Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Departamentul Inginerie Software și Automatică

RAPORT
Lucrare de laborator nr.3
Grafica pe Calculator

Tema: Transformări grafice 2D

A efectuat:
st. gr. TI-162 Dubceac Lucia

A verificat:
lector universitar Oșovschi Mariana

Chişinău 2018