Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa a IV-a A
Aria curriculară: Matematică și Științe ale naturii
Disciplina: Matematică
Unitatea de învăţare: Numerele naturale de la 0 - 1 000 000
Subiectul: Evaluarea cunoștințelor dobândite în prima unitate de învățare
Tipul lecţiei: evaluare
Scopul: Evaluarea cunoștințelor dobândite
Obiectivele operaţionale:
O1 să citească numerele naturale din concentrul 0 – 1 000 000;
O2 să scrie numerele naturale din concentrul 0 – 1 000 000;
O3 să ordoneze crescător/descrescător numerele naturale de la 0 la 1 000 000;
O4 să precizeze ce ordin de mărime are fiecare număr dat;
O5 să scrie corect predecesorul și succesorul unui număr;
O6 să compare numerele naturale 0 – 1 000 000;
Metode, procedee, tehnici: conversația, demonstrația, exercițiul,
Mijloace de învăţământ: fișe, stilou, creion,
Forme de organizare a activităţii: individual
Resurse:
temporale: 45 min
umane: 19 elevi
Desfăşurarea lecţiei:

Nr. Etapele/ Obiective Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt. secvenţele operaţio- Metode, Mijloace de Forme de
lecţiei + nale procedee, învăţământ organizare a
intervalul de tehnici activităţii
timp alocat
1. Moment Stabilesc liniștea și disciplina în sala de conversația Fișă frontal
oragnizatoric Stilou
clasă.
Pix
Creion
Pregătesc materialele necesare pentru
desfășurarea în bune condiții a
activității
2. Captarea Se va realiza cu ajutoru unei imagini. Conversația Imagine Frontal
atenției Observația
În acea imagine este o numărătoare și
niște numere reprezentate de aceasta.
Elevii vor trebui să citească numerele
reprezentate pe numărătoare.
3. Comunicarea Le voi comunica elevilor, că astăzi la Conversația frontal
tipului lecției
ora de Matematică, vor avea de
rezolvat individual un test de evaluare.
Testul cuprinde evaluarea cunoștințelor
dobândite în unitatea de învățare
Numerele naturale de la 0 la 1 000 000.
4.Elevii vor avea exerciții despre
formarea, scrierea și citirea numerelor
de la 0 la 1 000 000; compararea și
ordonarea numerelor; rotunjirea
numerelor; formarea, citirea și scrierea
numerelor cu cifre romane I, V , X, L,
C, D, M.
4. Evaluarea Fiecare elev va primi o fișă cu exerciții, Conversația Fisă Frontal
cunoștințelor Observația Stilou Individual
pe care va trebui să o rezolve
Exercițiul Creion
individual. Fișa cuprinde exerciții cu:
formarea, scrierea și citirea numerelor
de la 0 la 1 000 000; compararea și
ordonarea numerelor; rotunjirea
numerelor; formarea, citirea și scrierea
numerelor cu cifre romane I, V , X, L,
C, D, M.
5. Încheierea Elevii dor aduce lucrările, apoi vom Conversația frontal
activității
discuta despre exercițiile din test, ce
dificultăți au întâmpinat, dar și ce l-i s-a
părut cel mai ușor.