mail: secr_polsci@polsci.uvt.ro Pentru programul de studiu relaţii - M3 = media mediilor generale obţinute în cei 4(5)ani de liceu;
Web: http://www.polsci.uvt.ro Comunicare şi relaţii publice internaţionale şi studii europene în limba - M4 = media mediilor din cei 4(5)ani de studii liceale la disciplina cea mai relevantă ăn ceea
germană în 20.07.2010 are loc susţinerea ce priveşte specializarea aleasă, M4=M3.
Jurnalism
Ştiinţe ale probei de competenţă lingvistică (la limba
comunicării Biblioteconomie şi ştiinţa germană).
informări
Publicitate
Drept şi Ştiinţe Administrative Drept Drept 12-23.07.2010 înscriere şi confirmare Media generală de absolvire a studiilor liceale. În cazul specializării Poliţie comunitară, sunt
unele condiţii preliminare admiterii (a se vedea metodologia de admitere a facultăţii).
B-dul Eroilor nr. 9A Administraţie publică 13-17.09.2010 înscriere şi confirmare
300575 Timişoara 22.09.2010 afişarea rezultatelor finale
6 Tel. +40 256 592400 Ştiinţe
Fax. + 40 256 592442 administrative Poliţie comunitară
E-mail: drept@drept.uvt.ro
Web: http://www.drept.uvt.ro
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
B-dul Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel.: +40 256 592111, Fax: +40 256 592310 ;
http://www.uvt.ro

Nr. Facultatea Domenii de Specializări/ Perioada de înscrieri Calcularea mediei de admitere


crt. (date de contact) licenţă Programe de studii
Sociologie şi Psihologie Psihologie 08.07-23.07.2010 înscriere 2M 1  2M 2  3M 3  3M 4
Psihologie Asistenţă socială Asistenţă socială 23.07.2010 afişarea rezultatelor Ma =
10
B-dul V. Pârvan nr.4 26.07.2010 contestaţii
Sociologie unde
300223 Timişoara Sociologie 27.07-30.07.2010 confirmarea locurilor
Antropologie - Ma = este media de admitere;
Tel. & Fax: + 40 256 592320 30.07.2010 afişarea rezultatelor finale
- M1 = media generală obţinută la bacalaureat;
E-mail: steb@socio.uvt.ro Pedagogie - M2 pentru domeniul:
Web: http://www.socio.uvt.ro Psihopedagogie specială * asistenţă socială = media obţinută la proba Limba şi literatura română, obţinută la
bacalaureat;
* psihologie şi ştiinţele educaţiei = nota la o disciplină din cadrul examenului de
7 bacalaureat, relevată pentru specializarea psihologie (a se vedea metodologia de
admitere a facultăţii);
* sociologie = media obţinută la bacalaureat, la una din disciplinele: sociologie,
Ştiinţe ale economie, economie aplicată, filosofie, logică şi argumentare, psihologie, educaţie
educaţiei antrepenorială, sau în absenţa acestora la limba română;
Pedagogia învăţământului
primar şi preşcolar - M3 = media mediilor generale obţinute în cei 4(5)ani de studii liceale;
- M4 pentru domeniul:
* asistenţă socială = media multianuală a candidatului la disciplina Limba şi literatura
română;
* psihologie şi ştiinţele educaţiei = media la diciplina relevantă pentru specializare (a se
vedea metodologia de admitere a facultăţii);
* sociologie = media multianuală a candidatului la diciplina istorie.
Economie şi de Administrare a Administrarea Economia comerţului, turismului 08.07-16.07.2010 înscriere 2M 1  2M 2  3M 3  3M 4
Afacerilor afacerilor şi serviciilor 16.07.2010 interviu eliminatoriu la specializările în Ma =
limbi străinea; 10
Str. Pestalozzi nr. 16 Economie generală şi
comunicare economică 17.07.2010 afişarea rezultatelor; unde
300115 Timişoara Economie
19.07.2010 contestaţii şi afişarea rezultatelor; - Ma = este media de admitere;
Tel: +40 256 592505 Economie agroalimentară şi a
Fax: + 40 256 592500 mediului 19-22.07.2010 confirmarea locurilor - M1 = media generală de bacalaureat;
- M2 = max {NEB, NPEB, NMB, NMG, NMI}, cu NEB = nota la disciplina ”Economie”
E-mail: secretariat@feaa .uvt .ro 22.07.2010 afişarea rezultatelor finale
Finanţe şi bănci de la bacalaureat; NPEB= nota la disciplina cu profil economic de la bacalaureat, alta
Web: www.feaa.uvt.ro decât disciplina ”Economie”; NMB = nota la disciplina ”Matematica” de la bacalaureat;
Finanţe Finanţe şi bănci (în limba NMG = nota la disciplina “Geografie” de la bacalureat; NMI = nota la disciplina
engleză) “Informatică” de la bacalureat. În cazul în care la bacalaureat candidatul nu a susţinut
Contabilitate şi informatică de probă la niciuna dintre disciplinele menţionate la media M2, atunci se va lua în calcul
Contabilitate M2 = 0.
8 gestiune
- M3 = media generală de absolvire a liceului;
Cibernetică, - M4 = max {MEL, MML, MEAL}, cu MEL = media multianuală la disciplina
statistică şi ”Economie” din liceu; MML = media multianuală la disciplina „Matematică” din liceu;
Informatică economică
informatică MEAL = media multianuală la o disciplină cu profil economic, alta decât ”Economie”,
economică din liceu, la alegere.
Economie şi
Economie şi afaceri
afaceri
internaţionale
internaţionale
Management
Management
Management (în limba franceză)
Marketing Marketing
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA
B-dul Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara, România
Tel.: +40 256 592111, Fax: +40 256 592310 ;
http://www.uvt.ro

