Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare Practică 2 noiembrie 2010

În fișierul ”29 oct Sociotechnical systems curs Abstact 263V3 mood” este prezentat
succint materialul prezentat la prelegerea din 29 oct 20.

1. Pentru lucrarea practică este necesar de a reciti, a analiza esența noțiunilor teoretice
referitoare ca sisteme sociotehnice.

La sfârșitul documentului sun formulate zece exerciții.

2. Pentru fiecare persoană din grup este necesar de a alege oricare 3 întrebări din cele 10
(să nu se repete de la persoană la alta), de formulat răspunsuri, opinii,

3. Apoi răspunsurile trebuie să fie plasate într-un singur document pentru toata grupa

Atenție! Întrebarea și răspunsurile să fie nominalizate.

Documentul să fie transmis în ziua când a fost lecția practică conform orarului, nu mai
târziu decât după 30 min de la sfârșitul lecției practice.

progrutm9@gmail.com

Sarcină pentru Lucrarea de laborator Nr.10


Câteva sugestii, indicații:
Ipoteza 0(zero) H0: Oricare produs soft nu poate fi considerat ideal atât din punct de
vedere al componentelor funcționale cât și non – funcționale.
Sarcina Dtră este de confirma Ipoteza zero (adică, să găsiți argumente serioase care
confirmă cele formulate în Ipoteză)
Sau
De a o respinge, adică avem Ipoteza H1 (adică, nu este posibil de scos la iveală careva
neajunsuri serioase ale componentelor funcționale)

Remarcă:
1. Nu includem în discuție elemente de eficiență sau și eficacitate.
2. Pentru un operator bine instruit și experimentat, în cazul că are proprietatea de a fi
foarte atent, funcționalitățile demonstrate nu vor da semne de erori.
3. O mare parte dintre Erorile potențiale ar putea fi ocolite prin anumite funcționalități
ale sistemului (în acest caz importanța atenției deosebite a operatorului ar pute fi
diminuată)

1. Descărcați fragmentul video și lansați-l.


2. Încercați să găsiți argumente în favoarea sau defavoarea Ipotezei zero (0) H0

Fiecare grup, prezintă doar un document cu păreri nominalizate de fiecare membru al grupului.

Atenție! Întrebarea și răspunsurile să fie nominalizate.

Documentul să fie transmis în ziua când a fost lecția practică conform orarului, nu mai
târziu decât după 30 min de la sfârșitul lecției de laborator.