Sunteți pe pagina 1din 3

Sprijinirea cofrajelor pentru pereţi structurali

În cazul pereţilor structurali, sistemul de sprijinire a cofrajului propriu-zis


înglobează elemente realizate din: profile metalice laminate uşoare, elemente tubulare
realizate din tablă îndoită, ţevi de oţel, rigle din lemn ecarisat, buloane şi tiranţi din oţel
etc.
Elementele de sprijinire sunt:
 moazele – sunt grinzi orizontale, pe care reazemă nemijlocit cofrajul propriu-zis,
ale cărui nervuri longitudinale sunt dispuse pe vertical (Fig. 7);

Fig. II.10: Sprijinirea panourilor de cofraj pentru pereţi structurali pe moaze.


1) panou modulat din lemn; 2) moază tubular; 2’) moază din profil laminat; 3) tirant oţel;
4) zăvor strângere; 5) plăcuţă de repartiţie (serveşte la rezemarea moazelor);
6) bolţ cu gaură de îmbinare; 7) pană de îmbinare.

 montanţii – sunt grinzi verticale pe care reazemă direct cofrajul propriu-zis, ale
cărui nervuri longitudinale sunt dispuse orizontal. Există situaţii când, din condiţii
de rezistenţă respectiv pentru limitarea deformaţiilor, se utilizează atât moaze cât
şi montanţi, unele rezemând pe celelalte, funcţie de poziţia nervurilor cofrajului
propriu-zis (Fig. 8);

 tiranţii – sunt elemente metalice supuse la întindere, care au rolul de a prelua


acţiunile orizontale de la moaze sau montanţi. Transmiterea solicitărilor de la
moaze sau montanţi la tiranţi, se face prin intermediul plăcuţelor de repartiţie
realizate din tablă de oţel. Tiranţii sunt realizaţi din tije filetate la ambele capete
sau pe toată lungimea (Fig. 9), sârme sau buloane. Sunt de 2 tipuri:
o tirant filetat - este alcătuit dintr-o tijă filetată şi două piuliţe fluture. Filetul
este de tip special cu pas mare, pentru a evita ancrasarea cu beton;
o tirant roluit - este alcătuit dintr-o tijă filetată prin roluire şi două piuliţe.
Piuliţele sunt prevăzute cu disc de rezemare şi două braţe pentru
manevrare. La interior, piuliţele sunt prevăzute cu un şanţ care asigură
autocurăţirea profilului tirantului.

 şpraiţurile – sunt elemente supuse la solicitare axială de compresiune, provenită


din acţiunea orizontală transmisă de moaze sau montanţi. Solicitarea de
compresiune preluată de şpraiţuri este transmisă mai departe terenului sau
construcţiei pe care se sprijină (fig. II.13). Acest sistem de sprijiniri se utilizează
când tiranţarea cofrajului nu este posibilă;

Fig. II.11: Sprijinirea panourilor de cofraj pentru pereţi structurali, pe moaze şi montanţi: 1-
panou metalic modulat; 2-moază tubulară; 3-montanţi metalici din profile laminate;
4-tirant oţel; 5-plăcuţă repartiţie (serveşte la rezemarea montanţilor); 6-zăvor;
7-bolţ cu gaură de îmbinare; 8-pană de îmbinare.
Fig. II.12: Tiranţi şi diferite tipuri de piuliţe

Fig. II.13: Şpraiţuri.


a) reglabil; b) modular; c) fix; d) sprijinirea cofrajului cu şpraiţuri reglabile;
e) sprijinirea cofrajului care are o înălţime ≥3,00m cu şpraiţuri reglabile şi modulare;