Sunteți pe pagina 1din 18

TESTE PENTRU EVALUAREA segmentului ce este deplasat de mușchiul c.Cunoaşterea valorilor normale d.

Testarea activităţilor curente (ADL)


SISTEMULUI OSTEOARTICULAR respectiv. d.Posibilitatea de mişcări trucate
c. pentru aprecierea forțelor 3-5, rezistența 18. CM. Care sînt scopurile urmărite în testarea
1. CM. Numiți domeniile de evaluare se opune în treimea distală segmentului spre 12. CS. Numiţi unitatea de măsură a mersului. musculară?
osteoarticulară: capătul cursei de mișcare. a.Pasul a.Elaborarea diagnosticului funcţional
a. Postura şi aliniamentul. d. stabilizarea regiunii proximale a b.Ciclul de păşit b.Alcătuirea programului de recuperare
b. Mobilitatea articulară. segmentului ce este deplasat de mușchiul c.Alternanţa de paşi c.Determinarea tipului intervenţiilor
c. Forţa şi rezistenţa musculară. respectiv. d.Ritmul de paşi chirurgicale
d. Controlul motor şi toleranţa la efort. d.Determinarea stării generale a pacientului
2. CM. Evaluările analitice ale aparatului 7. CM. Alegeţi tipurile de mers nedureros. 13. CM. Din testele obiective de evaluare
locomotor se adresează: a. Mers bradikinetic musculară fac parte:
a. Infirmităţilor anatomice. b. Mers osteogenic a.Dinamometria 19. CS.Ortezele se confecţionează din
b. Infirmităţilor fiziologice. c.Mers senil b.Testarea forţei musculare următoarele materiale, cu o excepţie:
c. Infirmităţilor psihologice. d.Mers miogenic c.Inspecţia a. Metalul (oţel călit - inoxidabil, aliaj de
d. Infirmităţilor clinice. d.Palparea aluminiu)
8. CM. Numiți factorii care influenţează b. Plasticul
3. CS. Care sunt cele trei axe ale corpului: postura şi aliniamentul segmentelor corpului: 14. CS. Amplituda maximă obţinută cu ajutorul c. Pielea
a. Longitudinal, transversal şi sagital a. ereditatea asistentului sau a unui echipament se numeşte: d. Hârtia
b. Superior, inferior şi stâng b. boli generale ale organismului a.Mobilitate
c. Cranial, caudal şi superior c. obişnuinţa ( posturi vicioase) b.Joc articular 20. CS. Principiul de bază, specificul terapiei
d. Vertical, caudal şi cranial d. afecţiuni ale aparatului locomotor c.Flexibilitate ocupaţionale este:
d.Redoare a. Mobilizarea atenţiei pacientului pe o
4. CS.Care afirmaţie nu este corectă: activitate fizică şi manuală, care este
a. Axul transversal este orizontal 9. CM. Poziţia ortostatică se evaluează prin: atrăgătoare psihologic şi care îl solicită din
b. Planul transversal împarte corpul într-o a. aprecierea liniei gravitaţiei în plan 15. CM. Care este necesitatea evaluării punct de vedere somatic, psihic sau mental
parte superioară şi una inferioară frontal şi sagital cu firul cu plumb amplitudinii de mişcare articulară? b. Stimularea şi dirijarea activităţilor
c. Planul transversal împarte corpul într-o b. măsurarea înălţimii şi a taliei şezând a.Determinarea limitărilor de mişcare c. Creşterea şi menţinerea forţei musculare
parte cranială şi una caudală c. evaluarea alinierii segmentelor din faţă, b.Determinarea necesităţilor de recuperare d. Refacerea şi menţinerea amplitudinii de
d. Axul sagital este orizontal din lateral şi din spate c.Determinarea progresului sau regresului mişcare
d. aprecierea liniei gravitaţiei în plan d.Determinarea restantului funcţional
5. CM. Valoarea mobilităţii unei articulaţii orizontal cu firul cu plumb .
poate fi comparată cu: 16. CM. ADL-urile, definite ca abilităţi de bază 21. CM. Ca metode de evaluare a ADL-urilor
a. Cea a articulaţiei simetrice la nivelul legate de activităţile obişnuite zilnice ale se folosesc:
membrelor 10. CS.Capacitatea de mişcare articulară se omului,se grupează în următoarele categorii: a.Aparate speciale
b. Valoarea standard apreciază prin: a. De autoîngrijire b.Întrebări puse familiei
c. Valoarea generală a mobilităţii pe anumite a. bilanţ clinic b. De mobilitate c. Observaţia activităţii pacientului
tipuri de patologii b. istoricul bolii c. De forţă d. Observaţia mediului
d. Cea a articulaţiilor supraiacente c. disponibilităţile de comunicare d. De comunicare
d. bilanţ articular
6. CM. Regulile bilanțului muscular, în 17. CM. Selectaţi tehnicile de testare a forţei 22. CM.Care sînt activităţile după care se
sistemul 0-5 prevăd 11. CM. Condiţiile de efectuare a testingului musculare. testează ADL-urile?
a. poziționarea corectă pentru miscarile articular sînt: a.Bilanţul muscular manual a. Alimentarea
realizate antigravitațional pentru forța 3,4,5. a.Poziţii comode pentru testator b.Testarea individuală a muşchiului b. Igiena
b. stabilizarea regiunii distale a b.Poziţii comode pentru testat c.Testul mişcării funcţionale c. Îmbrăcarea.
1
d. Comunicarea a.Scăderea durerii a.Imobilizare articulară. c. Manevrei Lassèque pozitivă la valori mici
b.Creşterea stabilităţii b.Electroterapie. d. Apariţiei sau agravării unui deficit motor
23. CM. Tratamentul fizical al c.Creşterea mobilităţii c. Mobilizări maxime.
spondilodiscartrozei lombare cuprinde: d.Creşterea gradului de coordonare şi echilibru d.Masaj cu gheaţă
a. Masaj sedativ lombosacrofesier la mers 40. CM.Clinic, umărul dureros simplu are
b. Bai galvanice, 4 celulare 35. CS. Atelele care au rolul de a corecta următoarele stadii:
c. Curenţi diadinamici în special în lumbago 29. CM.Care sînt regulile de profilaxie deviaţiile şi deformările se numesc: a.Acut.
musculo-ligamentar secundară în coxartroză? a.Atele de repaos. b.Subacut.
d. Împachetari cu parafina lombar în formele a.Evitarea ortostatismului prelungit. b.Atele de postură. c.Cronic.
acute b.Mersul cu sprijin în baston. c.Atele antideclive. d.Reconvalescenţă
c.Deplasări pe bicicletă. d.Atele dinamice.
d.Evitarea mersului pe teren accidentat. 41. CM. În poliartrita reumatoidă:
24. CM. Enumerați metodele electroterapice cu 36. CM. Kinetoterapia în gonartroză constă în: a.Se evită poziţiile sau activităţile ce
efect antalgic indicate în gonartroză: 30. CM.O gonartroză poate prezenta a. Exerciţii pentru coordonare solicită flexorii degetelor
a. Comprese reci cu sulfat de magneziu următoarele deficite funcţionale: b. Tonifierea cvadricepsului, a tricepsului sural b.Se recomandă purtarea de susţinători
b. Împachetări cu parafină a.Coordonarea. c. Mobilizări articulare pentru refacerea plantari
c. Curenţi de joasă frecvenţă b.Instabilitatea. extensiei complete c.Se evită poziţia şezândă pe scaune sau
d. Curenţi de medie frecvenţă c.Limitarea mobilităţii articulare. d. Exerciţii în lanţ kinetic închis fotolii joase
d.Mobilitatea patologică. d.Se recomandă exerciţiile care antrenează
prehensiunea de forţă
25. CM. Igiena ortopedică a genunchiului 31. CM. Programul de reabilitare în gonartroză 37. CM . Reabilitarea în perioada acută a
constă în: cuprinde: discopatiei lombare are drept scop: 42. CM Numiţi obiectivele de bază urmărite în
a. Evitarea tocurilor înalte a.Posturări. a. Asuplizarea trunchiului inferior stadiul terminal al umărului dureros simplu:
b. Evitarea traumatismelor directe b.Mobilizarea articulară. b. Relaxarea musculaturii lombare a.Imobilizarea
c. Repaus prelungit c.Refacerea stabilităţii și controlului contracturate b.Refacerea forţei musculare
d. Descărcarea de greutate a genunchiului muscular al genunchiului. c. Relaxare generală c.Reeducarea stabilităţii.
d.Terapia ocupaţională. d. Scăderea iritaţiei radiculare d.Refacerea mişcării controlate
26. CM. Tabloul clinic al coxartrozei cuprinde
a. Durere la nivelul genunchiului 32. CM. În faza acută a unei artrite se 43. CS. Deformarea coloanei în plan frontal cu
b. Redoare de inactivitate urmăreşte: rotaţie vertebrală se defineşte ca:
c. Durere la nivelul peritrohanterian, fesier, a.Reducerea durerii şi inflamaţiei. 38. CM. „Şcoala spatelui” constă în: a.Cifoză
inghinal, pe faţa anterioară a coapsei b.Încărcarea intensă a articulaţiei. a. Conştientizarea poziţiei neutre a coloanei b.Spondiloză
d. Mers şchiopătat c.Menţinerea mobilităţii articulare. lombare şi bazinului c.Morbul Poth
d.Menţinerea forţei şi rezistenţei musculare. b. Înzăvorârea coloanei lombare d.Scolioză
c. Menţinerea forţei musculare agonişti şi
27. CM. Indicaţiile curei balneare în coxartroză 33. CM. Cronicizarea unui proces infamator antagonişti 44. CS. Scoliozele idiopatice infantile, juvenile,
sunt reprezentate de: articular generează: d. Infiltrații locale medicamentoase paliomielitice, postraumatice se clasează în:
a. Formele acute a.Deformarea articulară. a.Scolioze funcţionale
b. Formele subacute b.Dereglări senzitive. b.Scolioze structurale
c. Coxartroza la debut c.Distrugerea cartilaginoasă. 39. CM. Tratamentul chirurgical în hernia de c.Scolioze echilibrate
d. Coxartroza operată d.Erodare capsular disc lombară este indicat în cazul: d.Scolioze dezechilibrate
a. Durerilor care nu cedează la tratament
28. CM. Numiţi obiectivele recuperării în 34. CM. Reducerea durerii şi inflamaţiei conservator 45. CS.Care este vîrsta scoliozelor juvenile?
