Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatiсă şi Microelectronică


Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT

Lucrarea de laborator nr.1


Protecția Muncii și a Mediului Ambiant

Tema: Cercetarea microclimatului la posturile de muncă.

A efectuat: st. gr. AI-151


Luca Mihai

A verificat: lect. univ.


Gorea Radislav

Chişinău 2017
Scopul lucrării:
Familiarizarea studenților cu metodele și aparatele de control ale parametrilor
microclimatului ( temperatură, umiditate relativă, viteza mișcării aerului) la locul de
muncă supuse controlului.

Desfășurarea lucrării:
1. Măsurarea vitezei de mișcare a aerului
Condițiile meteorologice pentru zona de lucru sunt caracterizate de temperatură,
umiditatea relativă și viteza de mișcare a aerului. În ansamblu acești parametri exercită o
anumită influență asupra organismului uman și a productivității muncii.
Viteza mișcării aerului se măsoară cu diferite aparate: anemometre, catatermometre,
anemografe, etc. Pentru a efectua lucrarea de laborator am utilizat anemometrele cu palete și
cu cupe.

Nr. Indicatia Indicatia Diferenta Durata Numarul Viteza


Exp. initiala a finala indicatiilor masurarii de miscarii
anemometrului anemometrul , diviziuni , sec diviziuni aerului,
, diviziuni ui, diviziuni intr-o m/s
secunda
1 2 3 4 5 6 7
1. 7760 7806 46 30 1.53 1,71
2. 7806 7879 73 45 1.62 1,79
3. 7879 7976 97 60 1.61 1,78
Med. 7815 7887 72 45 1.59 1,76
Tab.1. Măsurarea vitezei mișcării aerului.

2. Determinarea umidității relative


Pentru a aprecia umiditatea sunt folosite următoarele noțiuni:
Umiditatea maximală – cantitatea maximală de apă în grame ce se poate conține într-un
3
m de aer la temperatura dată.
Umiditatea absolută - cantitatea reală de apă în grame ce se conține într-un m 3 de aer la
temperatura stabilită în timpul măsurărilor.
Umiditatea relativă – raportul exprimat în procente dintre umiditatea absolută și
umiditatea maximală la temperatura dată.
Umiditatatea relativă a aerului se determină cu ajutorul psihrometrelor. Determinarea
umidității relative după psihrometrele lui August sau Assman este bazată pe diferența dintre
indicațiile termometrelor uscat și umed, care depind de umezeala aerului înconjurător și se
stabilește după graficul psihrometric.

Umiditatea absolută se determină după formula:

R = Pum -0,5(Tus- Tum)*B/760


Pum – umiditatea maximală a aerului, conform indicațiilor termometrului umed.
Tus , Tum - indicațiile termometrelor uscat și umed;
B – presiunea atmosferică în timpul măsurărilor, mmHg.

Umiditatea relativă se determină după formula:


r = R / Pus *100%
R – umiditatea absolută;
Pus – umiditatea maximală a aerului, conform indicațiilor termometrului uscat.
Exemplu de calcul:
a) Umiditatea absolută:
( T us−T um )∗B ( 22−18 )∗746
R=P um−0.5 =15,35−0,5 =13,39 mmHg
760 760

b) Umiditatea relativă:
R 13,39
r = ∗100 %= ∗100 %=68,14 %
Pus 19,65

Umiditatea relativa
Indicatiile Elasticitatea Umiditatea
termometrelor, °C vaporilor de relativa conform,
apa la %
indicatia
termometrelor,
mm Hg
Presiunea atmosferica, mm Hg
Viteza miscarii aerului, m/s

conform HG nr.353 din


Umiditatea absoluta
Nr. Exp

05.05.2010

Uscat Umed Uscat Umed


calcul

grafic
tabel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 22 18 1.7 746 19.65 15.35 13.39 68.14 66 66 40-
60%
Tab.2. Determinarea umidității aerului.
3. Măsurarea temperaturii aerului și determinarea temperaturilor echivalentă și
echivalent-efectivă
Pentru măsurarea temperaturii aerului sunt folosite termometrele cu lichid (mercur, spirt
colorat), termometrele electrice și termografele.
Pentru efectuarea lucrării de laborator am folosit indicațiile termometrului uscat al
psihrometrului.
Pentru determinarea și aprecierea senzațiilor termice de confortabilitate cea mai largă
aplicare o are metoda temperaturilor echivalente. Prin echivalență se subînțelege temperatura
aerului nemișcat și saturat cu umezeală pînă la 100% la care omul îmbrăcat normal se simte
aproximativ așa precum la temperatura și umiditatea apreciate.
La determinarea temperaturii echivalent-efective printre factorii apreciați este inclusă și
viteza aerului. Determinarea acestor temperaturi se efectuează după monograma
temperaturilor echivalentă și echivalent-efectivă.

Conditiile optimale conform HG nr.353


Temperatura la locul de munca certificat

Temperatura echivalenta-efectiva, °C din 05.05.2010


Temperatura echivalenta, °C
Viteza miscarii aerului, m/s
Umiditatea relativa, %

Viteza miscarii
normelor, °C
Temperatura

aerului, m/s

Umiditatea
relativa, %
conform
aerului

1 2 3 4 5 6 7 8
20 68.14 1.7 16 18 23-25 0,1-0,2 40-60
Tab.3. Măsurarea temperaturii aerului și determinarea temperaturilor echivalentă și
echivalent-efectivă.

Concluzie:
În urma efectuării lucrării de laborator s-a luat cunoștință cu metodele și aparatele de control a
parametrilor condițiilor metrologice. S-a determinat temperatura , umeditatea relativă, viteza
mișcării aerului la locul de muncă. Din datele obținute se poate constata faptul că temperatura
la locul de muncă e mai mică decât standartul necesar, umeditatea este ridicată , astfel este
necesar de implementat anumite acțiuni pentru a normaliza valorile obținute, se recomandă de
încălzit încăperea pentru a crește temperatura și micșora umiditatea.