Sunteți pe pagina 1din 3

Verificare otel la ULS conf.

cu EC-EN 1993
Calcul liniar
Combinatia: SLU tot
Sistem de coordonate: Principal
Extrema 1D: Element
Selectie: B51
Verificare conform EN 1993-1-1
Anexa nationala: AN SR-EN Romania
Element B51 6.799 / 7.486 m SHS80/80/5.0 S 235 SLU tot 1.55 -
Combinatie
SLU tot / 1.35*LC1 + 1.50*LC2 + 1.35*LC3 + 1.05*LC4
Coeficienti partiali de siguranta
M0 pt. rezistenta sectiunilor transv. 1.00
M1 pt. rezistenta la instabilitate 1.00
M2 pt. rezistenta sectiunilor nete 1.25
Material
Rezistenta la curgere fy 235.0 MPa
Rezistenta ultima fu 360.0 MPa
Fabricatie Laminat
...::VERIFICARE SECTIUNE::...
Verificarea critica este activa6.799 m
Eforturi interne Calculat Unitate
NEd -55.77 kN
V y,Ed 0.00 kN
V z,Ed 23.30 kN
TEd 0.00 kNm
M y,Ed 11.33 kNm
M z,Ed 0.00 kNm
Clasificare pt. proiectarea sectiunii transv.
Clasificare conf. cu EN 1993-1-1 articol 5.5.2
Clasificare parti interne si externe conform cu EN 1993-1-1 Tabel 5.2 Pagina 1 & 2
Id Tip c t 1 2 k c/t Limita Limita Limita Clasa
[mm] [mm] [kN/m 2] [kN/m 2] [-] [-] [-] [-] Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3
[-] [-] [-]
1 I 65 5 -2.770e+05 -2.770e+05
3 I 65 5 -2.350e+05 3.115e+05 -0.8 0.6 13.0 59.0 69.1 97.1 1
5 I 65 5 3.536e+05 3.536e+05 1.0 1.0 13.0 28.0 34.0 38.0 1
7 I 65 5 3.115e+05 -2.350e+05 -0.8 0.6 13.0 59.0 69.1 97.1 1
Nota: Limitele clasificarii au fost setate conf. cu Semi-Comp+.
Sectiunea transversala este clasificata in Clasa 1
Verificare la compresiune
Conform cu EN 1993-1-1 articol 6.2.4 si formula (6.9)
A 1.4700e-03 m2
Nc,Rd 345.45 kN
Verificare unitara 0.16 -
Verificare moment incovoietor pt. M y
Conform cu EN 1993-1-1 articol 6.2.5 si formula (6.12),(6.13)
W pl,y 4.0584e-05 m3
M pl,y,Rd 9.54 kNm
Verificare unitara 1.19 -
Verificare la taietoare pt. V z
Conform cu EN 1993-1-1 articol 6.2.6 si formula (6.17)
1.20
Av 7.3500e-04 m2
V pl,z,Rd 99.72 kN
Verificare unitara 0.23 -
Verificare combinata la forta axiala, taietoare si incovoiere
Conform cu EN 1993-1-1 articol 6.2.9.1 si formula (6.31)
M N,y,Rd 9.54 kNm
Verificare unitara 1.19 -
Nota: Deoarece fortele taietoare sunt mai mici decat jumatate din rezistenta plastica la forfecare, efectul
lor asupra rezistentelor la incovoiere este omis.
Elementul NU satisface verificarea la sectiune!
...::VERIFICARE STABILITATE::...
Clasificare pt. proiectarea flambajului pe element
Pozitia decisiva pt. clasificarea stabilitatii: 6.799 m
Clasificare conf. cu EN 1993-1-1 articol 5.5.2
Clasificare parti interne si externe conform cu EN 1993-1-1 Tabel 5.2 Pagina 1 & 2
Id Tip c t 1 2 k c/t Limita Limita Limita Clasa
[mm] [mm] [kN/m 2] [kN/m 2] [-] [-] [-] [-] Clasa 1 Clasa 2 Clasa 3
[-] [-] [-]
1 I 65 5 -2.770e+05 -2.770e+05
3 I 65 5 -2.350e+05 3.115e+05 -0.8 0.6 13.0 59.0 69.1 97.1 1
5 I 65 5 3.536e+05 3.536e+05 1.0 1.0 13.0 28.0 34.0 38.0 1
7 I 65 5 3.115e+05 -2.350e+05 -0.8 0.6 13.0 59.0 69.1 97.1 1
Nota: Limitele clasificarii au fost setate conf. cu Semi-Comp+.