coxartroză: articulare se realizează prin: b. Recidivelor frecvente a.0-3 ani
2
b.3-6 ani c. Mers cu sprijin în baston b. fracturi recente
c.3-10-12 ani d. „Înzăvorârea” coloanei lombare c. cicatrici cheloide
d.7-12 ani 52. CM. Numiţi perioadele clinice ale d. TBC
lumbosacralgiei. 58. CM. Selectați metodele indicate în proces
46. CM. Din punt de vedere al curburilor a. Acută. inflamator acut articular: 64. CM. Electroterapia antialgică în artroze
scoliozele pot fi: b. Subacută. a. Electroforeza cu AINS include:
a.Cu dublă curbură majoră.. c. Cronică. b. Termoterapie a. Comprese reci cu sulfat de magneziu
b.Cu curbură toracică. d. Remisiune completă. c. Crioterapia b. Împachetări cu parafină
c.Cu curbură toracolombară. d. Balneoterapie c. Curenţi de joasă frecvenţă
d.Cu curbură lombară. 53. CS. Durerile intense lombosacrate cu sau d. Biostimulare laser
fără iradiere, contractură lombară sunt 59. CM. Numiți metodele optimale indicate în
47. CS. Unghiul curburii unei scolioze de caracteristice perioadei clinice. atitudine cifotică: 65. CM. Principiile care stau la baza terapiei
gravitate medie este de: a. Acute a. Tratament postural în hiperextensie ocupationale in reumatismele inflamatorii sunt:
a.25-300 b. Subacute b. Kinetoterapie activă a) Protectia articulara
b.30-500 c. Cronice c. Ultrasonoterapie b) Principiul conservarii energiei
c.10-300 d. Remisiune completă d. Fototerapie c) Evitarea oricarei activitati
d.Peste 600 e. Remisiune incompletă d) Simplificarea activitatilor
60. CS. Selectați metoda contraindicată în
48. CM. Obiectivele reabilitării în scolioze 54. CM. Obiectivele perioadei acute în artrita reumatoidă 66. CM. Următoarele componente ale
sunt: lombosacralgie sunt următoarele: a. Kinetoterapia recuperării sunt supuse evaluărilor:
a.Ameliorarea poziţiei coloanei a. Reechilibrarea SNV b. Electroforeza a. Postura şi aliniamentul
b.Creşterea flexibilităţii coloanei b. Relaxarea generală. c. Crioterapia b. Mobilitatea articulară
c. Creşterea forţei musculare c. Reeducarea coordonării d. Termoterapia c. Forţa şi rezistenţa musculară
d.Ameliorarea echilibrului d. Scăderea iritaţiei radiculare d.Controlul motor şi toleranţa la efort
61. CM: Care elemente se apreciază la
49. CM. Ameliorarea posturii în scolioză se 55. CM. Diminuarea iritaţiei radiculare se examenul obiectiv al articulaţiilor: 67. CM .Care din următoarele condiţii sunt
efectuează prin intermediul: realizează prin: a. Deformarea articulară necesare pentru executarea unui bilanţ
a. Atelelor gipsate a. Contracţii izometrice, paravertebrale b. Modificările de temperatură ale muscular corect?
b. Posturilor fixe menţinute b. Adoptarea unor posturi antalgice tegumentului supraiacent a. Colaborare totală cu pacientul.
c. Exerciţiilor de corectare c. Tracţiuni vertebrale continue la pat c. Deviaţiile în axă b. Va fi precedat de bilanţul articular
d. Cicloergometrie d. Imobilizare în „pat gipsat Williams” d. Tonusul muscular c. Să fie executat în condiţie de confort.
d. Retestările să fie făcute de acelaşi
50. CM. În scolioză este obligatorie tonifierea: 56. CM. Obiectivele reabilitări în perioada 62. CM.Indicați parametrii optimali ale băilor testator.
a. Musculaturii abdominale subacută a lombosacralgiei sunt: galvanice indicate în proces inflamator cronic
b. Musculaturii ischiogambiene a. Relaxarea musculaturii contracturate articular: 68. CM. Profilaxia redorilor
c. Musculaturii fesierilor b. Reechilibrarea SNV a. Temperatura apei va fi mai mare de articularepostraumatic se realizează prin:
d. Musculaturii paravertebrale c. Reeducarea stabilităţii controlate 39ºC a. Imobilizări de scurtă durată (2-4
d. Scăderea iritaţiei radiculare b. Temperatura apei va fi 34-38°C săptămâni)
51. CM. Patologia căror structuri vertebrale pot c. Direcţia curentului va fi numai b. Imobilizări de lungă durată (3-4 luni)
genera o humbosacralgie? 57. CM. Kinetoprofilaxia lombosacralgiei se ascendentă c. Imobilizării în poziţii maxime
a. Ţesuturi moi lombare bazează pe: d. Durata şedinţelor va fi de 30-40 minute d. Mobilizări active
b. Discul intervertebral a. Conştientizarea poziţiei corecte a coloanei
c. Articulaţiile vertebrale posterioare lombare şi bazinului 63.CM. Indicaţiile ultrasonoterapiei sunt: 69. CM. Care sînt considerentele de care se ţine
d. Ligamente intracanaliculare b. Conştientizarea generală a. reumatism degenerativ cont în recuperarea şoldului protezat?
3
a. Se evită mobilizarea la unghiuri d. Hidroterapie alternanta la temperaturi generaţia a treia de bronhiole,
maxime mai mici de 380 C 78. CM. În perioada de imobilizare la pat a fiind ultima cale aeriană care
b. Se evită rotaţia externă şi aducţia bolnavului cu sechele posttraumatice se conţine alveole
c. Se interzice flexia coxo-femorală 73. CM. În cadrul tratamentului recuperator al recomanda: c. Laringele este ductul prin care
maximă sechelelor generale posttraumatice, în perioada a. Electroterapie de înalta frecvenţa aerul trece din faringe în
d. Se respectă regulile de „igienă de imobilizare la pat se recomanda: b. Termoterapie locală sau generală trahee, fiind în acelaşi timp şi
ortopedică” a. Posturi de facilitare a circulaţiei veno- c. Terapie respiratorie organul principal al fonaţiei
limfatice si pentru drenaj bronsic d. Mișcări pasive d. Bronhiile mici au diametrul
70. CM. „Igiena ortopedică” a genunchiului b. Masaj si gimnastica vasculara sub2 mm si sunt lipsite de
include: c. Kinetoterapie respiratorie si 79.CS. Deformarea coloanei în plan sagital se cartilaj
a. Greutatea corporală normală aerosoloterapie defineşte ca: 3. CM. Care din următoarele afirmații se
b. Evitarea mersului prelungit d. Electrostimulare a. Cifoză referă la testul conversației și al
c. Mersul cu sprijin în baston b. Spondiloză cititului?
d. Evitarea jocurilor înalte 74. CM. Enumeraţi forme de terapie c. Morbul Poth a. Testul conversației și al
e. Evitarea poziţiilor de flexie maximă miorelaxanta utilizate în recuperarea sechelelor d. Scolioză cititului presupune observarea
posttraumatice: modului în care bolnavul
71. CM. Cronicizarea unui proces infamator a. Masajul 80.CM. Reducerea durerii şi inflamaţiei respiră în timpul unei discuții
articular generează: b. întinderea, manipulari pasive articulare se realizează prin: b. Testul conversației și cititului
a. Deformarea articulară c. Aplicaţiile generale si locale reci a. Imobilizare articulară. se realizeaza atunci când la o
b. Dereglări senzitive d. Ultrasunetul b. Băi calde distanţă oarecare de gură,
c. Distrugerea cartilaginoasă c. Mobilizări maxime. bolnavul ţine o lumânare
d. Erodare capsulară 75. CM. Asupra tegumentului masajul produce d. Masaj cu gheaţă aprinsă în care suflă incercând
urmatoarele efecte: Teste : Sistemul respirator ( romană) să ţină aplecată flacăra fără ca
72. CM. Din punt de vedere al curburilor a. Scaderea secretiei glandelor sudoripare aceasta să se stingă
scoliozele pot fi: b. Descuamarea 1. CS. Din punct de vedere structural, c. Testul conversației și al
a. Cu curbură cervicală c. Inhibarea cresterii celulelor tinere aparatul respirator este constituit din cititului presupune măsurarea
b. Cu curbură toracică d. Vasodilatatia activă a. Căile aeriene, pleura, cutia intensității unei activități
c. Cu curbură toracolombară toracică, structurile cinetice fizice
d. Cu curbură lombară 76. CM. Care afirmatii sunt adevarate privind b. Căile aeriene, pleura, cutia d. Testul conversației și al
e. Cu dublă curbură majoră efectele masajului asupra muschilor: toracică, plămânii cititului constă în ascultarea
a. Creste contractilitatea c. Căile aeriene, cutia toracică, cu atenție a plămânului
73. CM. Pentru evitarea atrofiei musculare de b. Scade conductibilitatea plămânii pacientului înregistrând în
imobilizare se poate indica: c. Creste performanta muscular d. Căile aeriene, plămânii, special respirația zgomotoas
a. Termoterapia d. Scade performanta muscular pleura, cutia toracică, sibilantă şi prelungită şi
b. Electrostimularea musculară structurile cinetice ralurile inspiratorii
c. Atele de postura 2. CM. Care din următoarele afirmații se 4. CS. Explorarea radiologică presupune
d. Curenţi de medie frecvenţa 77. CM. Din saptamâna a 6 –a postoperator la referă la căile respiratorii inferioare a. Doar Radioscopia
pacientul cu artroplastie de genunchi sunt periferice: b. Doar Radiografia
74. CM. Recuperarea sindromului vasculotrofic permise: a. Bronhiolele reprezinta c. Radioscopia și radiografia
din cadrul sechelelor beneficia de: a. Alergarea ramificaţii ale bronhiilor cu d. Radioscopia, radiografia și teste de
a. Băi calde turbulente b. Ridicare si purtare de greutaţi mari diametrul sub1 mm şi sunt efort
b. Aplicaţii locale reci c. Șofatul incluse organic în ţesutul 5. CS. În timpul probelor de efort de
