Sunteți pe pagina 1din 5

Plan operaţional de activităţi privind reducerea fenomenului

violenţei în grădiniţă

Obiective:
 Prevenirea şi combaterea accidentelor şi actelor de violenţă fizică, verbală
sau de altă natură;
 Formarea şi promovarea comportamentelor pozitive ale copiilor preşcolari;
 Formarea relaţiilor de prietenie şi colaborare între copii;
 Evidenţierea comportamentului şi a exemplului pozitiv a unor copii din
grădiniţă;

Sarcini pentru cadrele didactice:


 Supravegherea cu mare atenţie comportamentelor copiilor din grădiniţă;
 Identificarea copiilor cu potenţial violent şi a cauzelor care pot determina
manifestările de violenţă ale acestora;
 Anunţarea familiei în cazuri extreme de violenţă;
 Colaborarea cu familia privind educarea copiilor care prezintă devieri de
comportament;
 Elaborarea unor programe de asistenţă individuală pentru copiii implicaţi
în cazuri de violenţă;

Sarcini pentru copii şi părinţi:

 Să cunoască şi să respecte normele de comportare civilizată în


grădiniţă;
 Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în
care trăieşte;
 Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective, să manifeste
prietenie,toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea
autocontrolului;
 Să capete abilitatea de a intra în relaţie cu cei din jur, respectând
norme de comportament corect şi util celorlaţi;
 Colaborarea părinţilor cu grădiniţa în vederea luării unor măsuri
privind combaterea violenţei copiilor;
Nr. Tema Termen Responsabili
crt Măsuri preventive şi de securitate

1. Constituirea comisiei și a Septembrie Toate cadrele


responsabilităților fiecăruia didactice

2. Întocmirea planificării și a
documentelor necesare comisiei
Octombrie Părinţii
Invitaţie la reflecţie
,,Ce înseamnă să fi părinte?”

,,Forme de manifestare a violenţei”


(chestionar online privind comportamentul
copiilor în familie)

3.
Ziua Universală a Drepturilor
Copilului
20 Noiembrie
Noiembrie Educatoarele
,,Suntem diferiţi, dar egali” grupelor de
copii
(activitate isntructivă despre discriminare și
drepturile copiilor, desfăşurată la grupe,
adaptată în funcţie de vârsta copiilor de la
grupe )

4. ,, Tradiții de sărbători în diferite Decembrie Educatoarele


țări” grupelor de
(activitate de promovare a interculturalității copii
desfășurată la grupele de copii)
5. ,,Cum îi putem învăţa pe copii să îşi Ianuarie Responsabil
ceară scuze?” comisie
Vădean Ana
(exemple oferite de consilierul grădiniței-
material distribuit online)
Consilierul
școlar
Educatoarele
grupelor de
copii

6. ,,Prietenia, un dar de preţ” Februarie Educatoarele


grupelor de
(activitate la grupă –exemple de bune copii
practici )

7. ,,Efectele violenţei şi a abuzului


asupra copiilor” Responsabil
comisie
(distribuire video youtube: Martie Vădean Ana
https://www.youtube.com/watch?
v=tHGQWwHeZm0)
Părinţii

8. ,,Comunicarea părinte-copil” Aprilie Consilier


şcolar
(referat distribuit online părinţilor)

Responsabil
comisie
Vădean Ana
9. ,,Cum ne comportăm la grădiniţă, în
familie şi în societate” Mai Educatoarele
grupelor de
(exemple de comportamente pozitive în medii copii
diferite)

10. Întocmirea și prezentarea raportului Iunie Responsabil


anual comisie
Vădean Ana
Secretar
Membrii