Sunteți pe pagina 1din 1

Mă numesc Petriceanu P.

Andreea Catrinel şi mă număr printre candidaţii la


programele de studii oferite de Academia de Studii Economice din Bucureşti.
Interesul meu pentru această facultate a fost stârnit de recomandările pozitive ale unor
colegi de liceu mai mari care s-au convins că alegerea lor de a studia aici s-a dovedit a fi una întru
totul benefică, încă din primul lor an de studenţie. Ulterior, am accesat site-ul facultăţii care mi-a
oferit toate informaţiile necesare şi, astfel, am luat decizia de a studia în cadrul ASE-ului.
Oferta educaţională a ASE-ului este cea care vizează cel mai bine dorinţa mea de
pregătire şi, nu în ultimul rând, caracterul meu, persoana mea. Gândirea logică şi sistematică pe
care mi-am format-o în cei patru ani de liceu ai profilului real, specializarea Mate-Info, intensiv
Informatică, îşi va găsi o continuitate în anii de studiu de la ASE, la secţiunea aleasă de mine,
Contabilitate şi Informatică de gestiune. În contextul actual al unei societăţi bazate pe cunoştinţe,
cu ajutorul acestei facultăţi pot deveni un economist cu o dublă competenţă, contabilă şi
informatică. Mai mult, aceasta îmi oferă posibilitatea unei perfecţionări continue, dată fiind
vastitatea acestui domeniu. M-am convins că a fi student la ASE înseamnă a te dezvolta pe mai
multe planuri. Ştiu că vor fi cursuri care implică matematică, economia fiind o matematică aplicată,
dar şi istorie, sociologie, politică, care mă vor ajuta să-mi hrănesc pasiunile umaniste. Astfel există
o mixtură foarte bună între ceea ce înseamnă util şi plăcut pentru mine.
Referitor la procesul educaţional, aşteptările mele privind viaţa de student la ASE
vizează o dezvoltare cât mai complexă. Sunt nerăbdătoare să fac internship-uri deoarece acestea
oferă posibilitatea de a realiza lucrarea de licenţă chiar în cadrul unei companii, putând să discut
cu angajaţii şi să culeg numeroase informaţii, şi mă va ajuta să-mi găsesc un job în domeniu încă
din anul doi sau trei de facultate. De asemenea, vreau să urmez şi studiile de masterat.
Menţionez că pe parcursul liceului am participat şi am obţinut premii la diverse
concursuri de matematică, la Olimpiada de Limba Română-faza judeţeană, la Olimpiada de
Religie-faza naţională, la simpozioane cu tematici sociale sau culturale, la activităţi de voluntariat
pentru realizarea unui spectacol de caritate, la derularea unui proiect de educare pentru un mediu
sănătos şi am acumulat competenţe de lider în cadrul unui program de dezvoltare personală.
Şi pe durata studenţiei doresc să particip la diverse proiecte desfăşurate în cadrul
facultăţii. Schimbul de experienţă este un element pe care mi-l doresc, în acelaşi timp, fiind o
persoană care militează pentru o viaţă activă. Lucrul în echipă, cât şi cel individual, mă ajută să
evidenţiez faptul că sunt un bun administrator al resurselor pe care le deţin şi, în special, al
resursei-timp. Consider că aplicând la această facultate şi, în special, la secţiunea aleasă, am făcut
cea mai bună alegere pentru viitor, din punct de vedere al dezvoltării mele polivalente. Vă
mulţumesc!

Data, Semnătura,
16.07.2014