c. Împachetari locale sau generale cu d. Exerciţii pentru coordonare si control pulmonar cu care se continuă scurtă durată se evaluează:
parafina motor al membrului inferior b. Bronhiola terminală reprezintă a. Doar reacțiile organismului la
4
efort (prin boli neurologice centrale 12. CM. Programul de recuperare a alveolari, scăderea suprafeţei
b. Reacțiile organismului la efort sau periferice) pacientului cu disfuncție respiratorie totale alveolare şi pierderea de
și adaptarea lui la efort d. Creşterea importantă a restrictivă include: capilare pulmonare
c. Doar adaptarea organismului travaliului ventilator (prin boli a. Tratarea cauzei d. Toate afirmațiile sunt adevărate
la efort ale peretelui toracic sau ale supraîncărcării 16. CS. Care din următoarele opțiuni nu
d. Toate răspunsurile sunt greșite plămânului) b. Ameliorarea ventilației este o entitate nosologică a
6. CM. Care din următoarele afirmații 9. CS. Care din următoarele afirmații alveolare sindromului obstructiv:
este adevărată în legătură cu ventilația despre hipoventilație sunt greșite: c. Dezobstrucția bronșică a. Boala onstructivă a căilor mici
și VO2 în timpul efortului de lungă a. Hipoventilaţia alveolară modifcă d. Antrenamentul la efort b. Emfizemul pulmonar
durată: presiunile gazelor atât în alveolă, cât şi 13. CM. Ritmul respirator la pacientul cu c. Astmul bronșic
a. În perioada de adaptare are loc în sânge (PAO2 şi PaO2, scad în timp disfuncție respiratorie restrictivă d. Toate răspunsurile sunt
o creștere continuă a ce PACO2 şi PaCO2 cresc) trebuie să: corecte
ventilației sau VO2 a. Se adapteze spontan 17. CM. Principii ale tratamentului de
b. În perioada de echilibru b. Scăderea O2 sangvin determină b. Să fie lăsat liber la nivelul cel recuperare în sindromul ventilator
valorile se stabilizează într-un creşterea frecvenţei cardiace, ca şi a mai convenabil obstructiv sunt:
platou numărului de globule roşii, c. Să compenseze volumul a. Readaptarea la efort prin
c. Perioada de recuperare incepe organismul încercând în acest fel să curent mic antrenament progresiv şi
odată cu terminarea efortului realizeze o aprovizionare cu O2 a d. Să respecte raportul optim al terapie ocupaţională
d. Cu cât efortul este mai intens, celulelor corespunzătoare cerinţelor timpilor respiratori b. Tratarea cauzei
cu atât platoul este mai ridicat, metabolice 14. CM. Care din urmatorii factori sunt supraîncărcării
iar perioadele de adaptare și factori parietali care cauzeaza c. Reintegrarea socio-
recuperare sunt mai scurte c. Hipoventilaţia este definită ca sindromul ventilator obstructiv: profesională, obiectiv al
7. CS. Care din urmatoarele sindroame se „ventilaţie alveolară superioară a. spasmul musculaturii bronhice recuperării socio-
caracterizează prin limitarea cerinţelor metabolice”, fiind b. atrofia pereților bronhici profesionale, prin toate
expansiunilor toracice de orice cauză, determinată de un aport insuficient c. edemul mucoasei celelalte obiective precum şi
pulmonară sau extrapulmonară, debitele de aer inspirator la spaţiile alveolare d. alterarea parenchimului pulmonar, prin mijloace speciale de
respiratorii fiind conservate pentru că cu diminuarea retracției elastice reprofesionalizare
lumenul bronşic rămâne liber, având drept d. Toate răspunsurile sunt corecte 15. CS. Care din urmatoarele afirmații d. Reducerea rezistenței la flux
consecinţe: scăderea CPT şi a CV,respectiv 10. CM. Boli care conduc la sindromul despre boala obstructivă a căilor mici in căile aeriene
VEMS şi VEMS/CV normal. ventilator restrictiv sunt: este falsă: 18. CS. Care din următoarele mecanisme
a. Sindromul ventilator a. Emfizemul pulmonar a. Boala obstructivă a căilor mici de producere reversibile nu
obstructiv b. Miozita reprezintă afectarea bronhiolelor caracterizează difuncția ventilatorie
b. Sindromul ventilator mixt c. Distrofia musculara mici cu diametrul sub 2 mm, obstructivă:
c. Sindromul ventilator restrictiv progresiva constând în diminuarea lumenului, a. Hipersecreția și vâscozitatea
d. Toate răspunsurile de mai sus d. Miotonia mucusului intraluminal şi crescută a mușchiului bronșic
11. CM. Factori care limitează metaplazia celulelor calciforme b. Bronhospasm
8. CM. Hipoventilația pulmonară este expansiunea toracica sunt: b. Afectarea căilor aeriene mici este c. Edemul mucoasei
determinată de: a. Hernia diafragmatică întâlnită în bronşita cronică şi în d. Procese fibrotice bronșice și
a. Imposibilitatea mobilizării b. Tulburări neuro-musculare emfizemul pulmonar peribronșice
sistemului de către o c. Tulburări ale mecanicii c. Boala obstructivă a căilor mici se 19. CM. Care din următoarele mecanisme
musculatură respiratorie toracice caracterizează prin dilatarea de producere ale disfuncției ventilatorii
deficitară d. Procese intraabdominale care permanentă a căilor aeriene obstructive sunt ireversibile:
b. Atrofia pereţilor bronhici limitează excursiile situate distal de bronhiola a. Hipertrofia si hiperplazia
c. Scăderea stimulilor ventilatori diafragmului terminală, cu distrugerea pereţilor glandelor bronșice
5
b. Procesele fibrotice bronșice și respiratorie cuprinde: b. Structură alveolară intactă b. Cifoză
peribronșice a. Posturi relaxante c. Reacţie interstiţială de tip c. Membrele inferioare extinse
c. Atrofia peretelui bronșic și b. Posturi corective reticulinic d. Membrele inferioare ușor
pierderea de căi aeriene c. Posturi facilitatorii d. Reacție interstițială potenţial flectate din genunchi
d. Bronhospasm d. Posturi de drenaj reversibilă 33. CM. Care din următoarele afirmații
20. CS. Din metodele programului de 26. CS. Care din următoarele afirmații 29. CM. Cauze ale pneumoconiozelor legate de aerosoloterapie și
reabilitare medicală aplicat la pacientul despre sindromul ventilator mixt sunt colagene sunt: inhaloterapie sunt adevărate:
cu disfuncție ventilatorie obstructivă adevărate: a. Pulberi fibrogene- particule de a. Inhaloterapia reprezintă forma sub
nu face parte: a. Disfuncţia ventilatorie mixtă constă în bioxid de siliciu cristalin, care un agent terapeutic poate fi
a. Îndepărtarea factorilor de risc asocierea în diferite grade a disfuncţiei fibrele de azbest. introdus pe cale inhalatorie
bronho-pulmonari obstructive şi restrictice, cu b. Îngroşarea peretelui prin b. Inhaloterapia reprezintă introducerea
b. Corectarea factorilor predominanţa uneia dintre ele hiperplazie celulară şi pe cale respiratorie a unui agent
patologici extrapulmonari b. Cele mai reprezentative boli care glandulară terapeutic
c. Dezobstrucția bronșică conduc la SVM sunt pneumoconiozele c. Atrofia pereţilor bronhici c. Aerosolul reprezintă forma sub care
d. Relaxarea musculaturii şi tuberculoza pulmonară d. Pulberi nefibrogene, pulberi un agent terapeutic poate fi
respiratorii c. Disfuncția ventilatorie mixtă se care nu au proprietatea de a introdus pe cale inhalatorie
21. CM. Condiția fizică a pacientului cu caracterizează prin scăderea CV şi a induce reacţia de tip colagen, d. Aerosolul reprezintă introducerea pe
afectiuni pulmonare este rezultatul: CPT, la care se adaugă scăderea dar pot produce această cale respiratorie a unui agent terapeutic
a. Mediului ambiant VEMS-ului şi a raportului reacţie când plămânul 34. CS. Care din următoarele exemple nu
b. Condițiilor meteo VEMSx100/CV plămânul prezintă o reacţie reprezintă sisteme de producere a
c. Leziunilor bronhopulmonare d. Toate afirmațiile sunt adevărate imunologică modificată prin aerosolilor?
d. Stării de antrenament la efort 27. CM. Pneumoconiozele infecţii pulmonare anterioare a. Pulverizarea cu ajutorul
a pacientului a. Reprezintă un segment reprezentativ în specifice. ultrasunetelor
22. cadrul patologiei pulmonare 30. CS. Care din urmatoarele exemple sunt b. Pulverizarea prin centrifugare
23. CM. Kinetoterapia respiratorie profesionale sindroame posttubersculoase: c. Aparate cu duze, care
cuprinde: b. Se caracterizează prin dilatarea a. Sindromul bronşitic realizează pulverizarea
a. Relaxarea permanentă a căilor aeriene situate b. Sindroamele de scleroză retractilă pneumatică
b. Posturarea distal de bronhiola terminală, cu cicatricială d. Toate exemplele reprezintă
c. Gimnastica corectoare distrugerea pereţilor alveolari, c. Sindromul de cord pulmonar sisteme de producere a
d. Educarea tusei scăderea suprafeţei totale alveolare şi d. Toate exemplele reprezinta sindroame aerosolilor
24. CM. Obiectivele kinetoterapiei pierderea de capilare pulmonare posttubersculoase 35. CM. Care din următoarele afirmații
respiratorii sunt: c. Sunt boli pulmonare caracterizate prin 31. CM. Cele mai utilizate modalități de legate de ventilația mecanică sunt
a. Corijarea curburilor acumularea unor pulberi în plămân, cu antrenament la efort performate la adevărate:
patologice ale gâtului și reacţii pulmonare specifice pacienții cu disfuncție ventilatorie a. Ventilația mecanică reprezintă
