Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONAR PENTRU PĂRINȚI

GRUPA MIJLOCIE
AN ȘCOLAR: 2019-2020

EDUCATOARE: MUREŞAN MARIA

În vederea îmbunătățirii activitații noastre și pentru progresul copilului dumneavoastră vă rugăm


să răspundeți în modul cel mai sincer la următoarele întrebări:

1.În ceea ce privește educația și instruirea copilului care aspect vă interesează? (subliniați răspunsul)
 Cantitativ (multe poezii, cântece, povești, cunostințe)
 Calitativ-formativ (socializare, pregatire pentru viată)

2.Cum apreciați evoluția copilului dumneavoastră în grădiniță?

3. Cum actionati atunci cand copilulu a gresit?Exemplificati!

4.Cum apreciati activitatea desfășurată de educatoare?

5.Considerați că se desfăsoară suficiente activitați care stimulează creativitatea, lucrul în echipă,


dezvoltarea respectului de sine și fată de cei din jur?
5.Credeți ca activitatile extrașcolare pe care le-am desfășurat cu copiii sunt bine venite?
Sugerați alte activitati extrașcolare în care ați dori să fie implicat copilul dumneavoastră în acest an
școlar.

6.Ce metode de întalnire /discuții cu educatoarele preferati?

7.Propuneti activitati în care v-ati putea implica pe parcursul acestui an școlar , in cadrul parteneriatului
cu familia.

8.Ce recomandări aveți pentru educatoare cu privire la copilul dumneavoastră? (precizați numele
copilului)

Datele culese din acest chestionar sunt confidentiale.Acestea au scopul de a imbunatati activitatea
instructiv-educativa.

DATA: 17.09.2019 Mulțumesc pentru colaborare!