Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala: Liceul Tehnologic nr.

1 Salonta
Profesor: Medve Alina
Disciplina:Dirigentie/Consiliere
Clasa :aIXa E profesionala
An şcolar : 2020/2021
PLANIFICARE -MACROPROIECTAREA INSTRUIRII

Competenţe generale

1. Explorarea resurselor personale în vederea planificării şi dezvoltării carierei.


2. Utilizarea instrumentelor necesare pentru învăţare şi muncă.
3. Elaborarea proiectului personal de educaţie şi carieră.

4. Manifestarea unui stil de viaţă favorabil schimbării şi adaptării la noi contexte de învăţare şi de muncă.

Unitatea de Conţinuturi Competenţe specifice vizate Nr. Săpt. Observaţii


învăţare de
ore
I. Autocunoaştere  Caracteristici personale: 1.1. Analizarea caracteristicilor personale semnificative In
-calităţi, pentru dezvoltarea încrederii în sine 1 S1-S4 semestrul I
şi management
- valori, 1 vor fi
personal
-interese, 1 organizate
-competenţe, 1 activitati in
-aptitudini, saptamana
-aspiraţii, -nevoi etc. altfel
S5-S6
 Modalităţi de dezvoltare a 2
încrederii în sine

II.Comunicare  Comunicarea pasivă, asertivă, 2.1. Folosirea unor tehnici de comunicare adaptate 2 S7-8
interpersonală agresivă. diferitelor contexte de învăţare şi de muncă
 Tehnici de comunicare asertivă
2.2. Operarea cu tehnici de învăţare adaptate diverselor 2 S9-10
 Resurse şi tehnici de informare cu etape de dezvoltare a carierei
A învăţa să înveţi privire la învăţare şi muncă prin
intermediul noilor instrumente TIC 4 S11-14
şi multimedia

 Factori care favorizează şi/sau 2 S15-16


blochează învăţarea şi succesul în
carieră

III. Planificarea si
dezvoltarea  Decizia de carieră: 3 S17-19
carierei - etape, factori de influenţă. 3.1. Identificarea factorilor care influenţează decizia de
carieră

 Dinamica pieţei muncii la nivel 4 S20-23


Piaţa muncii local, regional, naţional, 3.2. Explorarea caracteristicilor şi a tendinţelor pieţei
internaţional muncii
 Oportunităţi de muncă: cu normă
întreagă, cu jumătate de normă, la 4 S24-27
domiciliu, consultanţă, liber
profesionist, voluntariat,
antreprenoriat etc.
IV.Stil de viaţă şi  Schimbările economice, sociale şi
tehnologice - influenţa asupra 2 S28-29
muncă 4.1. Aprecierea efectelor schimbărilor sociale, economice
stilului de viaţă şi asupra şi tehnologice asupra stilului de viaţă şi evoluţiei
profesiilor profesiilor
 Impactul stilului de viaţă asupra
planificării carierei şi dezvoltării 3 S30-32
personale