Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare Informatica și Microelectronica


Departamentul Ingineria Software si Automatica

RAPORT
la lucrarea de laborator Nr. 2
Disciplina: PMMA
Tema: “ Determinarea concentraţiei substanţelor nocive sub formă
de gaze şi vapori ȋn aerul zonei de muncă”

Elaborat: st. gr. AI-151 Luca Mihai


Verificat: lect. univ. Gorea Radislav

Chişinău 2017
Scopul lucrării: a lua cunoştinţă de metodele şi mijloacele tehnice pentru determinarea
concentraţiei substanţelor nocive ȋn aerul zonei de muncă.

Notiuni generale

Majoritatea cazurilor de intoxicare şi îmbolnăvirilor profesionale în activitatea de


producţie sunt legate de nimerirea substanţelor nocive în organismul omului prin căile
respiratorii. Această cale este cea mai periculoasă, deoarece prin ţesutul pulmonar, suprafaţa
căruia constituie cea 100 m2, substanţele nocive nimeresc nemijlocit în sânge şi sunt transportate
în întregul organism.
La nimerirea pe neaşteptate a unor cantităţi mari de substanţe nocive in organismul
muncitorului au loc intoxicaţiile, iar în rezultatul acţiunii îndelungate a unor doze mici de
substanţe toxice apar bolile profesionale.
Conform normelor sanitare SN 245-71 (Sanitarnâe normî proectirovania promâşlennâh
predpriatii) şi standardului de stat GOST 12.1.005-88 (SSBT. Vozduh rahocei zonî. Obşcie
sanitarno-ghighieniceschie trebovania), concentraţia substanţelor nocive in aerul zonei de
muncă nu trebuie să depăşească concentraţiile maxime admise (C.M A,), iar controlul
concentraţiei acestor substanţe în încăperile de producţie trebuie de efectuat sistematic.
După gradul de influenţă asupra organismului uman, substanţele nocive se împart în 4 clase:
1 - substanţe extrem de periculoase, C.M.A.<0,1 mg/m3;
2 - substanţe înalt periculoase, C.M.A. - 0, l... l ,0 mg/m3;
3 -substanţe moderat periculoase,C.M.A.-1,1... 10 mg/m ;
4 - substanţe puţin periculoase, C.M.A.>10 mg/m3.
Concentraţia maximă admisă în aerul zonei de muncă este o astfel de concentraţie a
substanţei nocive care la inhalarea zilnică de 8 ore sau altă durată a schimbului de lucru dar nu
mal mult de 40 ore pe săptămână, pe durata întregului stagiu de muncă nu duce la îmbolnăviri
sau alte dereglări ale stării sănătăţii şi nu influenţează asupra generaţiilor viitoare.
În cazul prezenţei în aerul zonei de muncă a câtorva substanţe nocive cu caracter identic
de influentă suma raporturilor concentraţiilor reale a fiecărei substanţe (C1, C2 ... Cn) faţă de
concentraţiile maxime admise a lor nu trebuie să depăşească o unitate.

Mersul lucrării

Analizatorul universal de gaze „UG-2”


1 – capacul de jos, 2 – arcul de otel, 3 - silfonul din cauciuc, 4 – capacul de sus, 5 - dispozotivul
de directare si stopare, 6 - tija gradata, 7 - brusca, 8 - conducta din cauciuc, 9 – tubul de sticla, 10
– duza, 11 – dopul din vata, 12 - praf indocator.

Principiul de lucru al aparatului este bazat pe masurarea lungimii sectorului colorat al coloanei
de prafindicator din tubul de sticla, obtinut in rezultatul infiltrarii unei cantitati bine determinate
de aer poluat .
Infiltrarea aerului se efectuiaza cu ajutorul dispozitivului de absortie, care consta dintr-o camera
ermetica de cauciuc, avind comunicare cu atmosfera prin intermediul unei duze.
In timpul analizei tija (6) se introduce in bucsa in asa fel, ca fixatorul (5) sa lunece pe canelura
tijei, pe care sunt indicate limitile volumului aerului infiltrat (pentru benzen 350 ml). Apasind pe
tija, comprimam silfonul de guma pina cind fixatorul intra in adincitura de sus a canelurei tijei,
fixind paharul de guma in stare comprimata. La conducta de guma a dispozitivului se uneste
tubul de indicatie cu orice capat. Alt capat al tubului indicator se indreapta in partea gazului .

La efectuarea măsurărilor s-a folosit metoda 2 (expres). În timpul analizei tija se introduce
în bucșă în așa fel ca fixatorul să lunece pe șanțul tijei, pe care este indicat limita volumului
aerului înfiltrat (350 – benzen). Apăsând cu mîna pe tijă, comprimăm sifonul de cauciuc pînă
cînd fixatorul întră în adâncitura șanțului tijei, fixînd paharul de cauciuc în stare comprimată. La
conducta de cauciuc a dispozitivului se unește tubul de indicație, capătul liber se îndreaptă spre
gazul de studiu. Apăsând cu o mînă tija, cu cealaltă o eliberăm de fixator și lăsăm ca tija să se
miște, în acest timp se înfiltrează proba de aer datorită vacumului.

a(273+t )⋅760
x=
Concentrația obținută trebuie adusă la condițiile normale: 273⋅Pt mg/m3

unde: x – concentrația noxei aduce la condiții normale


a – concentrația noxei măsurată cu dispozitivul UG-2 mg/m3
t – temperatura aerului în încăpere, oC
Pt – presiunea atmosferică în timpul măsurărilor, mm Hg

Valorile Număru P.
Gazul Concentraţia Clasa
aerului T l de Volumul at C.M.A.,
cerceta toC substanţei, de
infiltrat Min. infiltraţi total, ml mm mg/m3
t mg/m3 pericol
, ml i Hg
Vapori
230 7 de 1 230 16.8 735 60 100 4
benzină

X= (60*(273+16.8)*760)/(273*735)= 65.85 mg/m3

Concluzie: Elaborind aceasta lucrare de laborator am determinat concentrația vaporilor de


benzină în aerul zonei de muncă(conditii de laborator). In urma analizei datelor sa observat ca
concentratia depaseste nivelul normal. Astfel este necesar de îmbunătățit sistemul de aeresire a
încăperii sau de blocat calea de pătrundere a vaporilor în aerul încăperii.