Sunteți pe pagina 1din 16

Apele curgătoare  

 caracteristici:

- rețeaua hidrografică este bogată, dar neuniform repartizată


- alimentarea acestei rețele se face din precipitații (pluvială), ape subterane, ghețari (glaciară),
topirea zăpezilor (nivală)
- rețeaua hidrografică are caracter exoreic (ape care se varsă direct în mare) și endoreic (lipsite de
scurgere)
- rețeaua hidro este influențată de relief și climă.
Volga -  cel mai lung fluviu al Europei cu cel mai mare bazin hidrografic; izvoarăște din Podișul
Valdai și se varsă printr-o deltă în Marea Caspică.
Dunărea - al 2 lea fluviu din Europa ca lungime, cu 2.860 km; izvorăște din Mț. Pădurea Neagră
și se varsă printr-o deltă în Marea Neagră; cursul său este împărțit în 3 sectoare:
1. cursul superior - (sectorul alpin), cu o LG de 1.060 km, între izvoare și Bratislava;
primește ca afluenți pe Gunz, Mindell, Riss, Isar, Wurm, Inn
2. cursul mijlociu - (sectorul panonic), cu o LG de 725 km, între Bratislava și Baziaș;
afluenți: Drava, Sava, Morava, Tisa
3. cursul inferior - (sectorul pontic), cu o LG de 1.075 km, între Baziaș și vărsare; are 4
subsectoare
Ural - izvorăște din Mț Ural și se varsă în Marea Caspică printr-o deltă.

Principalele fluvii pe bazine maritime:


 spre Marea Baltică, se scurg: Vistula, Oder/Odra
 spre Marea Nordului, se scurg: Elba, Wesser, Rhin, Meuse, Tamisa
 spre Marea Mânecii: Sena
 spre Oceanul Atlantic: Shannon
(Irlanda), Loara/Loire, Garonne, Duero/Douro, Tejo/Tajo, Guadalqivir, Guadiana
 spre Marea Mediterană: Ebru, Rhon, Tibru, Pad, Marița, 
 spre Marea Neagră: Dunărea, Nistru, Bugul de Sud, Nipru, Don (Marea Azov)
spre Marea Caspică: Volga, Ural.

hărți cu apele Europei


 

Vistula
Oder (Germania/Polonia)

Elba (Germania)
Rhin
 

Meuse
Loara
 

Garonne
 

Rhone
 
Duero

Tajo
 

Guadalquivir

 
Guadiana
Pad (Po)

Marița (Bulgaria)
 

Bugul de Sud

Nipru
 

Don (Rusia)
 

Volga
 

Ural
 

Sena