Sunteți pe pagina 1din 2

Cofrarea planşeelor din beton armat

Dat fiind realizarea lor la o anumită înălţime, cofrarea planşeelor presupune atât
montarea cofrajului propriu-zis, cât şi a unui eşafodaj pentru susţinerea acestuia. Toate
aceste lucrări conduc la un consum ridicat de manoperă şi materiale. În vederea
reducerii acestor dezavantaje, s-au conceput mai multe sisteme de cofrare în funcţie de
specificul diferitelor tipuri de construcţii.
Cofrarea planşeelor din beton armat cu panouri modulate cu placaj

Reprezintă un sistem de cofrare des răspândit, fiind utilizat aproape la realizarea


oricărui planşeu din beton armat monolit.
Principalele etape de realizare a cofrajului unui planşeu (fig. II.37) sunt:
 curăţarea suprafeţei rosturilor de oprire a betonării în elementele structurale verticale
deja executate (stâlpi, pereţi), respectiv a barelor de armătură care ies deasupra
acestor rosturi;
 curăţarea suprafeţei suport pe care urmează a se executa eşafodajul de susţinere;
 trasarea axelor grinzilor viitorului planşeu la nivelul suprafeţei suport de pe care se
va începe realizarea eşafodajului, între stâlpii nivelului aflat în curs de execuţie
respectiv între stâlpi şi bulbii pereţilor structurali (pe cele două direcţii principale);
 prin raportare la aceste axe, conform proiectului tehnologic se procedează la
marcarea axelor şirurilor de popi ce vor intra în alcătuirea eşafodajului de susţinere;
 aşezarea dulapilor de aliniere a popilor pe marcajele realizate, după care aceştia se
fixează de suprafaţa suport cu ajutorul cuielor pentru beton;
 confecționarea şabloanelor pentru extinderea popilor atât pentru susţinerea
cofrajelor de grinzi, cât şi pentru susţinerea cofrajelor ochiurilor de placă;
 extinderea popilor (pe categorii) pentru montarea eşafodajului de susţinere a
cofrajului de planşeu;
 marcarea poziţiei popilor la nivelul dulapilor de aliniere fixaţi pe suprafaţa suport;
 aşezarea popilor pe marcajele de la extremităţile şirurilor situate sub ochiurile de
placă, aceştia fiind susţinuţi la verticală cu ajutorul trepiezilor demontabili;
 fixarea popilor astfel poziţionaţi pe dulapii de aliniere prin batere în cuie a tălpilor
acestora;
 montarea longrinelor inferioare şi superioare pe direcţia dulapilor de aliniere situaţi
sub ochiurile de placă, acestea fixându-se de popii de la extremităţi cu ajutorul
bridelor articulate;
 montarea la poziţiile marcate a restului de popi de pe fiecare şir, fixarea acestora de
longrine realizându-se tot cu bride articulate. De asemenea tălpile popilor se fixează
de dulapii de aliniere prin batere în cuie;
 montarea longrinelor inferioare şi superioare perpendicular pe direcţia dulapilor de
aliniere situaţi sub ochiurile de placă, la nivelul popilor de la extremitățile șirurilor;
 contravântuirea cu ţeavă a şirurilor de popi pe cele două direcţii, moment în care se
poate trece la scoaterea trepiezilor ce au servit la susţinerea popilor de la
extremităţile şirurilor;
 similar se procedează şi pentru montarea pe dulapii de aliniere a popilor ce vor
susţine cofrajul grinzilor planşeului, respectiv a longrinelor acestora;
 şirurile de popi ce urmează a susţine cofrajul grinzilor, se contravântuiesc atât în
lungul acestora cu ţeavă, cât şi pe direcţie perpendiculară cu ajutorul traverselor din
ţeavă;
 montarea grinzilor extensibile la partea superioară a popilor, atât pentru câmpul
plăcilor, cât şi pentru grinzile planşeului;
 montarea panourilor ce vor constitui cofrajul propriu-zis al fundurilor de grindă;
 montarea panourilor de cofraj pentru feţele laterale ale grinzilor, respectiv pentru
feţele verticale ale centurilor situate în zona de intersecţie a plăci planşeului cu
pereţii structurali, acestea stabilizându-se corespunzător cu chingi;
Notă (****): la nivelul acestor feţe verticale ale cofrajelor de grinzi si centuri, obligatoriu se lasă unele
spaţii libere în vederea asigurării posibilităţilor de evacuare a impurităţilor acumulate în cofrajul grinzilor
(mai coborât) pe timpul formării cofrajului planşeului respectiv a armării acestuia. Aceste spaţii lăsate
libere se vor obtura definitiv numai după operaţia de armare respectiv după ce s-a curăţat interiorul
cofrajului.

 montarea panourilor de cofraj la nivelul ochiurilor de placă , acestea rezemându-se


pe grinzile extensibile, respectiv pe marginile verticale ale cofrajelor de grinzi şi
centuri, cu care se solidarizează prin mijloace dulghereşti.