Sunteți pe pagina 1din 3

Elemente de sprijinire a cofrajului propriu-zis dispus în plan orizontal sau înclinat

Ansamblul elementelor de susţinere a cofrajului propriu-zis pentru plăci, dale şi


grinzi este solicitat predominant la acţiuni gravitaţionale. Susţinerile acestor cofraje sunt
alcătuite din grinzi metalice extensibile sau din lemn (cu zăbrele / inimă plină), dispuse
în plan orizontal sau înclinat şi eşafodaj (realizat în general din elemente metalice
tubulare).
Elementele componente ale susţinerilor sunt:
a) Grinzile – au rolul de a susţine cofrajul propriu-zis, respectiv de a
transmite eşafodajului pe care sprijină toate încărcările preluate de la acesta. În general
sunt dispuse după o singură direcţie a planului, iar în cazuri mai rare pot fi orientate şi
după două direcţii.
 Grinzile metalice extensibile (curent folosite în sistemele clasice), prezintă
următoarele avantaje (fig. II.17):
 se pot utiliza la deschideri şi încărcări de mărimi diferite;
 sunt uşor de maipulat;
 simplu de montat şi demontat;
 au un număr de refolosiri ridicat.

Fig. II.17: Grindă extensibilă.


1-piesă de sprijin; 2-tronson principal; 3-tronson de prelungire; 4-piuliţă de întindere.

 Grinzile din lemn (cu zăbrele sau inimă plină), sunt utilizate tot mai des în
ultima perioadă, graţie flexibilităţii mari a sistemelor de cofrare pentru planşee din
componenţa cărora fac parte, produse de lideri mondiali ai domeniului precum
PERI, DOKA, MEVA, etc. Aceste tipuri de grinzi, fabricate într-o gamă mare de
tipodimensiuni, prezintă avantajul obţinerii unor bune capacităţi secţionale
raportate la greutăţile proprii reduse (fig. II.18).
Fig. II.18: Grinzi din lemn:
a) cu zăbrele; b) cu inima plină; c) compozită (cu inimă plină şi întărită cu inserţii metalice.

b) Eşafodajul – reprezintă o structură spaţială având rolul de a prelua de la


grinzile de rezemare toate solicitările, şi de a le transmite terenului sau construcţiei pe
care este asamblat, asigurând totodată stabilitatea întregului ansamblu al cofrajului. În
cazul elementelor de construcţie de formă curbă (arce, plăci curbe, etc.), eşafodajul se
numeşte cintru.
Elementele componente ale eşafodajului sunt :
 popii (fig. II.19) – sunt elemente verticale pe care reazemă direct grinzile. Popii
de inventar sunt extensibili, putând fi utilizaţi pentru înălţimi diferite ale
eşafodajului. De asemenea, au moduri de alcătuire şi capacităţi de încărcare
axială diferite. Pentru încărcări axiale mari şi foarte mari, elementele verticale ale
eşafodajului sunt alcătuite sub forma unor structuri spaţiale tip turn (eşafodaje
distincte);
Fig. II.19: Elemente de susținere verticale:
1-PE 3100 R; 2-PE 5100 R; 3-PES 3100 R;
4-PES 5100 R; 5–PU 1200 R; 6-PU 3100 R; 7- Eşafodaj PERI tip ST100.

 longrinele – sunt bare orizontale, realizate de obicei din ţevi de oţel. Au rolul de
aliniere şi contravântuire a popilor dispuşi pe acelaşi şir. Longrinele se fixează
demontabil atât la partea superioară cât şi la partea inferioară a popilor, purtând
denumirea de longrine superioare sau inferioare;
 contravântuirile - sunt elemente de rigidizare care se montează după două
direcţii ortogonale, în vederea asigurării stabilităţii întregului ansamblu al
cofrajului. Se realizează de obicei din ţevi de oţel sau tije din oţel cu dispozitive
de tensionare (fig. II.20).

Notă : eşafodajele din lemn se alcătuiesc în principiu cu aceleaşi tipuri de elemente


prezentate anterior, realizate însă din cherestea şi bile. Se utilizează foarte rar, şi se
încadrează în categoria cofrajelor dulghereşti, cu toate dezavantajele ce decurg din
acestea.