Sunteți pe pagina 1din 4

UNITATEA: Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”

PROFESOR: Panciuc Andreea Mălina Vizat Director


DISCIPLINA: Tehnologia informației și a comunicațiilor Vizat Șefă de Catedră
CLASA: a XI-a E 2 ore/săptămână

Planificare calendaristică
Anul şcolar 2019-2020
Nr. Unitatea de Competenţe Nr.
Conţinuturi Săptămâna Observaţii
crt învăţare specifice ore
 Test inițial S1
Recapitulare 10.09-13.09
Definirea spaţiului de lucru şi a spaţiului tipografic. Elemente S2
1.1. tehnice: dimensiunile paginii, margini, zonă de imprimare 6 16.09-20.09
Formate coli/pagini S3
Modalităţi de imprimare: negativ, în oglindă, separaţii de 23.09-27.09
culoare, broşură etc.
Elemente grafice şi de structură pe pagina tipărită: casete de
text, coloane, imagini, titluri subtitluri. Margini. Antet. Subsol S4
1.2. Reguli generale de compoziţie pe pagina destinată tipăririi. 2 30.09-04.10
Raportul vid-plin, text-imagine, echilibru, proporţii
Formatarea Reguli de ergonomie şi estetică a paginii tipărite
1 documentelor şi Elemente generale de structură: capitol, subcapitol paragraf, S5
paragrafelor alineat. Cuprinsul, numerotarea paginilor, indexul, glosarul de 07.10-11.10
termeni a unei lucrări S6
Revista. Elemente de organizare grafică şi structural textului şi 14.10-18.10 Temele
imaginii. Echilibru, unitate grafică a revistei. S7 revistelor sunt
alese de
1.3. Aplicaţii practice. Realizarea unei reviste şcolare (se pot utiliza 10 21.10-25.10
colectivele de
cunoştinţele de tehnoredactare din clasa a 9-a) S8 redacţie.
Realizarea unei cărţi pe baza unui proiect de echipă (se pot 28.10-01.11
utiliza cunoştinţele de tehnoredactare din clasa a 9-a) S9
Etape de lucru, organizare şi termene în realizarea unei lucrări 04.11-08.11
de echipă
Stabilirea formatului paginii de lucru şi a designului general. S10
1.4. 4
Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime, culori, 11.11-15.11
1
Nr. Unitatea de Competenţe Nr.
Conţinuturi Săptămâna Observaţii
crt învăţare specifice ore
centrare, aliniere
Formate de paragrafe; marcatori şi numerotări, borduri, S11
tabulatori 18.11-22.11
Stabilirea culorilor şi fondurilor
Utilizarea stilurilor
Inserarea obiectelor ca: imagini scanate, fotografii, scheme
grafice, desene, ecuaţii etc.
S12
Formatarea obiectelor
25.11-29.11
1.5. Raportarea la text şi la alte obiecte 4
S13
Optimizarea elementelor grafice
02.12-06.12
Prelucrarea acestora cu ajutorul editoarelor grafice înainte de a
fi inserate în document
2 Prelucrarea S14
Pregătirea documentului: pagină, antet şi subsol, paragraf,
avansată a 09.12-13.12
indentare stiluri.
documentelor S15
Folosirea dicţionarului şi opţiunile de corecţie.
16.12-20.12
Particularizarea meniului pentru acces rapid la funcţii
S16
importante. Definirea sau particularizarea unor scurtături pentru
13.01-17.01
operaţii frecvente.
S17
Tehnici de tehnoredactare rapidă folosind macrocomenzi.
2.1. 14 20.01-23.01
Lucrul în echipă. Folosirea funcţiei “Marcaj de urmărire”
S18
(Track changes), partajarea documentului în reţea
27.01-31.01
Finalizarea unei lucrări. Corecţii. Cuprins automat
S19
Numerotarea figurilor. Pregătirea pentru tipărire
03.02-07.02
Editarea (modificarea) documentelor .pdf
S20
Folosirea în comun a datelor de către aplicaţii – mecanismul
10.02-14.02
OLE
2.2. Conţinuturi pentru QxPress(Page Maker) 12 S21
Meniuri de bază. Lucrare nouă: document, biblioteca, carte, 17.02-21.02
pagină de web, XML-document S22
Crearea documentelor. Inserare casete de text şi imagine. 24.02-28.02
Funcţia de preluare (“get”) imagine sau text în cadrul unei S23
casete 02.03-06.03
2
Nr. Unitatea de Competenţe Nr.
Conţinuturi Săptămâna Observaţii
crt învăţare specifice ore
Formatarea obiectelor (text sau imagini) în interiorul unei
casete: potriviri, aliniamente, aranjări. Formate de text paragraf
S24
Utilizarea tabelelor în QxPress. Inserarea de text sau imagini în
09.03-13.03
tabel
S25
Exerciţii practice de tehnoredactare. Realizarea unei foi
16.03-20.03
volante
S26
Configuraţii speciale pentru tipărire. Negativ, tipărire în
23.03-27.03
oglindă, separaţii de culoare
Inserarea de pagini noi. Capitole şi secţiuni
Cărţi şi biblioteci. Opţiuni de organizare
Colectivul de redacţie S28-22.04
S27
Organizarea revistei: structura generală, tematica, organizarea liber
30.03-03.04
grafică, coperţile S29-30.04
3.1. 4 S28
Modularizarea tehnoredactării. Stabilirea formatelor de lucru, liber
22.04-24.04
şabloane
Asamblarea lucrării, tipărirea
Temele şi
Culegerea textului (poezii/proză scurtă, creaţii ale elevilor) S29 denumirile
Realizarea unor elemente grafice. Ilustraţii 27.04-30.04 revistelor sunt
3.2. Alegerea aplicaţiei pentru lucru 4 S30 alese de
Formatarea documentului. Pagini A5 sau A6 pe hârtie A4 04.05-08.05 colectivele de
Machetare şi design
Tipărirea şi asamblarea exemplarului model redacţie
3 publicaţii
S33-
Organizarea unui colectiv de redacţie şi împărţirea sarcinilor Saptamana
S33 altfel
Organizarea conţinutului. Titlul ziarului. Titluri şi subtitluri
25.05-29.05
articole
S34 Titlul şi
Organizarea grafică a publicaţiei. Formatul paginii, culori, tipuri
3.3. 10 02.06-05.06 articolele
de caractere dominante
S35 ziarului sunt
Realizarea unor reportaje, culegerea textelor alese de
09.06-12.06
Documentarea. Realizarea fotografiilor şi prelucrarea acestora colectivele de
Asamblarea publicaţiei. Tipărirea unui model redacţie

3
Competenţe specifice

1.1. Organizarea spaţiului de lucru şi a posibilităţilor de imprimare


1.2. Organizarea grafică şi de structură a paginii
1.3. Organizarea, unei lucrări de întindere mare: broşura, revista, cartea
1.4. Aplicarea modalităţilor de formatare şi şablonizare a documentelor electronice ce compun modulele unei lucrări
1.5. Utilizarea obiectelor şi a elementelor grafice în documente
2.1. Utilizarea avansată a procesorului de texte Word
2.2. Folosirea unui procesor de texte profesional (QxPress)
3.1 Realizarea unei reviste şcolare
3.2. Realizarea unei cărţi de format mic
3.3. Realizarea unui ziar