Sunteți pe pagina 1din 4

ICofrarea planşeelor din beton armat cu sisteme flexibile de grinzi principale şi

secundare, şi foaie cofrantă multistrat

Graţie versatilităţii sistemelor flexibile (PERI Multiflex, MevaFlex, DokaFlex etc.),


diverse tipuri de planşee, unele cu forme geometrice deosebite, pot fi cofrate extrem de
simplu şi cu un consum redus de forță de muncă şi material. Având o structură
compusă din popi metalici extensibili pe care sprijină o reţea compusă de grinzi
principale şi secundare, realizate din lemn în soluţia cu inimă zăbrelită sau cu inimă
plină, sistemele PERI Multiflex, MevaFlex, DokaFlex (fig. II.37, II.38 şi II.39) sunt uşor
de manipulat.

Fig. II.38: Elemente componente ale unui sistem de cofraj flexibil:


a) principalele elemente; b) montarea capului bifurcat al popului; c) montarea trepiedului.
Fig. II.39: Etapele de montaj ale unui sistem de cofraj flexibil:
a) aşezarea popilor cu trepied lângă un perete sau la colţ; b)-c) aşezarea grinzilor principale pe popi; d)
contravântuirea popilor (dacă este cazul); e) montarea grinzilor secundare; f) fixarea foii cofrante pe
grinzile secundare; g) montarea popilor suplimentari pe grinzile principale.

Principalele etape tehnologice de montaj a cofrajului în sistem flexibil sunt:

 curăţarea suprafeţei rosturilor de oprire a betonării în elementele structurale verticale


deja executate (stâlpi, pereţi), respectiv a barelor de armătură care ies deasupra
acestor rosturi;
 curăţarea suprafeţei suport pe care urmează a se executa eşafodajul de susţinere;
 trasarea axelor grinzilor viitorului planşeu la nivelul suprafeţei suport de pe care se
va începe realizarea eşafodajului, între stâlpii nivelului aflat în curs de execuţie
respectiv între stâlpi şi bulbii pereţilor structurali (pe cele două direcţii principale);
 trasarea axelor şirurilor de popi, atât în zona ochiurilor de placă cât şi sub grinzile
viitorului cofraj de planşeu, la distanţele din proiect;
 confecţionarea şabloanelor necesare extinderii popilor la lungimile indicate de
proiect;
 extinderea popilor eşafodajului la lungimile prevăzute (pe categorii);
 montarea pe direcţia şirurilor menţionate şi la distanţele stabilite de proiect a popilor
extensibili stabilizaţi cu trepiezi demontabili, la partea superioara a acestora fiind
montate capetele cruce pentru rezemarea grinzilor principale;
 rezemarea grinzilor principale la partea superioară a popilor, prin introducerea
acestora în capetele cruce;

Notă: pentru rezemarea capetelor grinzilor principale dispuse în prelungire unul pe lângă celălalt la nivelul
unui pop, capetele cruce se rotesc cu 90o. De asemenea, grinzile principale necesare pentru susţinerea
cofrajului grinzilor planşeului se stabilizează suplimentar prin solidarizare de secţiune stâlpilor sau bulbilor
din beton armat.

 dacă înălţimea eşafodajului depăşeşte 3,00m, se va face contravântuirea popilor pe


cele două direcţii cu ajutorul elementelor din lemn ecarisat fixate de popi cu
menghine;
 montarea grinzilor secundare peste cele principale la echidistanţele stabilite de
proiect, capetele acestora joantându-se deasupra reazemelor;
 montarea traverselor (la echidistanţa din proiect) perpendicular pe grinzile principale
ce vor susţine cofrajele grinzilor planşeului;
 montarea fundului cofrajelor de grindă;
 montarea cofrajului (realizat din foi de TEGO ranforsate) pentru feţele laterale ale
grinzilor, respectiv pentru feţele verticale ale centurilor situate în zona de intersecţie
a plăci planşeului cu pereţii structurali, acestea stabilizându-se corespunzător cu
juguri (a se vedea Nota ****);
 montarea peste grinzile secundare a foii cofrante, realizată din plăci de placaj
multistrat de 22 (mm) tratat pe ambele părţi cu răşină fenolică;
 solidarizarea feţelor verticale ale cofrajelor de grinzi şi centuri cu faţa cofrantă a
ochiurilor de placă prin procedee dulghereşti (la intradosul cofrajului);
 îndesirea popilor de-a lungul liniilor de grinzi principale, la distanţele stabilite de
proiect (atât pentru câmpul plăcilor cât şi pentru grinzile planşeului).
Fig. II.40: Cofrarea unui planşeu din beton armat utilizând un sistem de cofraj flexibil: a)
sistemul DokaFlex; b) sistemul PERI Multiflex. (Se distinge structura de grinzi principale şi secundare
realizate din lemn. Placa cofrantă este compusă din foi de placaj multistrat.)