Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educatiei Stiintei si Cercetarii in Republica Moldova

Eseu

Tema: Categorii de beneficiari in Asistenta Sociala

Asistenta Sociala
A Elaborat: Perjeru Ina

Asistenţa socială: funcţii şi caracteristici

Sistemul national de asistenta sociala reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care
statul , prin autoritatile administratiei publice centrale si locale , colectivitatea locala si
societatea civila intervin pentru prevenirea , limitarea sau înlaturarea efectelor temporare ori
permanente ale unor situatii care pot genera sau marginaliza ezcluziunea sociala a persoanei ,
familiei , grupurilor , ori comunitatilor .Asistenta sociala cuprinde serviciile si prestatiile sociale
acordate in vederea dezvoltarii capacitatilor individuale sau collective pentru asigurarea
nevoilor sociale cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune sociala .
Menirea asistentei sociale este de a asigura accesul acelor persoane care nu se pot adapta prin forte
proprii la societatea in care traiesc ,cei care nu se pot bucura de drepturile fundamentale si
elementare precum cel de a beneficia de o alimentatie corespunzatoare de un adapost decent de
servicii de ingrijire a sanatatii ,igienica educatie de o sursa stabile de venit si de posibilitati, de
autorealizare ,procesul prin care cetatenii beneficiaza de masuri de protectie sociala si ajutor
profesionist in vederea satisfacerii nevoilor lor si a unei bune integrari in societate constituie
asistenta sociala .

Altfel spus ansamblul activitatilor profesionale prin care persoanele pot beneficia de procesul de
asistare in vederea rezolvarii sau ameliorarii situatiei lor este procesul de asistare sociala.
Asistenta sociala promoveaza sau reface o interactiune reciproc benefica inre indivizi si
societate in vederea ridicarii calitatii vietii sociale la nivel individual si familial sau de grup
comunitar , reciprocitatea legaturilor interpersonale este una din caracteristicile asistentei
sociale incearca sa includa pe cei aflati la marginea societatii prin practici care le asigura
ingrijire dobandirea unor bunuri necesare si impartasirea sentimentelor indidiferent de
cauzalitatea care a determinat dificultatile de integrare ale unor persoane ,mediulfizic si
relational ofera oportunitati si resurse pentru realizarea aspiratiilor lor, toate actiunile asistentei
sociale unul dintre paradoxurile asistentei sociale este ca avand ca preocupare principala
categoriile cele mai vulnerabile ale societatii ea are de asemenea rolul dea mentine echilibrul
social si ordinea sociala data .Misiunea asistentei sociale este de a interveni in favoararea
persoanelor defavorizate marginalizate sau cu risc de excluziune sociala prin oferirea de sprijin
pentru obtinerea conditiilor unei vieti decente si prin sustinerea dezvoltarii propriilor lor
capacitati si competente in vederea integrarii sociale corespunzatoare.Obiectivul asistentei
sociale este cel de ai sprijini pe cei aflati in dificultate sa obtina conditiile necesare unei vieti
decente ajutandu-i sa si dezvolte propriile capacitati si competente pentru o mai pronuntata
functionare sociala. Pus in serviciul unei cauze demne ,asistentul social trebuie sa aiba in vedere
permanenta interactiune dintre cei doi factori ,,individul si mediul lui de viata socio-
economic,politic,cultural,familial,moral.etc

Obiectivele specifice ale asistentei sociale sunt

Ajuta oamenii sa si imbunatateasca competentele si capacitatea de a si rezolva singuri problemele.

AS are menirea de a ajuta oamenii sa obtina resursele materiale necesare asigurarii unei calitati a vietii
la un nivel decent facilitand acsesul spre serviciile sociale adevate .

Stimuleza organizatiile si institutiile in oferirea unor servicii adecvate nevoilor familiilor grupurilor care
recurg la ajutor

Asistentul social va trebui sa urmareasca imbunatatirea relatiilor clientului de care integrarea sociala

Facilitatea interactiunilor dintre indivizi si celelalte persoane care traiesc in mediul lor

Are rolul de a influenta relatiile dintrediferite institutii si organizatii implicate in activitatilede asistare in
sensul unei mai bune colaborari in favoarea clientilor

Influentarea politicilor sociale pentru favorizarea aparitiei acelor legi sau masuri care sa conduca la un
mare grad de echitate sociala a cetatenilor si sa asigure o calitate mai buna a vietii pentru categoriile
defavorizate de populatie.