Nr. Facultatea Domenii de Specializări/ Perioada de înscrieri Calcularea mediei de admitere


crt. (date de contact) licenţă Programe de studii
Arte şi Design Arte plastice (fotografie– 08.07-21.07.2010 înscriere M 1  M 2  4M 3  4M 4
Str. Oituz nr. 4 videoprocesarea computerizată a 22-23.07.2010 probe; M=
300086 Timişoara
imaginii)
25-07.2010 afişarea rezultatelor
10
Arte plastice (pictură, grafică, 31.07.2010 confirmarea şi afişarea unde
Tel. Fax: +40 256 592651
sculptură) rezultatelor - M1 = media generală obţinută la bacalaureat;
E-mail: arte@arte.uvt.ro
- M2 = media mediilor generale obţinute în cei 4(5)ani de liceu;
Web: http://www.arte.uvt.ro Arte plastice, Arte decorative - M3 = media obţinută în concurs la proba 1 a fiecărei specializări;
9 decorative şi Design - M4 = media obţinută în concurs la proba 2 a fiecărei specializări.
design
Conservare şi restaurare
Pedagogia artelor plastice şi
decorative
Istoria şi teoria artei
Arte textile – design textil
Muzică Interpretare muzicală – canto 08, 09, 12, 14.07.2010 înscriere La specializarea Interpretare muzicală - Instrumente:
B-dul Piaţa Libertăţii,nr.1 Interpretare muzicală – 17-24.07.2010 probe vocaţionale pe specializări; Media etapei I 50%
Muzică Etapa a II-a, proba 1 20%
300077 Timişoara instrumente 26.07.2010 afişarea rezultatelor
28.07.2010 afişarea rezultatelor definitive Etapa a II-a, proba 2 10%
Tel. & Fax: + 40 256 592654 Pedagogie muzicală Etapa a II-a, proba 3 10%
E-mail:muzica@muzica.uvt.ro Media la bacalaureat 10%
Artele spectacolului (actorie) La specializarea Interpretare muzicală - Canto:
Web : http://www.muzica.uvt.ro
Media etapei I 40%
Etapa a II-a, proba 1 30%
Etapa a II-a, proba 2 10%
Etapa a II-a, proba 3 10%
10 Media la bacalaureat 10%
La specializarea Pedagogie Muzicală:
Media etapei I 40%
Teatru Etapa a II-a, proba 1a 30%
Artele spectacolului (actorie) (în
Etapa a II-a, proba 1b 10%
limba germană)
Etapa a II-a, proba 2 10%
Media la bacalaureat 10%
La specializarea Artele spectacolului, Actorie
(în limba română şi în limba germană):
Etapa I admis/respins
Media etapei II - a 40%
Media etapei a III-a 50%
Media la bacalaureat 10%
Educaţie Fizică şi Sport Educaţie fizică şi sportivă 12-17.07.2010 înscriere Media de bacalaureat - pondere 1/3
Proba de gimnastica sau atletism – pondere 1/3
B-dul Vasile Parvan nr. 4 19-21.07.2010 probe admitere; Măiestrie sportivă (pentru specializarea Educaţie física şi sportivă)sau biologie cls. a XI-
300223 Timişoara 23.07.2010 afişarea rezultatelor a (pentru specializarea kinetoterapie şi motricitate specială) – pondere 1/3.
Educaţie fizică şi 24-28.07.2010 confirmarea locurilor
11 Tel. +40 256 592129 sport Kinetoterapie şi motricitate Media de admitere se va calcula ca şi medie aritmetică a celor 3 note obţinute la probele
29.07.2010 afişarea rezultatelor definitive de concurs.
Fax:+ 40 256 592207 specială
(a se vedea metodología de admitere a facultăţii).
Email:secr_sport@sport.uvt.ro
Web: http://www.sport.uvt.ro

Notă: În cazul locurilor rămase neocupate se va organiza o nouă sesiune de admitere în luna septembrie.