Sunteți pe pagina 1din 4

Sprijinirea cofrajelor pentru stâlpi, bulbi şi rezalite

La cofrarea stâlpilor, bulbilor şi rezalitelor, elementele de sprijinire ale cofrajului


propriu-zis sunt caloţii şi chingile (fig. II.14 şi II.15), acestea îndeplinind acelaşi rol ca
şi moazele în cazul cofrajelor pentru pereţi.
 Caloţii – sunt elemente ce intră în componenţa structurilor de cofrare pentru
stâlpi, cu rol de sprijinire a cofrajul propriu-zis pe toate laturile elementului de
construcţie, respectiv alcătuind contururi închise.
La sistemele clasice de cofrare a stâlpilor, caloţii sunt alcătuiţi din:
o rigle de lemn solidarizate cu tiranţi din sârmă de oţel (sistem vechi);
o elemente metalice tubulare solidarizate cu tiranţi din oţel beton;
o perechi de vincluri metalice care prin solidarizare alcătuiesc contururi
închise cu dimensiuni variabile (caloţi cu cursor);
o elemente metalice triunghiulare care prin solidarizare alcătuiesc contururi
închise cu dimensiuni variabile (caloţi triunghiulari);

Notă : există sisteme moderne de cofrare pentru stâlpi, la care structura panourilor
(modulate) este special alcătuită, astfel încât nervurile de rigidizare ale plăcii cofrante
pot juca şi rol de element de calot.

 Chingile – sunt elemente de rezemare a cofrajelor propriu-zise pentru bulbi şi


rezalite, asemănătoare cu caloţii, dar fără să alcătuiască contururi închise.
La sistemele clasice de cofrare a bulbilor şi rezalitelor, chingile sunt alcătuite din:
- elemente din platbandă de oţel solidarizate cu şuruburi;
- elemente metalice tubulare solidarizate cu eclise şi şuruburi.
Fig. II.14: Tipuri de caloţi şi chingi utilizate la cofrarea stâlpilor.
a) calot cu cursor; b) caloţi cu tirant; c) chingă din platbandă; d) calot triunghiular.
1-calot; 2-cursor; 3-pană;4-panou modulat; 5-calot metalic tubular; 6-tirant; 7-plăcuţă de rezemare;
8-zăvor; 9-chingă din platbandă; 10-calot triunghiular; 11-bolţ cu pană; 12-pană.
Fig. II.15: Tehnologia de realizare a subansamblurilor de cofrare pentru stâlpi, utilizând
panouri modulate cu placa cofrantă din placaj
multistrat (categoria TEGO) şi caloţi metalici triunghiulari.
Fig. II.16: Sprijiniri pentru cofraje la colţuri, rezalite şi bulbi:
a) – la colţuri interioare; b) – la colţuri exterioare; c) la bulbi.
1-panou de cofraj din placaj; 2-moaze tubulare; 3-eclise de colţ;
4-şuruburi; 5-chingă; 6-dulap de completare; 7-şurub de articulaţie.