poziției capului d. Reprezintă o afecţiune a bronhiilor obstructivă sunt: utilizarea unor aparate, sisteme sau
b. Corijarea poziției umerilor și mari şi mici și se caracterizează clinic a. Antrenamentul prin mers instalaţii mecanice, electrice, sau
scapulei prin prezenţa prezenţa sindromului b. Antrenamentul la scăriță electronice cu scopul ajutorării
c. Corijarea curburilor bronşitic cronic (tuse cu expectoraţie c. Exerciții fizice rezistive, respiraţiei sau chiar înlocuirea ei
patologice ale coloanei mucoasă) cel puţin 3 luni pe an şi o progresive, intense b. Sunt doua tipuri de ventilație
dorsale și lombare vechime minim de 2 ani d. Antrenamentul la piscină mecanică: ventilația asistata și
d. Conservarea poziției și 28. CM. Caracteristici ale 32. CM. În ortostatism, pacientului i se ventilația controlată
mobilității existente ale pneumoconiozelor necolagene sunt: recomandă următoarele posturi c. Ventilaţia controlată - pacientul îşi
bazinului a. Distrugerea structurilor facilitatorii: stabileşte propriul ritm ventilator,
25. CM. Posturarea în kinetoterapia alveolare a. Spate rezemat de perete musculatura lui respiratorie exercită un
6
anumit travaliu, iar după suspendarea căzuți, membre inferioare ușor pentru drenajul bronșic al lobului o pernă mică, umerii nefiind
ventilaţiei asistate nu apare flectate superior al plămânului este: pe pernă, brațele fiind în
decondiţionarea musculară d. În șezând „postura plecat a. Șezând pe scaun cu capul abducție de 30-40 de grade,
d. Ventilația asistata - pacientul îşi înainte“ lateroflexat opus lobului antebrațele stând în sprijin pe
stabileşte propriul ritm ventilator, 40. CM. În timpul inspirației de repaus, la afectat două perne, iar sub coaste și
musculatura lui respiratorie exercită un contracția diafragmei: b. Culcat pe spate cu membrele genunchi aflându-se o pernă
anumit travaliu, iar după suspendarea a. Crește diametrul vertical al inferioare ridicate care flexează ușor șoldurile și
ventilaţiei asistate nu apare toracelui c. Șezând pe scaun cu capul genunchii
decondiţionarea musculară b. Crește diametrul orizontal al flexat înainte d. Din poziția șezând, nu se
36. CM. Care din următoarele exemple toracelui d. Culcat pe spate cu membrele reazemă pe spătarul scaunului,
reprezintă modalități de c. Scade presiunea toracică inferioare coborâte fiind ușor aplecat înainte cu
oxigenoterapie: d. Crește presiunea abdominală 46. CS. Poziționarea bolnavului pentru coatele pe coapse sau pe o
a. Cortul de O2 41. CS. Momentele de derulare pentru efectuarea drenajului bronșic al lobilor masă
b. Tubul nazotraheal posturile de drenaj bronșic sunt inferiori este: 49. CM. Controlul și coordonarea
c. Masca de oxigenoterapie următoarele cu excepția: a. Ventrală cu membrele respirației – unul dintre cele mai
d. Relaxarea a. Înainte de masă inferioare ridicate mai sus de importante capitole din kinetoterapia
37. CS. Care din următoarele exemple nu b. Dupa masă 50 cm respiratorie la pacientul cu disfuncție
reprezintă indicații ale oxigenoterapiei: c. Seara b. Ventrală cu membrele ventilatorie obstructivă – include
a. Hipoxia prin hipoventilaţie d. Dimineața inferioare orizontale sau următoarele aspecte:
b. Hipoxia indusă prin anemii, 42. CM. Aspectele care caracterizează relaxate a. Reducerea ritmului respirator
hemoglobinopatii, insuficienţă posturile de drenaj bronșic: c. Culcat în decubit lateral b. Creșterea ritmului respirator
circulatorie a. Durează aproximativ 40 de d. Culcat în decubit dorsal c. Controlul volumului curent
c. Hipoxia determinată de utilizarea minute 47. CM. Metodologiile prezente în d. Controlul fluxului de aer
metabolică inadecvată a O2 b. Se efectueaza după masă kinetoterapia respiratorie sunt:
d. Hipoxia atmosferică c. Se efectueaza înainte de masă a. Gimnastica corectoare
d. Sunt urmate de tapotament b. Gimnastica vasculară
38. CS. Care din următoarele exemple nu 43. CS. La pacienții cu obstrucție c. Reeducarea respiratorie
sunt obiective ale curei bronșică, exercițiile respiratorii care d. Relaxarea 1. CM Fizioterapia studiază:
balneoclimaterice: micșorează obstrucția sunt: 48. CS. Postura facilitatorie a unui bolnav a. Proprietăţile curative ale factorilor
a. Modificarea corectărilor a. Expirația cu buzele strânse cu dispneic este: fizici naturali
fiziopatologice musculare pronunțarea consoanelor h, ș, a. În ortostatism cu spatele b. Proprietăţile curative ale
b. Conservarea mobiliățtii articulare f, s, p, t rezemat de perete, coloana factorilor fizici artificiali
și a forței musculare b. Cântatul ușor cifozată, trunchiul ușor c. Proprietăţile fizice ale factorilor
c. Ameliorarea mobilității articulare c. Exerciții de respirație cu aplecat în față, membrele fizici artificiali
d. Toate răspunsurile prezentate mai inspirația forțată superioare atârnând înaintea d. Proprietăţile chimice ale factorilor
sus sunt corecte d. Exerciții respiratorii cu corpului, iar membrele fizici artificiali
39. CM. Pacientului dispneic îi sunt expirul obișnuit inferioare ușor flexate din
caracteristice următoarele posturi 44. CM. Drenajul bronșic se efectuează: genunchi 2. CM Fizioterapia elaborează metodele
facilitatorii: a. Dimineața pe nemâncate b. Șezând pe scaun, spatele drept de aplicare factorilor fizici în scop:
a. În șezând „postura rezemat de b. Dimineața după masă sprijinindu-se de speteaza a.Terapeutic
spătar“ c. După kinetoterapia scaunului b.Profilactic
b. Poziția Trendelenburg respiratorie c. În decubit dorsal, partea c.De recuperare
c. Spate rezemat de perete, d. În salonul bolnavului rebutabilă de la capul patului d. Preventiv
coloana cifozată, umerii 45. CS. Poziționarea corectă a bolnavului fiind ridicată la 45 de grade pe
7
3.CM Selectați factorii fizici naturali: neuro-endocrine şi vegetative) fizioterapie poate fi produs prin următoarea b. Iradiere infraroșie
a. Apa metodă: c. Iradiere protonică
b. Soarele a.Fizică d. iradiere cu raze vizibile
c. Aer 9.CS Curentul electric utilizat în fizioterapie b.Chimică
d. Energie luminoasă poate avea următoarea frecvență: c.Mecanică 20.CS ce tip de unde utilizează metoda
a. Frecvența joasă:1-1000Hz d.Termoelectrică vibroterapiei?
b. Frecvența medie: 2000 -4000 Hz a. Unde elctrice
4.CM Selectați factorii fizici artificiali: c. Frecvența înaltă: 5000-7000 Hz b. Unde mecanice
a. Energia luminoasă d. Frecvența joasă: 10-100 Hz 15. CM Curentul pulsativ de frecvență joasă c. Unde magnetice
b. Curent electric este utilizat în următoarele metode d. Unde sonore
c. Vibrații mecanice electroterapeutice:
d. Lumina solară 10.CS Curentul electric utilizat în fizioterapie a. Somnul electric 21. CM Care din metodele electroterapeutice
poate avea următoarea frecvență: b.Diadinamoterapia (DDT) enumerate se bazează pe undele mecanice ale
a. Frecvența medie: 2000 -4000 Hz c.Amplipulsoterapia mediului:
b. Frecvența înaltă: 5000-7000 Hz d. Ionoforeză a.Terapie cu ultrasunet
5.CS Acțiunea factorilor fizici se bazează pe c. Frecvența joasă: 10-100 Hz b. Fonoforeza medicamentoasă
următoarele proprietăți fizice ale factorului: d. Frecvența meide: 1000 -10000 Hz c. Vibrioterapia
a. Temperatura, presiunea, 16.CM Care din metodele electroterapeutice d. Inductometria
intensitatea și compoziția chimică 11. CS Curentul electric utilizat în fizioterapie enumerate se bazează pe curentul pulsativ de
b. Flexibilitate și maliabilitate poate avea următoarea frecvență: frecvență joasă: 22. CM care din metodele termoterpeutice
c. Dizolvare a. Electroforeza enumerate se bazează pe temperaturi ridicate?
d. Solidificre și evaporare b. Frecvența medie: 2000 -4000 Hz b.Fluctuorizarea
b. Frecvența înaltă: 10 000 – 100 000 Hz c.Electrostimularea a.Parafinoterapia
6.CS Selectați mecanismele posibile de acțiune c. Frecvența joasă: 10-100 Hz d.Electrodiagnosticul b.Peloidoterapia
ale factorilor fizici: d. Frecvența meide: 5000 -7000 Hz c.Crioterapia
a. Reacții intracelulare 17. CM Care din metodele electroterapeutice d. Hipotermia
b. Reacții intranucleare enumerate se bazează pe curentul pulsativ de
c. Acțiune locală 12. CM Selectați metodele fizioteraiei unde se frecvență înaltă: 23. CM care din metodele termoterpeutice
d. Reacții mitocondriale folosește curent electric continuu de joasă a.Galvanizarea enumerate se bazează pe temperaturi scăzute?
intensitate: b. Diatermia
7.CS Selectați mecanismele posibile de acțiune a. Galvanizarea c.Ultratonoteraie a.Parafinoterapia
ale factorilor fizici: b. Magnitoterapia d.Darsonvalizarea b.Peloidoterapia
a. Reacții reflexe segmentare c. Ultrafonoforeza c.Crioterapia
b. Reacții intracelulare d. Electroforeza medicamentoasă 18. CM Care din metodele electroterapeutice d. Hipotermia
c. Reacții intranucleare enumerate se bazează pe câmp 24. CS Ce acțiune pot avea factorii fizici asupra
d. Reacții mitocondriale 13. CM Selectați proprietățile curenului electromagnetic: organismului uman?
