Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU Nr.

2
Progresii aritmetice și progresii geometrice

1. Într-un lac înmulțirea diverselor vietăți se face variabil în funcție de specie. Daca primele etape
sunt cele prezentate mai jos, prognozați ce se va întâmpla în următoarele trei etape:
a) 20, 40, 60, 80….
b) 200, 400, 800, 1600….
c) 3000, 9000, 27000….
2. Joc logic structurat, bazat pe proprietățile progresiilor ca șiruri:
Un adolescent ascultă muzică în fiecare zi și exersează pașii de dans. Știind că în
prima zi ascultă 3 melodii și că în zilele următoare ascultă aceleași melodii si inca 2
melodii noi, să se calculeze câte melodii ascultă în cea de a 10-a zi.
3. O grupa de copii joaca in rețea un joc de strategie. Daca în prima zi au jucat 2 copii și în fiecare zi
joacă de 3 ori mai mulți, câți copii vor juca jocul în a 10-a zi? Știind că un copil devine dependent
de acest joc daca a jucat 7 zile consecutiv, să se calculeze cați copii sunt dependenți după cele 10
zile?
4. Dacă un tanar copac are în primul an de viața 3 ramuri și în fiecare an o crenguța dă naștere la alte
3 crenguțe, să se calculeze câte crenguțe are atunci când devine matur împlinind un deceniu.
Dar atunci, când împlinește un sfert de secol?
5. Fie progresia aritmetică (a n)n ≥1 în care a 1=1 și a 5=13. Calculați a 2020 și suma primilor 2020 termeni
ai progresiei aritmetice.
6. Determinați x ∈ R astfel încât numerele x+1, 2x−¿3 și x−¿3 sunt termenii consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
7. Calculați suma 1+11+21+31+…+111.
8. Să se rezolve ecuația: 1+4+7+…+ x = 117.
9. Să se determine primul termen al unei progresii aritmetice și rația știind că a 1+a 3=8 și a 1+a 6=17.
10. Demonstrați că numerele √ 3, √ 7, √ 15 nu pot fi termenii consecutive ai unei progresii geometrice.
11. Se consider progresia geometrică (b n)n ≥1 în care b 1= 3 și q=−¿1. Să se calculeze b 8.
12. Se consider progresia geometrică (b n)n ≥1 în care b 2= 8 și b 4=32. Să se calculeze b 6.
1
13. Să se determine al patrulea termen al unei progresii geometrice știind că rația este egală cu și
3
primul termen este 27.
1
14. Într-o progresie geometrică se dă b 2=3 și raportul dintre primul termen și al patrulea termen este .
8
Să se determine primul termen al progresiei.
1 1 1 1 1
15. Să se calculeze suma: S = −¿ 2 + 3 −¿ 4 + …+ 2021 .
3 3 3 3 3
16. Să se calculeze suma: S = 4 + 1 −2−5−8−…−38.