Sunteți pe pagina 1din 2

Cofrarea pereţilor din beton armat cu panouri modulate cu placaj

Varianta prezintă avantajul universalităţii in folosire, atât pentru executarea


elementelor structurale monolite cât şi pentru cele prefabricate. De asemenea, datorită
greutăţii reduse a elementelor componente (sub 50 Kgf), manipularea se poate face
numai de către muncitori, nefiind necesare utilajele de ridicat. Dezavantajul acestui
sistem consta in consumul de manopera ridicat, ceea ce îl recomandă pentru lucrări de
mică anvergură.
Principalele operaţii tehnologice de montare a cofrajului pentru pereţii structurali
sunt:
 curăţarea pojghiţei de lapte de ciment sau de beton întărit de pe mustăţile de
armătură ieşite din suprafaţa suport, prin frecare cu peria de sârmă (dacă este
necesar);
 curăţarea suprafeței suport de impurităţi şi pelicula de lapte de ciment (pe zona de
trasare a pereţilor structurali);
 trasarea axelor pereţilor structurali şi a conturului acestora;
 așezarea tălpilor de rezemare şi aliniere, care se fixează de suprafaţa suport din loc
în loc cu cuie pentru beton;
 trasarea la nivelul dulapilor de aliniere a poziţiei panourilor de cofraj, conform
planului de panotaj;
 montarea panourilor de cofraj pe o faţă a peretelui începând cu panoul de colţ,
fiecare panou solidarizându-se de cel montat anterior cu cleme din oţel. De
asemenea, in procesul de montaj al panourilor se iau măsurile necesare de sprijinire
provizorie a acestora;
 montarea armăturii peretelui (inclusiv a distanţierilor cu rol de asigurare a grosimii
stratului de acoperire cu beton);
 fixarea cutiilor şi a ramelor pentru goluri (cu cuie);
 curăţarea spaţiului de la baza cofrajului;
 montarea panourilor de cofraj pe a doua faţă a peretelui (se montează în pereche).
Odată cu montarea acestor panouri, se montează şi distanţierii prin care se introduc
şi se fixează provizoriu tiranţii;
 montarea perechilor de moaze şi fixarea definitivă a tiranţilor;
 verificarea verticalităţii cofrajului şi efectuarea eventualelor corecţii (cu ajutorul unor
tensori fixaţi de moaze).
Fig. II.37: Ansamblu de cofrare cuplat, realizat din panouri modulate din lemn.
1-panou modulat din lemn; 2-dulap de aliniere; 3-moază; 4-plăcuţă de repartiţie; 5-tirant;
6-distanţier; 7-pop extensibil; 8-contravântuire longitudinală; 9-contravântuire transversală;
10-talpă de rezemare a popilor; 11-longrină superioară; 12-grindă extensibilă; 13-chingă;
14-traversă; 15-longrină inferioară.
Notă: dat fiind faptul că în această variantă cuplată, cofrajele pereţilor vor coexista împreună cu cofrajul
planşeului, care reazemă atât pe structura eşafodajului, cat şi pe cofrajele de pereţi şi grinzi (pe contur),
stabilitatea şi verticalitatea cofrajelor de pereţi va fi asigurată şi prin fixarea acestora de elementele
eşafodajelor vecine.

În fig. II.37 este prezentat cofrajul cuplat pentru executarea unei structuri monolite,
alcătuită din pereţi structurali şi planşeu (placă+grinzi) din beton armat.