Sunteți pe pagina 1din 4

Problema 1. Firma examinează posibilitatea procurării liniei tehnologice noi.

La moment
pe piaţă se propun două variante cu următorii parametri:
Tabelul 1. Date pe variante de proiect
Indicatori Varianta 1 Varianta 2
IC în primul an, Є Investitii capitale 9500 13400
Fluxul anual de venit, Є CFN anual 2150 2300
Termenul de exploatare, ani 8 12
Valoarea de lichidare, Є Vl programat 450 900

Norma profitabilității admisibilă, % “a” 12 13

Determinăm prezenta fluxurilor de venit generate de proiect CFN total


Var I: CFNtot =CFNanual * ((1+0,12(profitabilitatea))8 (termen exploatare) -1) / 0,12(1+0,12)8 =
=2150* ( 1.128 -1) / 0.12 *1,128 = 2150 * 1,476 /0,297 = 10680 euro
Var II: CFNtot =CFNanual * ((1+0,13(profitabilitatea))13 (termen exploatare) -1) / 0,13(1+0,13)12=
=2300* ( 1.1312 -1) / 0.13 *1,1312 = 2300 * 3,33 /0,56 = 13611 euro
Determinam valoarea prezenta a valorii de lichidare Vl a liniei tehnologice la finele
perioadei de exploatare var I : Vl = Vl programat / (1+0,12)8 = 450 / 2,476 = 182
Var II: Vl = Vl programat / (1+0,13)12 = 900 / 4.3345 = 208
De selectat varianta de proiect mai convenabilă.
Valoarea proiectului var 1: VP = CFNtot – ICt + VLact. = 10680 – 9500 + 182 = 1362
Euro Valoarea proiectului var 2: VP = CFNtot – ICt + VLact. = 13611 – 13400 + 208 =
419 Euro
Problema 2. Selectați varianta de proiect pentru modernizarea întreprinderii ABC care
dispune de:
1) Suma destinată investițiilor – 160 mii lei
2) Suprafața disponibilă – 145 m.p.
Varianta I de utilaj:
1. Prețul – 12 mii lei/unit.
2. Suprafața ocupată – 14 m.p./unit.
3. Productivitatea – 65 piese/oră
Varianta II de utilaj:
1. Prețul – 11mii lei /unit.
2. Suprafața ocupată – 16 m.p.
3. Productivitatea – 60 piese/oră
Rezolvare:
Varianta I.
1. Determinăm numărul de utilaje ce pot fi procurate cu bugetul disponibil pentru IC.
Nr.ut.=BugetulIC/Pretul unitatii=160/12=13ut
2. Determinăm numărul de utilaje ce pot fi amplasate pe suprafața disponibilă.
Nr. ut.dis.=St./Soc. 1 ut.=145/14=10ut
3. Determinăm productivitatea utilajelor.
Productivitatea utilajelor Put=Nr.ut.reale*Ph=10*65=650piese
Varianta II.
1. Determinăm numărul de utilaje ce pot fi procurate cu bugetul disponibil pentru IC.
Nr.ut.=BIC/Pun.=160/11=14ut
2. Determinăm numărul de utilaje ce pot fi amplasate pe suprafața disponibilă.
Nr. ut.dis.=St./Soc. 1 ut.=145/16=9ut
3. Determinăm productivitatea utilajelor.
Put.=Nr.ut.reale*Ph=9*60=540piese
Vom opta pentru varianta 1

Problema 3. Compania „Confort M” examinează posibilitatea dezvoltării producerii


mobilierului în Moldova.
Experții companiei evaluează var
iantele de idei pentru proiect investițional, care au diferite valori ale „factorului de succes”.
Valoarea maximală a factorului este de 100 puncte.
De efectuat aprecierea de expert a variantelor proiectului prin completarea tabelului 2. De
efectuat analiza rezultatelor obţinute.
Tabelul 2. Valoarea factorilor conform variantelor proiectului
Factor Pond Variantele Evaluarea Utilitatea globală
erea proiectului integrală
А B С А B С A B C
1. Cererea 0,3 50 65 80 0 0,5 1 0 0,15 0,3
2. Competitivitatea produsului 0,25 70 80 90 0 0,5 1 0 0,13 0,25
3. Stabilitatea prețurilor 0,2 80 70 50 1 0,67 0 0,2 0,13 0
4. Existenţa soluțiilor alternative 0,15 75 70 50 1 0,8 0 0,15 0,12 0
5. Complexitatea proiectului 0,1 80 70 10 1 0,86 0 0,1 0,09 0
Suma 1,0 х Х х 0,45 0,62 0,55
Unitatea Globala se calculeaza prin inmultirea a valorilor col A, B,C cu Ponderea

Care varianta trebuie examinată mai detaliat?


Cum se va schimba părerea Dvs, dacă ponderea factorilor se va schimba în felul următor:
0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0?
Factor Pond Variantele Evaluarea Utilitatea globală
erea proiectului integrală
А B С А B С A B C
1. Cererea 0,4 50 65 80 0 0,5 1 0 0,2 0,4
2. Competitivitatea produsului 0,3 70 80 90 0 0,5 1 0 0,15 0,3
3. Stabilitatea prețurilor 0,2 80 70 50 1 0,67 0 0,2 0,13
4. Existenţa soluțiilor alternative 0,1 75 70 50 1 0,8 0 0,1 0,08 0
5. Complexitatea proiectului 0 80 70 10 1 0,86 0 0 0 0
0
Suma 1,0 х Х х 0,3 0,56 0,7

X1C=(80-50)/(80-50)=1 X4A=(75-50)/(75-50)=1
X2A=(70-70)/(90-70)=0 X4B=(70-50)/(75-50)=0,8
X2B=(80-70)/(90-70)=0,5 X4C=(50-50)/(75-50)=0
X2C=(90-70)/(90-70)=1 X5A=(80-10)/(80-10)=1
X3A=(80-50)/(80-50)=1 X5B=(70-10)/(80-10)=0,86
X3B=(70-50)/(80-50)=0,67 X5C=(10-10)/(80-10)=0
X1A=(50-50)/(80-50)=0 X3C=(50-50)/(80-50)=0 Utilitatea globală UGi=Pond*Eint
X1B=(65-50)/(80-50)=0,5

Problema 7
Determinați valoarea prezentă a fluxului de numerar 10000 lei, 15000 lei, 20000 lei 25000
lei căpătat cu profitabilitatea de 15% anual