galvanic, folosite în fizioterapie: a.Diatermia a. Ameliorarea sindromul algic
a.Electroliza b.Darsonvalizarea b. Normalizarea funcţiei secretorie şi
8.CS Selectați mecanismele posibile de acțiune b. Ionoforeza c.Franclinizarea motorie a organelor
ale factorilor fizici: c. Electroliza d.Inductotermia c. Diminuarea proceselor inflamatorii
a.Reacții intracelulare d. Oxidarea d. Toate răspunsurile corecte
b.Reacții intranucleare 19. CM Ce tip de iradiere prevede metoda de
c.Reacții mitocondriale fototerapie? 25. CS Acțiunea factorilor fizici asupra
d.Reacţii generale adaptive(prin mecanisme 14. CM Curentul galvanic, folosit în a.Iradiere ultravioletă organismulim uman sun următoarele,cu
8
excepția : c.0,05 – 0,1 mA-cm2 d. HTA gr.II , cardiopatie, blocadă
a. Diminuarea proceselor inflamatorii d.Toate răspunsurile sunt corecte atrioventriculară gr.III
b.Îmbunătăţirea troficii ţesuturilor şi
organelor 4. CM Care regim al curetului sinusoidal 9.CS Curent cu frecvenţă joasă se utilizează în
c.Stimularea proceselor de regenerare modulat se foloseşte în stimularea electrică în metodele de:
d. Poate interveni în replicarea ADN-lui caz de dureri: a.Somn electrogen
a.Neredresat ( I ) b.Amplipulsterapie
26. CM Selectaț reacțiile fiziologice de bază ale b.Redresat ( II ) c.Diadinamoterapie
factorilor fizici: c.Modulat d. Interferensterapie
a.Reacţiile reflectorii locale 1. CS Numiţi varietatea de curent aplicată în d.Continuu
b.Reacţiile neuroreflectorii complexe metoda de galvanizare şi electroforeză: 10. CM Localizarea optimală pentru masaj în
c. Reacțiile reflectorii generelizate a. Curent pulsativ de 5. CS Care formă a câmpului magnetic are neuralgia nervului trigemen perioada acută
d. Reacțiile imediate tisulare frecvenţă joasă; acţiune stimulatorie mai pronunţată: este:
b. Curent de tensiune a.Continuu; a.Faţa
27. CS Care din principiile enumerate de înaltă; b.Alternativ b.Regiunea gulerului şi părţile laterale a gîtului
utilizare a factorilor fizici este greșit? c. Curent continuu de c.Pulsativ c.Partea piloasă a capului
a.Principiul etiologic, patogenetic putere mică şi tensiune mică d.Impulsiv d.Fruntea
şi simptomatic d. Crent alternativ de
b.Principiul individualității putere mică şi tensiune mică 6.CS .Determinaţi care metodă prezintă 11.CS Sauna poate fi indicată pacienţilor cu
c.Principiul optimizării varianta electroforezei medicamentoase: HTA:
d. Principiul de proveniență a factorului 2. CS Darsonvalizarea este: a.Vacuumelectroforeza a.Numai în st.I
a. Metodă b.Diadinamoforeza b. În st. I şi st.II
28. CM Selecrați contraindicațiile generale electroterapeutică bazată pe curent impulsiv c.Magnetoforeza c.În toate stadiile
pentru fizioterapie: alternativ de d.Electroforeza intracavitară d.Este cintraindicată
a. Febră tensiune şi
b. Hipertensiunea arterială gr.II frecvenşă înaltă şi putere mică 7.CS În mecanismul de acţiune a 12.CS Efect anestezic în tratarea maladiilor
c. Insuficienţă cardio-vasculară st. III-IV b. Metodă curenţilor interferenţiali stă la bază: sistemului nervos periferic în faza de acutizare
d.Hemoragie electroterapeutică bazată pe curent impulsiv a.Factorul termic preponderent revine la :
sinusoidal cu b.Factorul fizico-chimic a.Stimularea electrică
frecvenţăînaltă c.Factorul mecanic b.Crioterapia prin pachet
c. Metodă d.Suprapunerea frecvenţelor c.Electroforez cu preparate anestezice
electroterapeutică bazată pe cîmp d.Aplicaţii cu parafină
electromagnetic de
tensiune înaltă 13. CM În tratarea maladiilor articulaţiilor
d. Metodă membrilor cu sindrom dolor mai optimal vor fi
electroterapeutică bazată pe cîmp metodele fizioterapiei aplicate:
electromagnetic de 8. CM Fizioterapia poate fi indicată în caz a. Reflector
tensiune alternativă de : b. Local
a. HTA stadiul II, ateroscleroza c. General
3. CS Determinaţi densitatea minimă a arteriilor coronariene, aritmii, formă d. Reflector-local
curentului folosit în şedinţele locale de tahisistolică,
galvanizare şi electroforeză: insuficienţă coroniană gr.II 14. CS Care patologie este mai sensibilă faţă de
a.5 mA-cm 2 b. HTA gr.II, cu crize hipertonice Radiația Utravioletă în tratament:
b.1 mA-cm 2 c. HTA gr.II cu extrasistolii rare a.Exema
9
b.Cardiopatia ischemică a.Analgezic b. Kinetoterapia de tonifiere musculară
c.Tireotoxicoza b.Resorbtiv c.Kinetoterapia de stres, coordonare şi
d.Artrita reumatoidă c.Antiinflamator echilibru
d.Antispastic 1. CS Selectați definiția corectă pentru d. Kinetoterapia de antrenare la efort și
15. CM În tratarea maladiilor sistemului nervos kinetologie: kinetoterapia de relaxare
periferic mai frecvent se utilizează metode 21. CM Crioterapia are următoarele efecte: a. Ştiinţa mişcării organismelor vii şi
fizioterapeutice cu acţiune: a. Creşte metabolismul local a structurilor care participă la 6.CS După locul de activitate kinetoterapia
b. Scade temperatura cutanată, subcutanată şi aceste mişcări poate fi efectuată în:
a.Anestezică musculară b. Știința mișcării părților corpului a. Sala de kinetoterapie sau la domiciliul
b.Spazmolitică c. Antiinflamator viu pacientului
c.Holinolitică d. Antispastic c. Știința mișcării organismelor în b. La patul bolnavului
d.Neurostimulatorie spațiu c. În aer liber sau în bazine
16. CS Maladiile cutanate de geneză vasculară 22. CM Modalităţile de terapie cu nămoluri d. Știința despre mișcare. (hidrokinetoterapie)
sunt indicate pentru tratare cu : teraputice sunt: d.Toate răspunsurile corecte
a.Electroforeză medicamentoasă a. Cataplasme 2. CM Selectați
b.Stimulare electrică c. Împachetări componentele(subdviiziunile) ale 7. CM Selectați formele kinetoterapiei:
c.Darsonvalizare d. Băi kinetologiei: a.Imitaţii şi jocuri
d.Magnitoterapie e. Aerosoli a. Biomecanica b.Gimnastică generală şi respiratorie
b. Exercițiul fizic c.Gimnastică medicală selectivă
17.CS În aplicarea parafinei prin metodica de 23. CM Aplicaţii generale a termoterapiei cu c. Componenul psihomotor d.Antrenament anaerob
stratificare, temperatura straturilor ating valori căldură sunt contraindicate în: d. Componentul sociouman
de pînă la : a. Afecţiuni reumatismale degenerative
a.45-55 0C b. Sechele posttraumatice 3.CS Care sunt mijloacele enumerate este
b.60-700C c. Afecţiuni neurologice însoţite de spasticitate fundamental în kinetoterapie?
c.75-800C d. TBC a. Ştiinţa mişcării organismelor vii 8.CM Care din enunțuri nu sunt forme ale
d.80-900C şi a structurilor care participă la aceste mişcări kinetoterapiei?
b.Hidroterapia a.Reeducarea mersului
18.CS În caz de rinită atrofică cronică se 24. CM În hidrotrapie băi calde putem numi c.Terapia ocupaţională, ergoterapia b.Dansul curativ
recomandă fizioterapia: următoarele: d.Activităţi fizice adaptate c. Aergarea la distanță
a.Preponderent pe mucoasa nazală ( metodică a. Baia de 36° C d.Urcarea la altitudine
locală) b. Baia cu valuri 4.CM Care sunt mijloacele enumerate sunt
b.Preponderent metodică reflectorie c. Baia de jumătate ajutătoare în kinetoterapie? 9. CM Tehnicile anakinetice apelează la:
c.Preponderent metodică generală d. Baia de 37°-38°C a. Ştiinţa mişcării organismelor vii a. Mobilizare pasivă
d.Preponderent metoda cutanată 25.CM Alegeţi răspunsurile corecte: şi a structurilor care participă la aceste mişcări b. Imobilizare
a. Tehnicile de aplicare a parafinei sunt: b.Hidroterapia c. Posturare
19. CM Selectaţi care sunt efectele generale ale pensulare, baie de parafină pentru mâini şi c.Terapia ocupaţională, ergoterapia d. Contracţie izometrică
masajului: picioare, feşi parafinate, plăci de parafină d.Activităţi fizice adaptate
a. Creşterea metabolismului bazal b. Temperatura la care se utilizează este de 10. CS Mobilizarea activă liberă este o tehnică
b. Scăderea metabolismului bazal 70°C în cadrul:
c. Ameliorarea stării generale c. Parafina are proprietăţi termopexice 5. CM Care din obiectivele fiziopatologice ale a. Mobilizării active reflexe
d. Hiperemie d. Împachetările cu parafină sunt indicate în kinetoterpiei este greșit? b. Mobilizării pasive
artroze, sechele posttraumatice ale aparatului c. Kineziei statice
20. CS Care este efectul aplicaţiilor cu locomotor, articulaţii inflamate a. Kinetoterapia de mobilitate articulară și d. Mobilizării active voluntare
parafină? Indicaţi răspunsul incorect. creşterea anduranţei musculare
10
11.CM Din cele enumerte selectați principiile realizează în cursul zilei c. Metode neesenţiale neuromusculare şi articulare care asigură
de aplicare în kinetoterapie: d. Toate răspunsurile corecte d. Metode de activități zilnice omului activităţi motrice normale
a.Individualizării tratamentului b.Evaluarea testingului muscular
b.Precocităţii tratamentului 22.CS Principiul de bază, specific terapiei c.Refacerea forţei musculare
c.Aplicatrea efortului nelimitat ocupaţionale este: d. Toate răspunsurile corecte
d.Progresivităţii 16.CM Relaxarea mulculară prin metode a. Mobilizarea atenţiei pacientului pe o
kinetoterapeutice are următoarele avantaje: activitate fizică şi manuală, care este 27.CS Tonusul muscular este un parametru
12. CS Selectați afirmația greșită: a. Scade flexibilitatea ţesuturilor atrăgătoare psihologic şi care îl solicită din kinetoterapeutic. Care din tipurile enumerate
a. Tratamentul kinetoterapeutic se b.Creşte abilitatea de a învăţa sau a performa punct de vedere somatic, psihic sau mental ale tonusului muscular nu există?
alică individualiat diferite mişcări b. Stimularea şi dirijarea activităţilor A Hipotonus.
b. Tratamentul kinetoterapeutic c. Determină relaxarea fizică şi psihică c. Creşterea şi menţinerea forţei musculare B Hipertonus.
poate fi aplicat pacientului inconștient d. Determină o conştientizare asupra propriului d. Refacerea şi menţinerea amplitudinii de C Tonus postural.
c. Tratamentul kinetoterapeutic se corp mişcare D Tonus de atitudine.
aplică sistematic
d. Tratamentul kinetoterapeutic se 17. CM Kinetoterapia respiratorie cuprinde: 28.CM Selectați forţele ce acţionează asupra
alică cu progresivitate a. Relaxarea segmentelor corpului în timpul ședinței de
b. Posturarea și educarea tusei kinetoterapie:
13. CM Kinetoterapia are următoarele efecte: c. Gimnastica corectoare 23. CS Apreciereaobiectivă a amplitudinii de a.Forţa de tracţiune.
a.Creşte forţa şi anduranța d. Refacerea abilităţilor mişcare articulară se poate realiza: b.Forţa musculară.
musculară a. Goniometric c.Forţa gravitaţiei.
b.Scade tousul muscular 18. CS Dintre factorii enumerați, care b. Radiologic d.Forţa de frecare.
c.Ameliorează mobilitatea condiţionează răspunsurile adaptative c. Fotografic
articulareă individuale la antrenamentul aerobic, fac d. Subiectiv, prin unghiuri imaginare 36.CS Câţi paşi are ciclul de paşi.