Asistenta sociala ofera celor in nevoie posibilitati de cunoastere si de acces la servicii


specializate de protectie sociala ii orienteza catre intelegerea si utilizarea cadrului
legislativ de protectie sociala , mobilizeaza comunitatea , persoanele si grupurile in dificultate
de a influenta activ politicile sociale.Ea furnizeaza celor in nevioe ajutor financiar, material,
moral,consiliere.
Functiile sunt

Identificarea segmentului de populatie care are nevoie de ajutor

Pastrarea unor evidente privind persoanele asistate


Diagnoza nevoilor si a problemelor si a problemelor socio-umane diagnosticarea problemelor
de diferit ordin cu care persoanele vulnerabile sau grupurile cu risc sporit se pot confrunta intr o
anumita perioada de timp si in anumite conditii sociale , economice si culturarle

Identificarea surselor de finantare a programelor de sprijin

Evaluarea serviciilor si a programelor sociale

Sensibilizarea societatii a forurilor politice dar si civice asupra problemelor celor aflati in
situatii de risc

Apararea drepturilor persoanelor marginalizate sau defavorizate sau defavorizate si


promovarea asigurarii unor modalitati concrete de acces la servicii specializate de protectie si
asistare.

Serviciul de Asistenta Comunitara

Este un serviciu creat in cadrul Directiei Asistenta Sociala si Protectie a Familiei din subordinea
Consiliului Raional in activitatea sa Serviciul de asistenta sociala comunitara se conduce de legislatie
dispozitiiile si instructiunile Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale si Familiei, deciziile
autoritatilor administratiei publice locale ,si structurii teritoriale de asistenta sociala, alte acte normative.

Scopul serviciului de asistenta sociala

Serviciul de asistenta sociala comunitara are drept scop prestarea asistentei la nivel de comunitate pentru
prevenirea si depasirea situatiilor de dificultate din comunitate.

Obiectivele Serviciului ASC sunt

Identificarea persoanelor in situatie de

dificultate si facilitarea accesului

acestora la prestatii si servicii sociale,

Sustinerea si mobilizarea comunitatii

In vederea prevenirii si solutionarii

Situatiilor de dificultate.

Principiile care stau la baza activitatii Serviciului ASC

Principiul accesibilitatii

Principiul abordarii ne discriminatorii

Si egalitatea sanselor
Principiul abordarii individualizate si

Respectarea demnitatii beneficiarului

Principiul participative

Principiul confidentialitatii si

Respectarii eticii profesionale .

Beneficiarii Serviciului de asistenta comunitara sunt

 Comunitatea ca un tot întreg


 Persoanele , familiilesi grupurile sociale aflate in dificultate
Copii si familii ,, cu copii in situatie de risc
Familii cu copii cu dizabilitati
Copii ramasi fara îngrijire parinteasca
Copii orfani ,abuzati si neglijati
Persoane vîrsnice solitare ,cu dezabilitati ,
Care sufera de afectiuni grave
Victime ale violentei in familie ale traficului de fiinte
Umane ,persoane eliberate din locuri de detentie

Functiile Serviciului

*Evaluarea problemelor sociale din comunitate

*Informarea si sensibilizarea populatiei in vederea prevenirii

Problemelor sociale

*Identificarea resurselor disponibile in comunitate pentru

Solutionarea situatiilor de dificultate

*Evaluarea necesitatilor grupurilor de beneficiari

*Sustinerea grupurilor de beneficiari in accesarea

Prestatiilor sociale

*Organizarea activitatii de sustinere a beneficiarilor de

diferite vîrste cu diverse probleme sociale

*Dezvoltarea si prestarea serviciilor sociale

La nivel de comunitate.

Beneficiarii au drepturi si obligatii

Respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ,demnitatea si intimitatea


De a fi informati asupra drepturilor sociale si situatiilor de risc , de a participa la

Luarea deciziilor care ii privesc ,asigurarea confideantialitatii datelor personale.

Sa furnizeze informatii corecte privind identitatea ,situatia familiala , medicala

Si economica,sa participe activ la procesul de interventie sa contribuie la plata serviciilor daca e cazul.

Procesul prin care o persoana devine beneficiar cuprinde o serie de etape

Iindividul recunoaste fata de sine ca ceva ce nu merge bine in viata sa

Cel care cauta ajutor isi asuma riscul ca cei apropiati lui familia,prietenii,,,,se afla despre incapacitatea lui
de asi rezolva problemele singur

Cel care cauta ajutor isi recunoaste in fata unui asistent social starea critica si incapacitea de a depasi
prin forte proprii

Cel care solicita ajutorul specializat accepta sa renunte la o parte din autonomia sa se plaseze intr un
rol de dependenta

Beneficiarii asistentei sociale includ cele mai diverse categorii de oameni , copii minori, orfani
,abandonati, aflati in alte situatii ce necesita instituirea tutelei ,, familii sarace ,dezorganizate, persoane
cu disabilitati, varstnici,someri,persoane , dependente de alcool , droguri.