Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

SECȚIA PIPP-ID, ANUL III

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ ALA1+DEC+ALA2

,,VINE, MOȘ NICOLAE!”

Student:

Tudurache(Bălan) Cristina Ionela

Îndrumător:

-2019-

1
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ ALA1+DEC+ALA2

,,VINE, MOȘ NICOLAE!”

NIVEL I (grupa mică)


TEMA ANUALĂ: ,,Ce și cum vreau să fiu?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Darnic sunt, ca Moș Nicolae!”
SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: „Vine, Moș Nicolae!”
FORMĂ DE REALIZARE: Activitate integrată (ALA1+DEC+ALA2)
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare de cunoștințe și deprinderi
FORMĂ DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupuri

COMPEȚENȚE GENERALE:
 Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
 Utilizarea unor cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de
probleme și cunoașterea mediului apropiat;
 Dezvoltarea motricității fine în contexte de viață familiare;
 Inițierea interacțiunilor cu adulți și cu copii de vârste apropiate;
 Manifestarea curiozității, a interesului și a inițiativei de învățare;
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități);
 Activarea și manifestarea potențialului creativ:

COMPETENȚE SPECIFICE:
 Respectarea regulilor de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare;
 Exersarea și extinderea progresivă a vocabularului;
 Identificarea și numirea formelor obiectelor din mediul înconjurător;
 Utilizarea mâinilor și a degetelor pentru realizarea de activități variate;
 Inițierea/participarea la ineracțiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată;
 Inițierea de activități de învățare noi și de interacțiuni cu copii sau cu adulții din mediul
apropiat;
 Realizarea sarcinilor de lucru cu consecvență;
 Manifestarea creativității în activități diverse;
 Formarea deprinderilor de păstrare a igienei personale.

2
Scopul activității:
Conolidarea capacității de exprimare corectă prin formulare de propoziții simple și dezvoltate și
consolidarea deprinderilor şi abilităţilor estetice în vederea executării unor lucrări.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
-să denumească și să utilizeze corect materialele și unelte de lucru;
-să aplice culorea corespunzătoare, prin amprentare cu bețișorul, pe suprafața dată;
-să coloreze obiectele care au formă de pătrat;
-să coloreze cadourile primite de la Moș Nicolae;
-să traseze grafic traseul copilului către ghetuța cu cadouri;
-să descrie lucrarea proprie și a celorlalți copii, ținând cont de aspectul lor.

STRATEGII DIDACTICE:
a. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observația, demonstraţia, exerciţiul, munca
individuală, , Turul galeriei.
b. Mijloace de învăţământ: fișe de lucru, ghetuță, culori, creioane, acuarele, bețișoare,
șervețele, cutiuța cu inimioare.
c. Moduri de organizare: frontal, individual, pe grupuri.

COMPONENȚA ACTIVITĂȚII:
ADP: Rutine: Întâlnirea de dimineață, Salutul, Prezența, Calendarul naturii, Jocul emoțiilor,
Gimnastica de înviorare, Gustarea, Tranziții
ALA1: ȘTIINȚĂ: ,,Obiecte pătrate”
ARTĂ: ,,Cadourile din ghetuța lui Moș Nicolae!”-colorare
BIBLIOTECĂ: ,,Cum ajung la ghetuță?”-labirint
ADE:DEC: ,,Ghetuța lui Moș Nicolae!”- joc didactic, pictură
ALA 2: Jocuri de mișcare: ,,Mâna pe ghetuță!” ,,,Ghetuța schimbă locul!”

DURATA: o zi

3
SCENARIUL ZILEI

Ziua va debuta cu ADP (30min.)(primirea copiilor și joc liber) și ALA1(1 oră).


Se prezintă copiilor Centrele de interes, ALA1, deschise și activitățile ce se vor realiza în cadrul
acestora,explicând sarcinile, iar copiii își vor alege centrele la care doresc să se joace. Se
precizează copiilor că fiecare dintre ei poate trece pe la fiecare centru, prin rotație, dacă își
doresc acest lucru.
1)ȘTIINȚĂ: ,,Obiecte pătrate”(Anexa 1)
-copiii vor rezolva o fișă de lucru în care vor avea ca sarcină: ,,Identifică și să coloreză obiectele
care au formă de pătrat.”
2)ARTĂ: ,,Cadourile din ghetuța lui Moș Nicolae!”(Anexa 2)-colorare- lucrare colectivă pe
grupuri mici
-copiii vor primi coli A4, pe care sunt desenate diverse obiecte având ca sarcină: ,,Colorează ce
cadouri ai primit de la Moș Nicolae!”.
3)Bibliotecă: ,,Cum ajung la ghetuță?”-labirint(Anexa 3)
-copiii vor ajuta copilul să ajungă la ghetuța cu cadouri, marcând cu creionul traseul.
Educatoarea urmărește activitatea copiilor, oferindu-le spijin, încurajări și aprecieri.
După finalizarea activităților de la centre, prin traziția: ,,Bat din palme!”, copiii se așează în cerc,
pe covor, pentru Întâlnirea de dimineață (ADP-30min).
Salutul
Educatoarea salută copiii:,,-Bună dimineața,copii veseli!” iar copiii răspund:,,Bună dimineața
salutăm /Și frumos ne așezăm/Într-un cerc frumos și mare”. Salutul pleacă de la educatoare, apoi
copiii se salută între ei, dând mâna unul cu celălalt :,,Bună dimineața Tudor! ”...
Prezența
,,Toate florile-s aici? Toate sunt prezente?/Colorate de pitici, flori mai mari și flori mai
mici,/Toate sunt prezente? ”
Copilul zilei face prezența la panou, atașând în dreptul copilului prezent o floare. Se discută
despre cei absenți, care ar fi cauzele sau dacă copiii știu de ce lipsesc aceștia.

