Sunteți pe pagina 1din 2

Cofrarea fundaţiilor din beton armat utilizând sisteme PERI

Principalele operaţiuni efectuate pentru executarea fundaţiilor din beton armat (fig.
II.28), utilizând panourile modulate ale sistemului german PERI Trio sunt:
 trasarea săpăturii;
 executarea săpăturii la cota din proiect;
 executarea stratului de beton de egalizare pe fundul săpăturii, la cota prevăzuta de
proiect;

Notă: pentru a se preîntâmpina drenajul apei din masa betonului, înainte de realizarea stratului de beton
de egalizare, pe fundul săpăturii se aşează o folie PVC.

 trasarea conturului fundaţiilor pe suprafaţa betonului de egalizare;


 marcarea poziţiilor de aşezare a benzilor metalice perforate (cu rol de împiedicare a
deplasării panourilor la partea inferioară sub efectul împingerii betonului) la nivelul
betonului de egalizare, conform proiectului tehnologic;
 poziţionarea benzilor metalice perforate pe marcajele executate, respectiv fixarea
provizorie a acestora (cu cuie);
 montarea tensorilor în poziţiile prevăzute la nivelul panourilor de cofraj, care
urmează a se monta pe una din laturile fundaţiei (continue), în vederea asigurării
stabilităţii şi verticalităţii ansamblului de cofrare;
 aşezarea panourilor modulate de cofraj de-a lungul trasajului (peste benzile
perforate), pe una din laturile fundaţiei (continue), procedându-se totodată şi la
fixarea plăcilor de bază montate la extremitatea tensorilor la nivelul fundului
săpăturii;
 verticalizarea panourilor de cofraj montate prin reglarea lungimii tensorilor;

Notă: în situaţia în care este posibil, stabilizarea panourilor de pe prima latură a fundaţiei se poate realiza
cu elemente din lemn ecarisat fixate în malul săpăturii prin ţăruşi bătuţi, respectiv de cofraj cu cleşti BFD
(vezi fig. II.25).

 solidarizarea panourilor între ele, cu ajutorul cleştilor BFD;


 montarea carcasei de armătură în corpul fundaţiei, avându-se grija să se dispună pe
feţele laterale şi pe cea inferioară distanţieri cu rol de asigurare a grosimii stratului
de acoperire cu beton a armăturilor;
 curăţarea spaţiului de la interiorul cofrajului de eventualele impurităţi produse în
timpul operaţiei de armare;
 aşezarea panourilor modulate de cofraj pe latura opusă a fundaţiei (continue) de-a
lungul trasajului, din aproape în aproape, acestea sprijinindu-se de carcasa de
armătură, respectiv fiind asigurate la partea superioară cu ajutorul distanţierilor (a se
vedea Nota **);
Fig. II.28: Cofrarea fundaţiilor din beton armat cu sistemul Trio PERI.

 solidarizarea panourilor între ele, cu ajutorul cleştilor BFD;


 montarea tiranţilor din oţel la partea superioara a cofrajului în locaţiile prevăzute de
proiect, fixarea acestora de marginea panourilor realizându-se prin intermediul
blocajelor AH–2 şi a piuliţelor articulate;
 fixarea la partea inferioară a panourilor montate în locaţiile indicate de proiect a
dispozitivelor pentru întinderea benzilor metalice perforate;
 ajustarea poziţiei benzilor perforate (trecute pe sub cofraj) prin ciocănire, respectiv
fixarea acestora în dispozitivele de întindere;
 strângerea corespunzătoare din aproape în aproape a piuliţelor pentru tensionarea
tiranţilor, respectiv întinderea benzilor perforate (vezi fig. II.26).

Notă: în situaţia în care cofrajul depăşeşte înălţimea fundaţiei, pe placa cofrantă a panourilor laterale se
marchează nivelul betonului cu cretă, sau prin şipci bătute în cuie pentru ghidarea dreptarului.