Sunteți pe pagina 1din 2

Sarcină pentru lecția practică

1. De revăzut materialul teoretic prezentat în Managementul proiectului_Clasificare


softuri_probleme de evaluare (de atras atenție sporită la avantajele și dezavantajele
utilizării diverselor abordări la evaluare unui soft, de scos în evidență factorii subiectivi
din partea evaluatorilor).
2. De studiat cu atenție diverse categorii de softuri (Organic , Semi-detached , Embedded
), precum și abordările (modele)( Basic Model, Intermediate Model, Detailed Model)
pentru evaluarea softului (în baza materialului prezentat în fișierul Evaluarea costului
unui soft:exemple).
3. Rezultatele studiului se cere a fi următoarele:
a) înțelegerea pe deplin a esenței aplicării uneia sau alteia dintre cele trei abordări
(Basic Model, Intermediate Model, Detailed Model )
b) pentru fiecare dintre categoriile de soft ((Organic , Semi-detached , Embedded ),
urmează a fi implementate modelele ( Basic Model, Intermediate Model, Detailed
Model) la evaluarea softului în baza căruia se elaborează ( al Dtră) proiect de an.
c) De studiat cu atenție deosebită pentru înțelegerea esenței fiecărui parametru (dintre
cei 15 la număr), distribuiți în patru grupe)

Lucrarea de laborator Nr 9:
Tema: Studii de caz la evaluarea costului unui produs software.
Scopul: evidențierea (scoaterea în evidență a avantajelor și dezavantajelor utilizării metodologiei
COCOMO II;

Sarcină pentru fiecare grup de persoane implicate la elaborarea proiectului de an:

În baza proiectului în perspectiva definitivării (se presupune, că deja sunt cunoscute – elaborate –
dezvoltate un număr suficient de componente ale aplicației Dtră, astfel că proiectul poate fi supus
unor proceduri de evaluare în întregime la prima irerație.

Se cere de a evalua proiectul pentru 4 valori ale parametrilor (dintre cei 15) (a se lua primul din
fiecare grupă pentru ambele variante:

a) toate valorile se iau pentru varianta cea mai costisitoare în timp, și


b) cea mai puțin costisitoare)

Astfel se cere de efectuat calculele în paralel pentru ambele variante .


De exemplu:
Pentru parametrii grupul Hardware Attributes: cea mai costisitoare stare în timp, care este
parametrul Runtime Performance Constraints, în cazul Nominal din grup, este valoarea 1.0 ,
iar cea mai puțin costisitoare pentru Very High, este 1.30.

La final, este necesar de prezentat ambele rezultate.


a) Prezentați careva raționamente referitoare la deosebirile observate la compararea celor
două variante.

b) Prezentați concluzii referitoare la credibilitatea rezultatelor obținute prin prisma


proiectului Dtră;

c) Prezentați și anumite sugestii care ar putea fi luate în calcul pentru ridicarea nivelului de
eficiență a procedurilor de evaluare a costului unui produ SOFTWARE.

Remarcă:
1. Fiecare grup - proiect de persoane prezintă doar un singur raport din numele întregii
echipe, în sugestiile,
2. Se cere ca concluziile să fie nominalizate.

Rezultatele urmează a fi transmise prin Email:

progrutm9@gmail.com

nu mai târziu decât după 120 min de la începutul timpului din orar a lucrării de laborator.

Mult succes!