Sectiunea transversala este clasificata in Clasa 1
Verificare Flambaj la Incovoiere
Conform cu EN 1993-1-1 articol 6.3.1.1 si formula (6.46)
Parametri de flambaj yy zz
Tip deplasare deplasare nedeplasat
Lungime sistem L 1.003 1.003 m
Factor de flambaj k 2.76 1.00
Lungime de flambaj Lcr 2.773 1.003 m
Incarcare critica Euler Ncr 369.32 2820.71 kN
Zveltete 90.83 32.87
Zveltete relativa rel 0.97 0.35
Zveltete limita rel,0 0.20 0.20
Curba de flambaj a a
Imperfectiuni 0.21 0.21
Factor de reducere 0.69 0.97
Rezistenta la flambaj Nb,Rd 237.83 333.54 kN
Verificare flambaj la incovoiere
Arie sectiune transversala A 1.4700e-03 m2
Rezistenta la flambaj Nb,Rd 237.83 kN
Verificare unitara 0.23 -
Verificare flambaj rasucire(incovoiere)
Conform cu EN 1993-1-1 articol 6.3.1.1 si formula (6.46)
Nota: Sectiunea transversala de tipul RHS nu este susceptibila la flambajul de rasucire (-incovoiere).
Verificare flambare prin incovoiere-rasucire
Conform cu EN 1993-1-1 articol 6.3.2.1
Nota: Sectiunea transv. consta dintr-o sectiune RHS cu 'h / b < 10 / rel,z '.
Aceasta sectiune nu este sensibila la flambajul lateral prin torsiune.
Verificare la incovoiere si compresiune axiala
Conform cu EN 1993-1-1 articol 6.3.3 si formula (6.61),(6.62)
Parametri verificare incovoiere si compresiune axiala
Metoda de interactiune metoda 1 alternativa
Arie sectiune transversala A 1.4700e-03 m2
Modul de rezistenta plastic W pl,y 4.0584e-05 m3
Forta de compresiune de calcul NEd 55.77 kN
Moment incovoietor de calcul (maxim) M y,Ed 11.33 kNm
Moment incovoietor de calcul (maxim) M z,Ed 0.00 kNm
Rezistenta caracteristica la compresiune NRk 345.45 kN
Rezistenta caracteristica la moment M y,Rk 9.54 kNm
Factor de reducere y 0.69
Factor de reducere z 0.97
Factor de reducere LT 1.00
Factor de interactiune kyy 1.11
Factor de interactiune kzy 0.77
Momentul maxim M y,Ed este derivat din pozitia B51 a elementului 1D 6.799 m.
Momentul maxim M z,Ed este derivat din pozitia B51 a elementului 1D 0.000 m.
Parametri metoda 1 de interactiune
Incarcare critica Euler Ncr,y 369.32 kN
Incarcare critica Euler Ncr,z 2820.71 kN
Incarcarea critica elastica Ncr,T 90490.71 kN
Modul de rezistenta plastic W pl,y 4.0584e-05 m3
Modul de rezistenta elastic W el,y 3.4200e-05 m3
Modul de rezistenta plastic W pl,z 4.0584e-05 m3
Modul de rezistenta elastic W el,z 3.4200e-05 m3
Moment de inertie Iy 1.3700e-06 m4
Moment de inertie Iz 1.3700e-06 m4
Constanta de torsiune It 2.0882e-06 m4
Metoda pentru factorul de moment echivalent Tabel A.2 Linia 2 (General)
C my,0
Moment incovoietor de calcul (maxim) M y,Ed 11.33 kNm
Deformatia relativa maxima z -3.4 mm
Parametri metoda 1 de interactiune
Factor moment echivalent C my,0 0.98
Factor μy 0.95
Factor μz 1.00
Factor y 8.73
Factor a LT 0.00
Moment critic pt. incovoiere uniforma M cr,0 689.74 kNm
Zveltete relativa rel,0 0.12
Zveltete relativa limita rel,0,lim 0.23
Factor moment echivalent C my 0.98
Factor moment echivalent C mLT 1.00
Factor bLT 0.00
Factor dLT 0.00
Factor w y 1.19
Factor w z 1.19
Factor npl 0.16
Zveltete relativa maxima rel,max 0.97
Factor C yy 0.99
Factor C zy 0.90
Verif. unitara (6.61) = 0.23 + 1.31 + 0.00 = 1.55 -
Verif. unitara (6.62) = 0.17 + 0.91 + 0.00 = 1.08 -
Elementul NU satisface verificarea la stabilitate!