Sunteți pe pagina 1din 3

ACTIVITATE 1.1.

EXEMPLU INTERESANT

Demers didactic care sa vizeze o metodologie centrată pe competențe-cheie

Disciplina: Limba engleza

Clasa: a VI-a

Subiect proiect: The European Union

Timp de lucru: 1 saptamana

Descriere lectie: Pentru a comemora Ziua Limbilor Europene am ales ca subiect al acestui
proiect, organizatia din care fac partea atatea tari si din care facem parte si noi

Activitate 1: Elevii audiază un CD cu salutul în diferite limbi și apoi exersează diferite


formule de salut în limbile vorbite în UE

Competenta cheie: Comunicarea in limbi straine

Competenta generala: Receptarea de mesaje orale in situatii de comunicare uzuala

Competenta specifica: 1.1.Identificarea informatiilor esentiale din fragmente scurte


inregistrate, referitoare la aspecte cotidiene previzibile, atunci cand se vorbeste rar si clar

Activitate 2: Elevii sunt impartiti in grupe de cate 5, acestia vor descoperi numele tarilor din
Uniunea Europeana prin rezolvarea unor rebusuri scurte. Dupa rezolvarea rebusurilor
conducatorii fiecarei grupe vor prezenta o tara la alegere

Competenta cheie: Comunicarea in limbi straine

Competenta generala: Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală

Competenta specifica: 2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect
familiar

1.2. Identificarea semnificaţiei generale a mesajelor orale curente, clar și


rar articulate

- Prezentarea pe scurt a unui tari

-Completarea unui rebus


Activitate 3: Elevii compară nr. de locuitori și scriu în ordine descrescătoare numele țărilor
după acest criteriu (”cea mai populată țară”). Folosesc Atlasul geografic școlar pentru a
identifica țările și capitalele din UE

Competenta cheie: Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii

Competenta generala: Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală

Competente specifice:
2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu un subiect familiar/ o situaţie cunoscută
- Exerciţii de exprimare a acordului / dezacordului

2.1. Realizarea unei expuneri scurte, exersate, asupra unui subiect familiar
- Prezentarea orală a unei teme realizate individual sau în grup

Activitate 3: Elevii folosesc tablete și telefoane pentru a culege informații despre țările din UE
și a vedea imagini din aceste țări

Competenta cheie: Competența digitală


Competenta generala: Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală
Competente specifice:
3.1. Identificarea informaţiilor necesare din liste sau din texte funcţionale simple (pliante,
meniuri, orare, reclame)
- Exerciţii de căutare on-line
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un document web
- Consultarea reţelei de socializare ca sursă de informare/ de informaţii cu caracter logistic
pentru orele de limbă modernă
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text clar structurat (articole de ziar/digitale simple,
broșuri), în care numerele și numele joacă un rol important
- Selectarea informaţiilor relevante pentru diverse teme sugerate de elevi/ profesori

Activitate 4: Elevii învață cum pot accesa Wikipedia, pentru a învăța cât mai multe despre o
țară, o capitală

Competenta cheie: A învăța să înveți


Competenta generala: Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală
Competente specifice:
3.3. Identificarea unor informaţii de detaliu dintr-un document web
- Consultarea blogului clasei / reţelei de socializare pentru a verifica etapele proiectului în
derulare
- Utilizarea blogului clasei / reţelei de socializare ca sursă de informare/ de informaţii cu
caracter logistic pentru orele de limbă modernă
3.4. Manifestarea disponibilităţii pentru informare prin lectură

- Documentarea în vederea realizării unor proiecte cu caracter cultural/ proiecte


transdisciplinare/ proiecte la alte discipline

Activitatea 5:  Realizarea unor pliante cu un oras, la alegere, pe calculator pentru distribuirea


lor voluntară unor turiști străini în scopul promovării obiectivelor turistice
Competenta cheie: Spirit de inițiativă și antreprenoriat
Competenta generala: Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală
Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
Competenta specifica:1.3. Identificarea unor elemente culturale specifice limbii studiat
- Realizarea unor pliante
Evaluarea proiectului: ”My favourite country” – prezentarea unor postere realizare de fiecare
grup de elevi , cu poze ale unor obiective turistice culturale ,din tari alese de elevi, și
rezervații cu animale pe cale de dispariție din UE

S-ar putea să vă placă și