d.Reeducă coordonarea şi echilibrul excepţie: a.Unul
a. Vârsta 24. CM Care din următoarele tehnici aparţin b.Doi
14.CM Kinetoterapia are efect de: b. Sexul kinetoterapiei anakinetice: c.Trei
a. Micșorare a forței musculare c. Coeficientul de inteligenţă a. Poziţia de corecţie (posturarea) d.Patru
b.Ameliorarea respiraţiei d. Nivelul de fitness iniţial b. Imobilizarea
c.Creşterea toleranţei la efort 19.CM Exerciţiul aerobic muscular poate fi: c. Contracția mixtă
d.Scade mobilitatea articulară a. Static d. Contracţia izometrică
b. Dinamic
15.CS Selectați afirmația corectă: c. Izometric 25.CS Selectați definiţia corectă a
a. Terapia ocupatională este forma de d. Izomorf kinetologiei. 37.CM Exerciţiul fizic poate avea ca scop:
tratament care folosește activități și metode 20. CM Categoriile de pacienţi care beneficiază a.Ştiinţa ce se ocupă cu corectarea a.Refacerea funcţiei motorii unui segment.
specifice , pentru a dezvolta, ameliora sau de metodele terapiei ocupaţionale sunt: mecanismelor mişcării. b.Antrenarea întregului corp.
reface capacitatea de a desfășura activitățile a. Pacienții inconștienți b.Ştiinţa mişcării organismelor vii şi a c.Antrenarea cardiovasculară.
necesare vieții b. Pacienţii cu afecţiuni locomotorii structurilor care participă la aceste mişcări. d.Reechilibrarea endocrină
b. Terapia ocupatională este forma de c. Pacienţii neurologici c.Studiul mecanismelor neuromusculare şi
tratament care folosește activități și metode d. Pacienţii cu afecţiuni senzoriale articulare ce asigură mişcarea.
specifice d.Studiul mediului în care organismul se mişcă. 38.CM Balneologia este știință care se ocupă
individului, pentru a compensa disfunctii si de 21. CM În terapia ocupaţională modernă există de studiul agenților naturali.Selectați agenții
a diminua deficientele fizice. următoarele tipuri de metode de lucru: 26.CS Care sunt obiectivele de studiu ale naturali care au activitate terapeutică dovedită:
c. Terapia ocupaţională prevede activităti din a. Metode sportive kinetologiei medicale? a.Ape minerale
cele mai variate domenii pe care individul le b. Metode de autoângrigire zilnică a.Studiul structurilor şi mecanismelor b.Nămoluri
11
c.Vintul d.Segmentare răcoroase:
d. Zăpada a. <20 grade Celsius
b. 20-30 grade Celsius 4. CS. Neuroplasticitatea reprezintă:
39.CS Selectați definiția corectă pentru 43. CS Băle terpeutice se clasifică după c. 34-37 grade Celsius a. O adaptabilitate a sistemului nervos la
Hidroterpie: temperature apei.Găsiți afirmația greșită: d. 38-39 grade Celsius diverse leziuni prin reorganizarea structurală şi
a. Aplicare metodică de către personalul a. Băi reci (<20°C) funcţională în substanţa albă şi cenuşie.
calificat în cadrul unei activități specifice a b.Băi neutre (36,5°C) 49. CS Indicați temperatura apei în băile b. O adaptabilitate a sistemului nervos la
factorului fizic apă în scopul restaurării, c.Băi calde (38-39°C) intermediare: diverse leziuni prin reorganizarea structurală şi
menținerii sau creșterii calităților funcționale a d.Bai fierbinți (>60°C) a. < 20 grade Celsius funcţională numai în substanţa albă
persoanelor cu sindroame dizabilitante acute, b. 20-30 grade Celsius c. O adaptabilitate a sistemului nervos la
tranzitorii cronice. c. 34-37 grade Celsius diverse leziuni prin reorganizarea structurală şi
b. Aplicare apei în scopul restaurării, d. 36.5 grade Celsius funcţională numai în substanţa cenuşie
menținerii sau creșterii calităților funcționale a 44.CM Hidrokinetoterapia poate fi: d. Nici un răspuns corect
persoanelor cu sindroame dizabilitante acute, a.Globală. 50.CM Care sînt factorii de care depinde
tranzitorii cronice. b.Analitică. recuperarea kinetică a bolnavilor cu infarct
c. Aplicare apei sau a vaporilor de apă în c.Generală. miocardiac?
5. CS. Neuroplasticitatea reprezintă:
scopul restaurării, menținerii sau creșterii d.Specială. a.Tratamentul medicamentos.
a. O adaptabilitate a sistemului nervos la
calităților funcționale a persoanelor cu b.Tratamentul chirurgical.
diverse leziuni prin reorganizarea structurală şi
sindroame dizabilitante acute, tranzitorii 45.CM Mecanismele periferice care asigură c.Severitatea bolii coronariene.
funcţională în substanţa albă
cronice. cantităţi crescute de O2 în efortul muscular de d.Durata spitalizării. b. O adaptabilitate a sistemului nervos la
d. Aplicare apei sau a cristalelor de ghiață de vârf sânt:
diverse leziuni prin reorganizarea structurală şi
apă în scopul restaurării, menținerii sau A Vasodilataţia arterială musculară. Teste neuroreabilitare
funcţională în substanţa cenuşie
creșterii calităților funcționale a persoanelor cu B Vasoconstricţia arterială musculară. c. Nici un răspuns corect
sindroame dizabilitante acute, tranzitorii C Creşterea coeficientului de extracţie a 1. CS. Cu ce maladii a SNC se ocupă d. a și b
cronice. O2. neuroreabilitarea ?
D Coeficientul de extracţie a O2 rămâne a. Accident vascular cerebral
40.CM Hidroteria are acțiune asupra neschimbat. b. Traumatism cranio-cerebral
reactivității sistemului vascular prin: E Vasoconstricţia arterială în restul c. Traumatism vertebro-medular 6. CS. Neuroplasticitatea la nivelul creierului
a.Reacții metabolice teritoriilor organismului. d. Toate răspunsurile sunt corecte uman poate fi pusă în evidență prin tehnici că:
b. Răspuns imun a. PET
c.Reflexe condiționate 2. CS. Cu ce maladii a SNC se ocupă b. IRM funcțional (evidențiază activarea și
d.Antrenarea sensibilității 46.CS Indicați temperatura apei în băile reci: neuroreabilitarea ? recrutarea regiunilor cerebrale implicate în
a. < 20 grade Celsius a. Accident vascular cerebral diferite funcții)
41. CM Selectați procedeele hidroterapiei: b. 20-30 grade Celsius b. Traumatism cranio-cerebral c. Tomografie cerebrală
c. 34-37 grade Celsius c. Maladii demielinizante d. a și b
a.Compresele d. 36.5 grade Celsius d. Toate răspunsurile sunt corecte
b.Împachetările
c. Realaxările 47.CM selectați formele kinetoterapiei:
d.Duşurile și băile a. hidro-kinetoterapia 3. CS. La baza ştiinţifică a recuperarii 7. CS. Neuroplasticitatea la nivelul creierului
b. sportul curativ neurologice stă fenomenul de: uman poate fi pusă în evidență prin tehnici că:
42.CM Băile terapeutice pot fi: c. fangoterapia a. Neuroplasticitate. a. PET
a. Locale d. terapia ocupațională b. Neuroadaptare b. IRM funcțional (evidențiază activarea și
b. Generale c. Nici un răspuns corect recrutarea regiunilor cerebrale implicate în
c. Parțiale 48. CS Indicați temperatura apei în băile d. Sinaptogeneza diferite funcții)
12
c. USG Doppler parte 19. CS. Principalele limitări de activitate:
d. a și b a. Parapareza a. Mersul
b. Paraplegia b. Urcatul / coborâtul scărilor 27. CS. Programul de recuperare la pacienților
c. Hemipareza c. Baia cu AVC este inițiat:
8. CM. Plasticitatea SNC produce următoarele d. Ataxia d. Toate răspunsurile corecte a. după stabilirea diagnosticului
modificări “dependente de utilizare” (use- b. după alcătuirea planului de tratament
dependent) la nivelul reţelelor neuronale: 20. CM. Principalele limitări de activitate: medicamentos
a. De scurtă durată – modificării de funcţie a. Îmbrăcatul C. în primele 12 ore
b. De lungă durată – modificări structurale b. Toaleta personală d. în primele 24-48 ore
c. De scurtă durată – modificări structurale 14. CS Ataxia cerebeloasa poate fi atribuită c. Restricții de participare în viața spirituală
d. De lungă durată – modificării de funcţie a. Tulburărilor de comunicare d. disfagia 28. CS. Alegeți perioada de timp optimă ce se
b. Tulburărilor cognitive înscrie în principiul de inițiere timpurie a
c. Tulburărilor motorii reabilitării:
9. CM. Orientarea recuperării spre scopul d. Tulburărilor de coordonare 21.CM. Principalele limitări de activitate: a. 18 ore după depistarea boli
funcţional bazat pe: a. Îmbrăcatul b. 12 ore după depistarea boli
a. Activităţi 15. CM În cadrul clasificării internaționale a b. Alimentaţia c. 21 de ore după depistarea bolii
b. Participare funcționării la o persoană cu accident vascular c. Deplasarea d. 25 de ore după depistarea bolii
c. Pe deficit structural cerebral se atestă următoarele deteriorări de d. activități recreationale
d. a și c funcții și structuri Ș
a. Slăbiciune musculară 22. CS. Principii cheie pentru organizarea 29. CM. Alegeți perioadă de timp care se
10. CS.Selectați deficite neurologice b. Dificultăți de mers serviciilor de neuroreabilitare: înscrie în principiul inițierii timpurie a
funcționale c. Dificultăți de autoîngrijire a. Inițiere timpurie reabilitării:
a.Dereglări motorii – pareze/plegii d. Tulburări senzoriale b. Continuitate a. 22 ore după depistarea boli
b. Dereglări senzitive c. Etape, nivele b. 12 ore după depistarea boli
c. Tulburări de coordonare 16. CS Putem atribui limitărilor de activitate în d. Toate răspunsurile corecte c. 44 ore după depistarea boli
d. toate răspunsurile corecte cadrul clasificării internaționale a funcționării d. 25 de ore după depistarea boli
următoarele :
a. Durerea centrală
b. Dificultăți de mers 23. CM. Principii cheie pentru organizarea
11. CM Din deficitele neurologice cognitive serviciilor de neuroreabilitare: 30. CS. Recuperarea în faza acută se inițiază
c. Pareza
fac parte a. Inițiere timpurie a. Imediat după debutul AVC (24-48 ore.
