Sunteți pe pagina 1din 2

EXIGENȚE DE EDITARE A REFERATULUI:

Referatul este redactat conform următoarelor criterii:


▪ se editează computerizat pe hârtie albă, format A4, pe ambele părți a foii, nivelat după ambele
câmpuri laterale;
▪ se perfectează utilizându-se: tipul fontului - Times New Roman; mărimea fontului - 12 pt;
spațiere - 1,5 intervale; parametri paginii: stânga - 25 mm, sus - 20 mm, dreapta – 15 mm, jos -
20 mm;
▪ se utilizează, în mod obligatoriu, literele cu diacritice specifice limbii române (ă, â, î, ş, ţ şi
majusculele lor).
▪ titlul capitolelor sunt scrise cu litere majuscule, fără sublinieri, din pagină nouă, fiind
numerotate cu cifre romane - (mărimea fontului - 14 pt., bold, centrat),
▪ titlul subpunctelor / subcapitolelor sunt scrise cu litere mici, cu excepția primei litere, fără
sublinieri, fiind numerotate cu cifre arabe, în continuarea textului cu spațierea de 2 intervale -
(mărimea fontului - 14 pt., bold, centrat);
▪ paginile se numerotează la mijlocul câmpului de jos, începând cu pagina de titlu şi se sfârșește
cu ultima pagină, fără a admite lipsa acestora sau repetarea lor, cu excepția paginii de titlu, care
nu se numerotează;
▪ semnele de punctuație (. /, /; / ? /!) sunt urmate în mod obligatoriu de un spațiu;
▪ nu sunt acceptate prescurtări ale cuvintelor;
▪ nu se admit însemnări, corijări, conturări de litere, ștersături, pete, adăugări la pagină etc.
Foaia de titlu (model)
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL
REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLȚI
FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE
CATEDRA DE DREPT
(Times New Roman, bold, 14 pt., centrat)

TEMA REFERATULUI
(Times New Roman, bold, 18 pt., centrat)

REFERAT
(Times New Roman, bold, 16 pt., centrat)

Autor:
Student (a/ul) grupei ______,
Prenume NUME

Conducător științific:
Prenume NUME,
grad științific, titlu științifico-didactic

BĂLȚI – 2020