Sunteți pe pagina 1din 1

18-oct-2018 - publicat versiunea J1.0.0 si P1.0.

19-oct-2018 - publicat versiunea J1.0.1 cu modificarile


s-a introdus Sort array(tip_functie)

- publicat versiunea J1.0.2 cu modificarile


s-a adaugat fisierul tip_functie.txt in resurse
- publicat versiunea J1.0.3 cu modificarile
s-a corectat nomenclatorul tip_venit si gradatie 0-7

25-oct-2018 - publicat versiunea J1.0.4 cu modificarile

- validare atribut alta_functie(ultimele 8 caractere verificate)

29-oct-2018 - publicat versiunea J1.0.5 cu modificarile

- modificat nomenclator tip_functie


-modificare regula 38 (valuta se completeaza daca functie <>4 si alta
decat RON)

30.09.2019 - publicat versiunea J1.1.5 cu modificarile


- s-a adaugat campul "alte_drepturi5"