Sunteți pe pagina 1din 2

Cofrarea pereţilor structurali din beton armat

Pereţii din beton armat fiind elemente verticale de suprafaţă, necesită o cantitate
mare de cofraj şi implicit un consum ridicat de manoperă şi materiale. Pentru reducerea
maximă a acestora din urmă, au fost concepute mai multe sisteme de cofrare în funcţie
de specificul diferitelor tipuri de construcţii. Alegerea sistemului de cofrare necesar, se
realizează numai în baza unei analize tehnico-economice eficiente.

II.4.3.1. Cofrarea pereţilor din beton armat cu panouri mari, preasamblate

Se utilizează în mod curent la executarea pereţilor structurali din beton armat


monolit atât la construcţii civile cât şi la cele industriale. Dat fiind greutatea mare a
acestora, manipularea se realizează numai cu macarale. Consumul de manoperă este
redus, dar odată preasamblat panoul nu poate oferi decât o singură tipodimensiune de
perete structural.
Aceste tipuri de panouri se preasamblează în general în ateliere specializate,
excepţie făcând sistemele produse de firmele consacrate PERI, DOKA, etc., care prin
modul de alcătuire al panourilor modulate, permit formarea de panouri mari
preasamblate şi în condiţii de şantier.

Fig. II.34: Cofraj cu panouri


mari preasamblate.
a) placă cofrantă; b) montanţi;
c) moază.
1-panou mare de cofraj; 2-tălpile
de aliniere şi decofrare; 3-tensor;
4-platforma de lucru; 5-plăcuță de
repartiţie; 6-tirant; 7-distanţier;

Principalele operaţiuni tehnologice de cofrare a pereţilor structurali folosind panouri


mari preasamblate (fig. II.34) sunt:
 montarea pasarelei din grinzi metalice, a podinii de lucru şi a balustradei pe
elementele nivelului inferior;
 curăţarea pojghiţei de lapte de ciment sau de beton întărit de pe mustăţile de
armătură ieşite din suprafaţa suport, prin frecare cu peria de sârmă (dacă este
necesar);
 curăţarea suprafeţei suport de impurităţi şi peliculă de lapte de ciment (pe zona de
trasare a pereţilor structurali);
 trasarea axelor pereţilor structurali şi a conturului acestora;
 montarea de-a lungul trasajului peretelui a tălpilor de aliniere şi decofrare, care se
fixează corespunzător;
 aducerea cu macaraua şi rezemarea panoului exterior de cofraj pe pasarelă peste
tălpile de aliniere şi decofrare (fixate) şi verticalizarea lui;
 poziţionarea termoizolaţiei (dacă este prevăzută) respectiv montarea armăturii
peretelui structural;
 curăţarea spaţiului de la baza cofrajului;
 aducerea cu macaraua şi montarea panoului interior de cofraj, simultan cu
distanţierii şi tiranţii;
 calarea cofrajului;
 strângerea tiranţilor şi corectarea verticalităţii panourilor.