Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru Nr.

1
OBS! Continuăm cu bilanțul inițial luat ca exemplu și procedăm în același fel și pentru celelalte operații, exact
cum s-a procedat la operația nr. 1. După fiecare operație se întocmește un nou bilanț.

Aplicații

Precizați modificările înregistrate asupra bilanțului inițial prezentat în exemplu și întocmiți un nou bilanț după
fiecare operație.
Operația 2: Se plătește unui furnizor suma de 10.000 de lei din disponibilul de la bancă(conturi la bănci);
Operația 3: Se cumpără materii prime în valoare de 4000 de lei de la un furnizor.
Operația 4: Se achită un credit pe termen scurt în valoare de 5000 de lei din disponibilul de la bancă.
Operația 5: Se plătește unui furnizor suma de 1000 de lei din caseria unității(casa).