Sunteți pe pagina 1din 2

Conf. dr.

Nicoleta Vintilă Fiscalitate, FABBV, an II, seria C

SUPORT SEMINAR 3
IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR

1. Baza impozabilă. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.


Societatea comercială FOTOGRAFIKA S.A., persoană juridică română cu capital integral
privat, ce are ca obiect de activitate prestarea de servicii de fotografie și comercializarea
produselor fotografice, vă pune la dispoziție următoarele informații cu privire la
activitatea desfășurată în cursul primului trimestru al exercițiului financiar:
 societatea prestează servicii de fotografie la diverse evenimente (lansare de carte,
conferințe, lansare colecții vestimentare) și înregistrează din aceste activități, în
perioada analizată, venituri în sumă de 60.000 lei;
 societatea desface prin magazinul propriu rame fotografice clasice (confecționate
din plastic și lemn) și digitale, în valoare totală de 17.000 lei;
 în luna ianurie, societatea anulează un provizion constituit în luna august a anului
fiscal anterior, ca urmare a unui potențial litigiu cu un fost client (cheltuială
nedeductibilă fiscal), iar valoarea veniturilor înregistrate din provizioane este de
7.000 lei;
 în luna februarie, societatea încasează 2.500 lei reprezentând un avans pentru un
serviciu de fotografie (lansare colecție vestimentară) ce urmează să fie prestat în
luna mai;
 în luna martie, societatea înregistrează venituri aferente fotografiilor în curs de
developare în sumă de 1.500 lei, fotografiile respective urmând a fi finalizate în
luna următoare;
 în luna martie, ca urmare a avarierii, în urma căderilor masive de zăpadă, a unei
magazii în care erau depozitate diverse materiale utilizate în activitatea curentă,
societatea primește, de la o companie de asigurări venituri din despăgubiri în sumă
de 4.500 lei;
 cheltuielile cu mărfurile vândute, în perioada analizată, sunt în cuantum de 13.000
lei;
 cheltuielile aferente serviciilor prestate de terţi (energie, apă, canal), în perioada
analizată, sunt în cuantum de 10.000 lei;
 societatea are 6 angajați cu normă întreagă, fiecare cu un salariu brut lunar de
1.500 lei;
 în luna februarie, societatea a achiziționat un nou aparat performant de developare a
filmelor fotografice, iar cheltuielile totale cu amortizarea fiscală în perioada
analizată s-au ridicat la suma de 9.000 lei;
 societatea a achiziționat în ianuarie a.c. o casă de marcat, în valoare de 1.500 lei, pe
care o pune în funcțiune în luna martie a.c.
Alte informații: societatea se încadrează în categoria contibuabililor persoane juridice
plătitoare de impozit pe venitul microîntreprindelor, iar cursul de schimb la sfârșitul
anului financiar anterior a fost de 4,4287 lei/euro.
Determinați impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent primului trimestru
datorat de societatea comercială FOTOGRAFIKA S.A.
Conf. dr. Nicoleta Vintilă Fiscalitate, FABBV, an II, seria C

2. Reguli de aplicare a sistemului de impunere în cazul microîntreprinderilor.


Societatea comercială ZVON S.R.L., persoană juridică română ce are ca obiect de
activitate comerțul cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, s-a înființat la
începutul anului curent. Activitatea este desfășurată de cei 2 asociați persoane fizice, fără
angajați. În legătură cu activitatea desfășurată în exercițiul fiscal curent reținem
următoarele informații:

Trimestrul I:
 veniturile totale (impozabile integral) la 31 martie a.c. sunt în sumă de 88.574 lei;
 cheltuieli totale (deductibile integral) la 31 martie a.c. sunt în sumă de 70.000 lei;
Trimestrul al II–lea:
 veniturile totale cumulate (impozabile integral) sunt în sumă de 221.436 lei;
 cheltuielile totale cumulate (deductibile integral) sunt în sumă de 188.436 lei;
Trimestrul al III–lea:
 veniturile totale cumulate (impozabile integral) sunt în sumă de 434.013 lei;
 cheltuielile totale cumulate (deductibile integral) sunt în sumă de 370.013 lei;
Trimestrul al IV–lea:
 veniturile totale cumulate (impozabile integral) sunt în sumă de 620.018 lei;
 cheltuielile totale cumulate (deductibile integral) sunt în sumă de 420.018 lei.

Cursul de schimb înregistrat la 31 decembrie anul anterior a fost: 1 euro = 4,4287 lei.
Să se determine cuantumul impozitului datorat de S.C. ZVON S.R.L. la sfârşitul fiecărui
trimestru şi să se precizeze care sunt obligaţiile declarative ale contribuabilului.

3. TEMĂ. Societatea comercială CONSULTING S.A., persoană juridică română cu capital


integral privat, înființată la data de 1 ianuarie anul curent, are ca obiect unic de activitate
prestarea de servicii de consultanță fiscală. Cu privire la activitatea desfășurată în primul
trimestru al anului curent se cunosc următoarele informații:
 Societatea are 15 angajați cu normă întreagă;
 Veniturile totale, cumulate până la 31 martie a.c. sunt în cuantum de 90.000 lei, din
care 17% sunt venituri neimpozabile;
 Cheltuielile totale, cumulate până la 31 martie a.c. sunt în cuantum de 40.000 lei,
din care 12% sunt cheltuielile nedeductibile.
Stabiliți dacă societatea poate beneficia de regimul special aplicat microîntreprinderilor și
determinați cuantumul impozitului datorat aferent primul trimestru al anului financiar
curent.