d. Spasticitatea
a. Disfagia b. Abordare multidisciplinară b. În prima săptămână după debutul AVC
b. Apraxia c. Reabilitare centrată pe pacient c. În prima luna după debutul AVC
17. CS. Deficite neurologice funcționale
c. Amnezia d. Prezenta la pacient unui deficit funcțional d. În primul an după debutul AVC
a.Dereglări de comunicare
d. Tetraplegia ușor
b. Tulburări sfincteriene
c. Tulburări cognitive
12. CM Din deficitele neurologice de 31. CS. Priorităţi recuperării în faza precoce:
d. Toate răspunsurile corecte
comunicare fac parte 24. CM. a. Prevenirea recurențelor
a. Tetrapareza 25. CS. Principii cheie pentru organizarea b. Prevenirea complicaţiilor
b. Afazia motorie 18. CS. Principalele limitări de activitate:
a. Mersul serviciilor de neuroreabilitare: c. Managementul comorbidităților
c. Afazia senzorială a. Inițiere timpurie d toate răspunsurile sunt corecte
d. Tulburările de coordonare b. Urcatul / coborâtul scărilor
c. Baia b. Abordare monodisciplinara
c. Reabilitare centrată pe pacient și ingrijitor
13. CM Din deficitele neurologice motorii fac d. Toate răspunsurile corecte d. Prezenta la paciente a unui deficit cognitiv 33. CM. Terapia logopedică urmăreşte
13
recuperarea limbajului sub toate formele sale: 38. CS. Selectați variantele corecte ce b. Mărim cantitatea de O2 în miocard 8. C.S. Durerea în infarctul miocardic
a. verbal, corespund principiilor SMART c. Mărim frecvența cardiaca dispare:
b. scris-citit, a. S- selectiv d. Mărim funcția glandei tiroide a. După efectuarea kinetoterapiei
c. realitate virtuală b. M Managementul complicațiilor b. După folosirea apei
d. metode alternative e comunicare c. A- adaptabil 3. C.M. Contraindicații pentru efectuarea c. La folosirea nitroglicerinei
d. R- realistic kinetoterapiei în în infarctul d. La folosirea opioidelor
miocardului acut sunt:
34. CM. Obiectivele echipei multidisciplinare a. Frecvenţa cardiacă mare 9. C.S. Dispneea la cardiac este de tip:
a. Evaluează fiecare pacient aparte 39. CM. Alegeți componentele corecte în b. Tensiunea arteriala 120/80 a. Inspirator
b. Evaluează toți pacienții în grup stabilirea conform scopurilor SMART c. Tensiunea arterială 80/50 b. Expirator
c. Propune fiecărui pacient aparte obiective a. S - Specific d. Pleurezie c. Ventilator
personalizate de recuperare b. M- măsurabil d. Mixtă
d. Propune programu de tratament care să c. A Acceptabil 4. C.M. Obiectivele reabilitării cardiace
corespundă necesităților personale d. R responsabil sunt: 10. C.M. Metodele neinvazive de
a. Creșterea toleranței la efort investigație în bolile cardiace sunt:
b. Combaterea factorilor de risc cardiovasculari a. Angiocardiografia
35. CS. Cooperarea între specialisti in echipa 40. CM. c. Ameliorarea pulsului b. Coronarografia
Selectați variantele corecte ce
multidisciplinara contribuie la: d. Recondiționarea pacientului spre realizarea c. Proba de efort
corespund principiilor SMART
a. Indicarea doar a tratamentului medicamentos a. S- specific ADL d. Tomodensitometria cardiacă
cu evitarea polipragmaziei b. M- medicatie corespunzătoare
b. Indicarea doar a tratamentului c. A- atins 5. C.M. Numiți simptomele bolilor
kinetoterapeutic cardiace:
d. R- realistic
c. Elaborării unei strategii comune care să a. Dureri de cap 11. C.M. Numiți contraindicațiile pentru
cuprindă toate intervenţiile specialiştilor b. Amețeli efectuarea testului de efort la bolnavii
d. Creșterea speranței de viață c. Durere precordială cardiaci:
42. CM Se referă la metodele de reabilitare d. Insomnie a. Infarctul miocardic acut
următoarele metode asociate neuroplasticității: b. Insuficienţă cardiacă congestivă necontrolată
a. Realitatea virtuală c. Disritmii necontrolate
36. CM. După perioada de timp scopurile b. Terapia robotică 6. C.M. Numiți obiectivele reabilitării d. Tensiunea arterial 120/80mmHg
programului de reabilitare sunt divizate în: c. Mobilizările pasive cardiace:
a. De lungă durată d. Posturările a. Reîncadrarea pacientului in viața socio- 12. C.M. Testul ECG de efort se oprește:
b. De scurtă durată profesională și familială a. Dacă apare discomfort toracic
c. De durată medie b. Recondiționarea pacientului spre realizarea b. Apare transpirația
d. Temporare 1. C.M. Numiți factorii care contribuie ADL c. Vertij
la dezvoltarea bolilor cardiovasculare: c. Îmbunătățirea stării sociale a pacientului d. Tahiaritmie ventriculară
a. Hipercolesterolemia d. Reducerea consecinţelor psihologice ale bolii
37. CM. Scopul reabilitării trebuie să b. Obezitatea 13. C.S. Numiti testarile si scalele
corespundă următoarelor criterii : c. Sportul 7. C.M. Iradierea durerii în angina specifice, care se efectueaza in bolile
a. Centrat pe pacient d. Fumatul pectorală: cardio-respiratorii:
b. Conştientizat de către pacient a. În laba piciorului a. Testul de efort cu determinarea consumului
c. Acceptat de către pacient şi membrii familiei 2. C.M. Indicând kinetoterapie bolnavilor b. În mandibulă și la nivelul gîtului de oxygen
d. Acceptat de către echipa multidisciplinara cardiaci, noi mărim: c. În regiunea ambilor umeri b. Scala Borg
a. Normalizăm funcția aparutui cardiovascular d. Regiunea posterioară a toracelui c. Chestionare depresie/anxietate
si respirator d. Toate raspunsurile sunt corecte
14
d. Îi este permis să facă duş. b. 5 săptămâni de la debutul IMA
14. Parametrii esențiali investigați prin 20. CM. Contraindicatii pentru efectuarea c. 7 săptămâni de la debutul IMA
testarea la efort sunt: kinetoterapiei la bolnavul cu IM sunt: d. Niciun raspuns nu este corect
a. Frecvența cardiacă a. Edem pulmonar 26. CS. În treapta a IV, bolnavul merge
b. Tensiunea arterială b. Pulsul mai mare de 120I desinestătător: 32. CS. Costul energetic al etapei II este
c. Consumul de O2 c. Tensiunea arteriala 110/70 mmHg a. 30-40 metri de :
d. Capacitatea de muncă d. Prezența extrasistolelor în grup b. 60 metri a. 3-4 METS
c. 100 metri b. 4-5 METS
15. C.S. Tipurile de probe la efort a d. 80 metri c. 5-7 METS
bolnavului cardiac: d. 8-9 METS
a. Pedalarea pe bicicleta ergometrică 21. CM. Numiti factorii care cresc 6 27. CS. Coborîtul scărilor, bolnavul cu IM
b. Covorul rulant MWD: în staționar începe din treapta: 33. CS. Durata fazei a II de recuperare
c. Mersul rapid şi joggingul a. Statura mai înaltă (picioare mai lungi) a. Treapta a II de activitate este:
d. Toate raspunsurile sunt corecte b. Sexul masculin b. Treapta a IV de activitate a. 2 săptămâni
c. Pacientul care a efectuat anterior testul c. Treapta a V de activitate b. 3 săptămâni
d. Tulburările cognitive d. Treapta a VI de activitate c. 4 săptămâni
d. 6-8 sptamini
16. Numiti factorii care reduc testul de 6 22. CS. După efectuarea kinetoterapiei în 28. CS. În treapta a VII, bolnavul cu IM
min: prima treaptă, frecvența cardiacă acut parcurge distanța de: 34. CS. Includerea bolnavului în faza a II
a. Vîrsta înaintată trebuie să crească cu: a. 500 metri de 2 ori pe zi este precedată de un test de efort, care
b. Greutate corporală mare a. 10 per minut b. 800 metri de 2 ori pe zi se indică:
c. Statura mica b. 15 per minut b. 1000 metri a. La 1 lună de la debutul IMA
d. Sexul masculin c. 20 per minut c. 1500 metri b. La 2 săptămâni de la debutul IMA
d. 30 per minut c. La 1,5 lună de la debutul IMA
17. CS. Durata tratamentului bolnavului 29. CM. Mersul nesupravegheat la d. Niciun raspuns nu este corect
cu IM acut în I fază de recuperare: 23. CS. Bolnavul cu IM acut este domiciliu după externare din staționar,
a. 4-6 săptămâni verticalizat în : se recomandă: 35. CM. La testul de efort limitat de
b. 7-10 zile a. A II treaptă a. Cu pas de plimbare 15I x 2 ori pe zi simptome, se dă un efort submaximal
c. 14 zile b. A III treaptă b. Cu pas de plimbare 30Ix 2 ori pe zi de:
d. 20 de zile c. A IV treaptă c. Cu pas de plimbare 45I a. 60% din frecvența cardiacă teoretică
d. A V treaptă d. Cu pas de plimbare o oră b. 40% din frecvența cardiacă teoretică
18. CS. Durata tratamentului bolnavului c. 50% din frecvența cardiacă teoretică
cu IM acut în a II fază de recuperare: 24. CM. Criteriile de anulare a ocupației 30. CS. După externare din staționar, d. 85% din frecvența cardiacă teoretică
a. 3 săptămâni de kinetoterapie sunt: bolnavului cu IM acut se recomandă să
b. 2 săptămâni a. Dureri în regiunea cordului doarmă noaptea:
c. 4 săptămâni b. Scăderea tensiunii arteriale a. 5 ore
d. 6-8 săptămâni c. Tahicardie avansată b. 6 ore 36. CM. Testul de efort se întrerupe în
d. Micșorarea neînsemnată a frecvenței cardiac c. 8 ore cazurile:
19. CS. Parametrii esențiali investigați prin d. Niciun raspuns nu este corect a. Apariția unor simptome de durere
testarea la efort: 25. CM. În treapta a III, bolnavul cu IM b. Tulburări de ritm
a. Frecvența cardiacă acut se deplasează: c. Dispnee
b. Tensiunea arterială a. În scaun cu rotile 31. CS. Faza a II de recuperare a d. Creșterea TA neînsemnată
c. Consumul de O2 b. Mersul prin salon 30-40 metri bolnavului cu IM se indica la:
d. Toate răspunsurile sunt corecte c. Mersul prin salon 50-60 metri a. 2-3 săptămîni de la debutul IMA 37. CS. Exercițiile fizice din a II fază,
15
trebuie să mărească frecvența cardiacă: d. 1-2 km d. Revenire si relaxare persoanei, cauzată direct de boală/ traumă
a. Frecvența cardiacă de 15 b/min mai mare c. Are ca scop vindecarea sau adaptarea şi
față de frecvența cardiacă de bază 43. CS. Plimbările la aer liber bolnavului 49. CM. Numiti metodele fizioterapeutice, schimbarea comportamentului individului
b. Frecvența cardiacă de 20 b/min mai mare după IMA, în faza a III la domiciliu se care se indica la bolnavii cardiaci: d. Consideră dizabilitatea ca fiind în principal o