4
,,Jocul emoțiilor”
Fiecare copil, pe rând, merge la jocul emoțiilor, spune cum se simte azi și de ce, apoi atașează un
cârlig colorat feței care exprimă sentimentul potrivit.
Calendarul naturii
,,Vremea să o studiem,/Și în calendar să notăm./De e soare sau e ploaie,/De e vânt sau e
ninsoare.”
Se stabilește ziua din săptămână (consolidând noțiunile de azi, ieri și mâine, cât și zilele
săptămânii), anotimpul și cum este vremea (copilul atașează imaginea potrivită pentru anotimp și
vreme: soare, nori...).
Gimnastica de înviorare
,,La la la la la.../Am văzut o bunicuță, uite așa mergea,/Și-o fetiță mititică așa se grăbea,/Frățiorul
ei cel mare iute alerga,/O pisică somnoroasă așa se-ntindea,/Calul meu e cal isteț tropa, tropa,
trop,/ Eu sunt mândru călăreț tropa, tropa, trop,/Băieții sunt fotbaliști, minge, minge, șut,/Fetele
dansează twist, twist again,/Ne-nvârtim, ne răsucim, până locul ni-l găsim!”
Activitatea continuă cu ADP(30min): Rutine:igiena personală, autoservirea, gustarea, igiena
sălii.
,,Ghetuțe îngrijite, ghetuțe fericite!”- deprinderea de a păstra încălțămintea curată.
Copiii fac două trenulețe la ușă, unul de fetițe și unul de băieți. Prima fetiță numără fetele și
primul băiat numără băieții. Se stabilește numărul fiecărei grupe, se stabilește care sunt mai mulți
și care sunt mai puțini și cu câți sunt mai mulți sau mai puțini apoi merg la baie pentru a se spăla
pe mâini și pentru a merge în sala de mese pentru a servi gustarea prin tranziția:
,,1,2-1,2-mergem toți in pas vioi,/Mâinile să le spălăm, /La masă să ne-așezăm,/Pe hol noi nu
alergăm/Ca să nu ne-accidentăm.
În timp ce copiii sunt la sala de mese pentru a lua gustarea,educatoarea împarte materialele
necesare pentru activitatea artistico-plastică (ADE), care va dura 20 de minute
Copiii au surpriza de a găsi în grupă, după pauza de masă, Ghetuța uriașă a lui Moș Nicolae- în
care sunt introduse fisele de la DEC. Educatoarea anunță tema și obiectivele activității artistico-
plastice pe înțelesul copiilor.
Copiii, se deplasează prin tranziția:,,Bat din palme!”, către măsuțe, pentru a picta ,,Ghetuța lui
Moș Nicolae”(Anexa 4)
Educatoarea oferă sprijin copiilor care au nevoie

5
Copiii fac turul galeriei pentru a stabili cea mai reușită lucrare realizată la DEC și la
ALA1(Știință), se fac aprecieri generale și individuale și se premiază toți copiii cu inimioare.
Activitatea continuă cu ALA2(1 oră), când copiii se vor relaxa jucându-se,,Mâna pe
ghetuță!” ,,Ghetuța schimbă locul!” și ADP (joc liber și plecarea copiilor) (30min).
Joc distractiv: ,,Mâna pe ghetuță!”
Copiii sunt așezați pe două rânduri, față în față, iar între ei având ghetuțe (cu una mai puțin decât
numărul copiilor). Educatoarea enunță diferite comenzi pe care copiii le execută.
Ex: Educatoarea:,,Mâna pe cap!”,,Mâna pe genunchi!”…etc
La enunțul ,,Mâna pe ghetuță!”, toții copiii se străduiesc săapuce o ghetuță. Copilul care a rămas
fără ghetuță este eliminat din jociar jocul continuăpână când rămâne un singur copil câștigător.
Joc distractiv:,,Ghetuța schimbă locul!”
Copiii sunt așezați pe scăunele (în cerc, pe rănduri sau la întâmplare) îndeplinind rol de ghetuțe.
Educatoarea pornește muzica (cântece de iarnă, colinde), copiii cântă, iar la semnalul ei (bătut de
palme) copiii trebuie să se ridice de pe scaun și să caute altul care este liber.
Plecarea copiilor.
Copiii vor pleca acasă în mod organizat pe cântecul:
,,Toți copiii, toți copiii, pleacă a cum acasă,/Toți copiii, toți copiii, pleacă a cum acasă,/Și cei
mari și cei mici/Și cei veseli și cei triști/Toți copiii, toți copiii, pleacă a cum acasă,/La revedere!”

