Sunteți pe pagina 1din 2

II.4.

SISTEME DE COFRARE

Reprezintă ansambluri special alcătuite pentru cofrarea diferitelor categorii de


elemente structurale, realizate din beton simplu sau beton armat monolit.

II.4.1. Cofrarea fundaţiilor

II.4.1.1. Cofrarea fundaţiilor din beton simplu utilizând panouri din lemn

Principalele operaţiuni efectuate pentru executarea fundaţiilor din beton simplu,


utilizând panouri modulate având placa cofrantă din placaj multistrat(fig. II.24-a), sau cu
panouri dulghereşti (fig. II.24-b) sunt:
 trasarea săpăturii;
 executarea săpăturii la cota din proiect;
 trasarea conturului fundaţiilor;
 baterea montanţilor (2) la poziţiile specificate în proiectul tehnologic;
 baterea ţăruşilor (4) la poziţiile specificate în proiectul tehnologic (dacă sunt
prevăzuţi);
 aşezarea panourilor de cofraj (1) - cu placa cofrantă din placaj sau (5) – din
cherestea de-a lungul trasajelor efectuate;
 verticalizarea panourilor de cofraj (1)/(5);
 prinderea tiranţilor (9) executaţi din sârmă de oţel răsucită în 2÷3 fire de montanţi
(2);

Notă: tiranţii pentru strângerea cofrajului fundaţiilor la partea superioară, se pot realiza şi din bare de oţel
beton tip OB 37 filetate la capete, sprijinirea acestora pe montanţi realizându-se prin intermediul unor
plăcuţe de repartiţie. În acest caz la partea superioară a montanţilor se practică nişte găuri de trecere a
tiranţilor (sau se utilizează câte doi montanţi alăturaţi, tirantul trecând printre aceştia).

Fig. II.24: Cofrarea fundaţiilor din beton simplu cu ajutorul panourilor din lemn.
a) cu panouri modulate; b) cu panouri dulghereşti.
1-ţăruş; 2-montant ; 3-şpraiţ; 4-scoabe;5-dulap; 6-grindă; 7-pane; 8-panou cofraj dulgheresc;
9- panou cofraj cu placa cofrantă din placaj (categoria TEGO); 10-distanţier; 11-tirant.
 introducerea distanţierilor (10) şi strângerea tiranţilor (9) (prin răsucirea sârmelor sau
filetarea piuliţelor) pentru asigurarea rezemării panourilor (1)/(5) pe distanţieri;
 montarea şpraiţurilor (3) respectiv prinderea acestora cu scoabe de ţăruşi (4) şi
montanţi (2). În situaţia în care sprijinirea se face în malul săpăturii (a se vedea
figura II.24-b), înainte de montarea şpraiţurilor se dispun în lungul cofrajului la partea
inferioară a montanţilor grinzile (6), care se blochează prin intermediul unor bucăţi
de grindă ce sprijină pe masivul de pământ prin dulapi (7).

Notă: în situaţia în care cofrajul depăşeşte înălţimea fundaţiei, pe placa cofrantă a panourilor laterale se
marchează nivelul betonului cu vopsea, cuie sau şipci pentru ghidarea dreptarului.