față de frecvența cardiacă de bază recomandă timp de: a. Galvanizarile simple problemă de integrare completă a individului în
c. Frecvența cardiacă de 30 b/min mai mare a. 30I b. Cimp magnetic societate
față de frecvența cardiacă de bază b. 1-2 ore după mese c. Electroterapie pulsatilă frecvențe joase 4. CS. Selectați componentele clasificării
d. Niciun raspuns nu este corect c. 20I d. Băi termale internaționale a funcționării
d. 45I a. Funcțiile corpului
38. CM. În faza II de recuperare se indică 50. CM. Numiti tipurile tratamentului b. Structurile corpului
următoarele tipuri de efort: 44. CM. La bolnavii cu boala ischemică a balneoterapeutic, care se indica la c. Activitate și participare
a. Efortul izometric cordului clasa funcțională II, se bolnavii cardiac: d. Toate variantele menționate
b. Antrenement la aparatul de vîslit recomandă kinetoterapie: a. Ape carbogazoase 5. CM. Sunt considerați termeni de stigmatizare
c. Veloergometru a. Fuga rapidă pe o scurtă distanță b. Ape sulfuroase a persoanei :
d. Exerciții de gimnastică b. Ocupație cu efect de antrenament c. Mofete a. Handicap
c. Mersul liber 5-7 km d. Niciun raspuns nu este corect b. Dizabilitate
39. CS. Faza a III de recuperare a d. Exerciții ușoare de respirație c. Invaliditate
bolnavului cu IMA începînd de la d. Disfunctie
debutul infarctului miocardic: 45. CM. În boala ischemică a cordului, din 6. CM. Selectați aplicațiile modelului CIF-
a. 8-12 săptămîni procedurile fizioteraputice se indică: Teste Introducere Clasificarea internațională a clasificării :
b. 14-20 săptămâni a. Magnetoterapia de intensitate joasă 1. CM. Conform definiției OMS reabilitarea a. Instrument statistic
c. 4-6 săptămâni b. Undele decimetrice medicală : b. Instrument de cercetare
d. Niciun raspuns nu este corect c. Laseroterapia a. Utilizează toate mijloacele menite să reducă c. Instrument de investigaţie clinică
d. Amplipulsterapia impactul condițiilor generatoare de dizabilități d. Instrument de juridic
40. CS. Consumul energetic în faza III b. Permite persoanelor sa se auto-deserveasca 7. CM. Ramurile asociate reabilitării medicale :
este de: 46. CM. La bolnavul cu boala ischemică și auto-îngrijeasca a. Kinetoterapie
a. 5-6 METS clasa funcțională II și cu pielonefrită c. Permite persoanelor cu dizabilitati să obțină b. Tratament chirurgical
b. 4-5 METS cronica, se indică băile generale cu: o integrare socială optimă c. Terapie ocupațională
c. 7-8 METS a. Băile carbogazoase d. Permite persoanelor sa se integreze în viața d. Electroterapie
d. 9-10 METS b. Băile cu rodon profesională 8. CM. Selectați afirmațiile adevărate ce se
c. Băile cu O2 2. CS. Referitor la dizabilitate sunt adevărate referă la obiectivele reabilitării medicale :
41. CS. La domiciliu în fiecare zi bolnavul d. Băile sulfuroase următoarele afirmații : a. Pune accent pe patologia de bază
cardiac efectuează exerciții de a. Problema pe care persoana o întâmpină în b. Creşterea gradului de independenţă
gimnastică timp de: 47. CM. Volumul de efort depinde de: îndeplinirea acțiunilor de care are nevoie funcţională
a. 10-15 minute a. Tipul exercitiului b. Din motivul în care starea de sănătate este c. Prevenirea recurentelor şi a complicaţiilor
b. 30-40 minute b. Intensitatea exercitiului afectată de o boală d. Integrarea socială
c. 45 minute c. Durata exercitiului c. Din motivul în care starea de sănătate este 9. CM. Scopul reabilitării medicale trebuie să
d. 60 minute d. Încaperea in care se efectueaza exercitiului afectată de un prejudiciu sau îmbătrânire corespundă următoarelor principii :
d. Toate variantele menționate a. Centrat pe pacient
42. CS. Deplasându-se zilnic cu bicicleta, 48. CM. Numiti etapele şedinței de 3. CM. Modelul medical al dizabilitatii b. Conştientizat de către pacient
bolnavul cu IMA parcurge distanța de: antrenament: presupune : c. Stabilit de către medicul specialist în
a. 6-7 km a. Antrenamentul propriu-zis a. Sunt necesare schimbări de mediu ce ar reabilitare
b. 4-5 km b. Încalzire asigura participarea deplină a persoanelor d. Acceptat de către pacient şi membrii familiei
c. 2-3 km c. Individuala b. Consideră dizabilitatea ca pe o problemă a 10. CM. Competențele echipei
16
multidisciplinare includ: 15. CM. Conform Raportului OMS privind b. Durere terminologiei pozitive
a. Evaluarea iniţială completă dizabilitatea : c. Comunicare a. Activități
b. Stabilirea obiectivelor și scopurilor a. Prevalența dizabilității este în continuă d. Vindecarea b. Participarea
programului de reabilitare; creștere 21 . CM. Selectați strategiile sistemului de c. Restricții de participare
c. Evaluarea rezultatelor, dar fără a monitoriza b. Prevalența dizabilității este în continuă sănătate d. Deficit
pe termen lung programul de recuperare. descreștere a.Preventivă 28. CM. Scopul reabilitării are următoarele
d. Evaluarea rezultatelor, derularea și c. Persoanele cu diferite tipuri de dizabilități b.Curativa principii :
monitorizarea pe termen lung a programului de reprezintă 7 - 8% din populația globului. c.De reabilitare a. Centrat pe pacient
recuperare. d. Toate variantele sunt corecte d. De vindecare completă b. Conştientizat de către pacient
11. CM. Modelul social al reabilitării implica 16. CM. Reabilitarea medicală – se ocupă de: 22. CS. Functionarea reprezinta : c. Acceptat de către pacient şi membrii familiei
următoarele criterii : a. Percepția persoanei referitoare poziția sa în a. Integritatea sistemului nervos central d. Acceptat de către echipa multidisciplinară
a. Privește dizabilitatea ca o consecință a unei viață pe parcursul unei boli b. Totalitatea acțiunilor pe care este capabilă o 29. CS. Cooperarea între specialisti in echipa
boli b. Funcționare optimă a persoanelor cu persoana sa le efectueze multidisciplinara ajută la:
b. Consideră dizabilitatea ca fiind în principal o dizabilități c. Efectuarea exercițiilor fizice a. Indicarea doar a tratamentului medicamentos
problemă de integrare completă a individului în c. Plasarea persoanelor în centre speciale de d. Toate răspunsurile sunt corecte cu evitarea polipragmaziei
societate. reabilitare 23. CM. Integritatea Clasificării Internaționale b. Indicarea doar a tratamentului
c. Sunt necesare schimbări de mediu ce ar d. Nici o varianta corecta a funcționării cuprinde următoarele modele : kinetoterapeutic
asigura participarea deplină a persoanelor. 17. CS. Cartea alba se adresează la citeva a.Medical c. Elaborării unei strategii comune care să
d. Nici o varianta corecta grupuri tinta, care sunt ele ? b.Social cuprindă toate intervenţiile specialiştilor
12. CM. Selectații pricipiile pe care le urmărim a. Factorii de decizie politică în domeniul c.Psihosocial d. Coboară prețurile asistentei medicale
referitoare la obiectivele reabilităriii : sanatatii ,reabilitării și problemelor de d. a și c 30.CM. După perioada de timp scopurile
a. Creșterea asistentei persoanei dizabilitate CS 24. Pentru a reda esența integrării diverselor programului de reabilitare sunt divizate în:
b. Prevenirea îmbolnavirii b. Publicul general perspective ale funcționării este utilizat a. De lungă durata
c. Prevenirea recurențelor și complicațiilor c. Profesioniști în domeniul medicinii și următorul model : b. De scurta durata
d. Creșterea gradului de independență profesii înrudite a. Social c. De durata medie
funcțională d. Toate răspunsurile sunt corecte b. Biosocial d. Temporare
13. CM. Cartea albă stabileşte : 18. CM. Medicina fizică și de recuperare ține c. Biopsihosocial 31. Se referă la deteriorarea funcției și
a. Poziţia Medicinei Fizice şi de Reabilitare în seama de : d. Psihosocial structurii:
Europa a. Incidența și prevalența celor mai frecvente 25. CM. Reabilitarea bazată pe principiul CIF a. Creșterea tonusului muscular
b. Poziţia Medicinei Fizice şi de Reabilitare în afectiuni în domeniu are următoarele sarcini : b. Limitarea mobilității articulare
Republica Moldova b. Pierderea funcționarii din punct de vedere al a. Evaluarea funcționării în cadrul condițiilor c. Mersul
c. Defineşte specialitatea RMF, natura, parametrilor CIF de sanatate d. Alimentația
domeniul de lucru şi parametrii de activitate a c. Acces la resurse juridice b. Optimizarea capacității unei personae 32. Se referă la limitarea activității:
specialității d. Acces la resurse disponibile medicinei de c. Se bazează si fortifica resursele persoanei a. participarea în activități recreaționale
d. Competențele specialităţii şi medicilor reabilitare d. Se bazează pe tratament medicamentos b. dificultatea de mers
specialişti în RMF inclusive relaţiile 19. CS. Probleme ce pot fi corectate cu ajutorul 26. CM. Reabilitarea bazată pe principiul CIF c. dificultatea de auto-îngrijire
interdisciplinare medicale. reabilitării: are următoarele sarcini : d. durere în articulația genunchiului
14. CM. Oportunități și necesități de dezvoltare a. Nutritia a. Oferă un mediu de facilitarea
a specialitatii Reabilitare Medicală au la bază : b. Deglutitia b. Combate deprinderile nocive
a. Creșterea speranței de viață la nivel global c Mobilitatea c. Dezvolta performanța unei personae
b. Dezvoltarea progresivă a tehnologiei d. Toate răspunsurile corecte d. Imbunatateste calitatea vieții persoanei in
inovatoare 20. CM. Probleme ce pot apărea din cauza legatura cu boala
c. Creșterea speranței de viață la nivel național absenței reabilitării : 27. CM. Selectați dintre următoarele
d. Costuri ridicate ale asistenței medicale a. Imobilitate componente cele ce pot fi atribuite
17
18