6
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Etapele Conținut științific Strategii didctice Evalu-
Metode Mijloace Organi-
activităţii are
zare
Moment Se asigură condiţiile necesare bunei Exercițiul Sala de Frontal
organizatoric desfăşurări a activităţii: aerisirea sălii de organizato- grupă
grupă, pregătirea materialelor necesare ric
activității, aranjarea mobilierului.
-intrarea organizată a copiilor.
Captarea Se realizează prin prezentarea ghetuței lui Conversaţia Ghetuță Frontal Obser-
atenţiei Moș Nicolae. Explicația varea
Observația siste-
mică
Reactualizarea Copiii se adună în jurul ghetuței, studiind Conversația Ghetuță Frontal Obser-
cunoștințelor fișele trimise de Moș Nicolae. Observația Jetoane varea
siste-
mică
Anunţarea Educatoarea anunţă tema şi obiectivele Conversaţia Cutiuța Frontal Obser-
temei şi a operaţionale, pe înţelesul copiilor. Explicaţia cu varea
obiectivelor Folosind materialele de pe măsuțe, astăzi surprize siste-
vom picta ghetuța lui Moș Nicolae. mică
Voi va trebui să fiți atenți pentru că Mosul va
vedea lucrările voastre care, la finalul
activității, vor trebui să fie cât mai frumos
pictate.
Trebuie sa colorați ghetuța după indicațiile
date, să mânuiți corect materialele și să
lucrați ordonat si curat. Voi prezenta planșa
model.

Dirijarea Copiii se vor deplasa la mese în șir câte unul, Conversaţia Frontal Obser-
învăţării cu pas ritmat dupa bătăile din palme ale Explicaţia Ghetuța varea
educatoarei: ,,Un-doi, un-doi Individ siste-
Mergem toți în pas vioi” Demonstra- u-al mică

7
Se intuiesc materialele de pe mese ţia
Educatoarea realizează lucrarea la panoul din
fața copiilor explicând modul și tehnica de Exerciţiul
lucru.

Obţinerea Copiii vor picta cu atenție fisa respectând Conversaţia Ghetuță Indivi- Evalu-
performanţei obiectivele enunțate de educatoare iar cei Explicaţia dual area
care vor întâmpina dificultăți vor fi ajutați de Exerciţiul orală
către aceasta. Demonstrați Obser-
varea
siste-
mică

Transferul Munca in Fișe de Indivi- Probă


cunoștințelor Copiii care au finalizat lucrarea vor acorda echipă lucru dual practi-
ajutor celorlalți copii. Acuarele că
Bețișoare
Șervețele
Asigurarea Analiza produselor activității. Turul Frontal Orală
feedback-ului Copiii, împreună cu educatoarea, duc galeriei Indivi-
lucrările realizate în zona unde se Conversația duală
organizează expoziția, prezintă ceea ce au Aprecierea Pe
realizat, apoi își exprimă opinia cu privire la verbală grupe
realizările celorlalți colegi.
Încheierea Se face o scurtă recapitulare a activităților Conversația Cutiuța Frontal Obser-
activității desfășurate pe perioada zilei, precizând din Explicația cu Indivi- varea

8
nou tema zilei și evidențiind produsele surprize dual siste-
obținute (fișele de la ALA și DEC). Inimioar mică
Educatoarea face aprecieri generale şi e
individuale, legat de felul în care copiii s-au Ghetuțe
descurcat în realizarea sarcinilor şi asupra Scaune
modului în care s-a desfăşurat activitatea.
Copiii primesc permisiunea de a deschide
cutiuța cu surprize în care vor găsi, pentru
fiecare, inimioare.
În încheiere, activitatea zilei va fi completată
de jocurile de mișcare: ,,Mâna pe
ghetuță!”,,Ghetuța schimbă locul!”.

ALA 1 –Știință :,,Obiecte pătrate”


Identifică și să coloreză obiectele care au formă de pătrat.

9
Anexa 2ALA 1- Artă :,,Cadourile din ghetuța lui Moș Nicolae!”
Colorează ce cadouri ai primit de la Moș Nicolae!

10
Anexa 3
ALA 1-Bibliotecă: ,,Cum ajung la ghetuță?”-labirint

11
Anexa 4
ADE-DEC-,,Ghetuța lui Moș Nicolae”

12