Sunteți pe pagina 1din 3

Elemente auxiliare ale cofrajelor

Pentru definitivarea ansamblului cofrajului (vertical sau orizontal), sunt necesare


o serie de elemente şi piese de completare şi asamblare. Acestea sunt :
 dulapii sau scândurile de aliniere – se aşează la baza panourilor de cofraj
montate vertical, sau înclinat. Dulapii sau scândurile de aliniere, servesc la
alinierea panourilor (pe linia de trasare), asigurarea etanşeităţii la baza
cofrajului, respectiv asigurarea unei decofrări uşoare (fig. II.23);
 distanţierii – sunt piese tubulare din PVC prevăzute la extremităţi cu
elemente tronconice din acelaşi material, necesare măririi suprafeţei de
contact dintre distanţier şi placa cofrantă a panoului (fig. II.20). Distanţierii
îndeplinesc funcţiile:
o limitează apropierea panourilor de cofraj dispuse pe feţele opuse ale
elementului de beton, în momentul tensionării tiranţilor;
o asigură grosimea proiectată a elementului turnat;
o permit recuperarea tiranţilor, împiedicând contactul acestora cu betonul;

Fig. II.20: Alte elementele auxiliare de solidarizare, asamblare şi montaj a


ansamblului cofrajului.
a) prindere panouri cu clemă din oţel rotund Φ18; b) prindere panouri cu clemă din oţel lat cu şurub;
c) distanţier din PVC; d) conuri din PVC; e) colier dublu articulat; f) colier cu şurub articulat;
g) contravântuire; h) prindere tirant cu zăvor; 1-clemă oţel rotund Φ18; 2-pană din lemn tare;
3-ramele panoului; 4-rigidizare panou;5-menghină;6-şurub; 7-colier; 8-articulaţie; 9-bară vertical;
10-bară orizontală sau înclinată;11-şurub de articulaţie; 12- tirant.

 Clemele şi cleştii – sunt piese metalice, având rolul de a solidariza între ele
nervurile vecine ale panourilor modulate de cofraj (fig. II.20 a, b, II.21 şi II.22).
 eclisele – sunt piese metalice de îmbinare a moazelor şi montanţilor. Pot
avea formă liniară sau cotită (fig. II.16);
 plăcuţele de repartiţie – au rolul de a prelua acţiunile de la moaze şi
montanţi, respectiv de a le transmite pieselor de blocare a tiranţilor;
 conurile de capăt – sunt piesele tronconice de la extremităţile distanţierilor,
fiind parte integrantă din aceştia. Sunt elementele recuperabile (fig. II.20 d);
 zăvoarele şi piuliţele de strângere – au rolul de a bloca tiranţii după punerea
lor sub tensiune. Acestea se reazemă pe plăcuţele de repartiţie (fig. II.12 şi
II.20 h);

1
Fig. II.21: Cleme şi cleşti.

Fig. II.22: Solidarizarea panourilor cu cleme şi cleşti.

 bridele şi colierele – sunt piese metalice care se utilizează la asamblarea


componentelor eşafodajului (popi, contravântuiri, longrine) (fig. II.20 e, f);
 tensorii – sunt elemente liniare solicitate axial, având rolul de a permite
verticalizarea ansamblului cofrajelor de pereţi şi stâlpi, respectiv de a asigura
stabilitatea cofrajului. Se fixează cu unul dintre capete la nivelul moazelor,
respectiv cu cel opus la nivelul tălpii de fixare, pe suprafaţa suport. Tensorii au
lungime variabilă, şi pot fi utilizaţi pe post de şpraiţ numai dacă sunt verificaţi
prin calcul (fig. II.23);
 bolţurile metalice cu pene – sunt piese care permit îmbinarea demontabilă a
două piese alăturate;
 menghinele – sunt piese metalice care servesc la solidarizarea, între ele, a
moazelor sau montanţilor cu nervurile principale ale cofrajului propriu-zis (fig.
II.20 b);
 platforme de lucru – se montează de regulă pe moaze sau montanţi la
nivelul de lucru, în scopul permiterii accesului muncitorilor pentru betonare
(fig. II.23);
 şipci – elemente profilate pentru crearea de muchii teşite, sau şanţuri pentru
instalaţii (electrice) în elementul care se betonează.

2
Fig. II.23: Tensori reglabili montaţi pe structura cofrajului unui perete.
1-cofraj; 2-element de beton; 3-moază; 4-tirant; 5–tensor; 6-talpa de rezemare a tensorului;
7- dulap de aliniere; 8-plăcuţă de rezemare; 9-platformă de lucru.