Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.2, 200760 Craiova,


E-mail: cjex.dolj@gmail.com
Web: www.isj.dj.edu.ro

Testare pentru selecția elevilor la Centrul Județean de Excelență Dolj

CLASA a VI-a
INFORMATICA

Partea I (100 puncte)


1. Ioana etichetează creioane cu numere de la 1 la 30. Din greşeală ea a scris de 2 ori numărul
23, de 3 ori numărul 5 şi de 4 ori numărul 12. Câte creioane are Ana?
A) 33 B) 35 C) 36 D) 37 E) 39
2. Nasul lui Pinocchio măsoară 3 cm. Lungimea lui se dublează de fiecare dată când minte.
Cât va măsura după 6 minciuni?
A) 192 cm B) 67cm C) 96 cm D) 182 cm E) 384 cm
3. În câte moduri pot fi aranjate în şir indian 3 oi şi 2 capre, astfel încât cele 2 capre să nu fie
una lângă alta?
A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
4. Soldaţii stau aliniaţi pe rânduri şi coloane, în formaţie dreptunghiulară. În faţa lui Mihai, pe
aceeaşi coloană sunt 3 soldaţi şi în spatele lui, 5. În stânga lui Mihai, pe acelaşi rând sunt 6
soldaţi şi în dreapta lui, 4. Câţi soldaţi sunt în formaţie?
A) 39 B) 60 C) 80 D) 99 E) Imposibil de determinat
5. “Tatăl meu are cu 24 ani mai mult decât mine” –zice fiul. „Fiul meu este de 3 ori mai tânăr
decât mine”-spune tatăl. Câţi ani au împreună tatăl şi fiul?
A) 60 B) 48 C) 36 D) 24 E) 12

Partea a II-a (100 puncte)

Se consideră numărul natural N format din m cifre şi toate cele m-1 numere ce se pot forma
succesiv pornind de la numărul iniţial N, prin mutarea celei mai semnificative cifre a
combinaţiei curente la sfârşitul acesteia , după cum se poate observa din exemplele de mai jos.
Ex.1) N=12035  N=12035 Ex. 2) N=2121
m=5 m=5 m=4

20351 20351 1212


03512 3512 2121
35120 35120 1212
51203 51203
(4 combinaţii) (4 numere) (3 combinaţii, 3 numere)

Cerinţă
Scrieţi un program care să citească numărul N, să construiască cele m-1 numere şi să
determine:
a) numărul cu cel mai mare număr de divizori, dintre cele m numere; dacă sunt mai multe
astfel de numere printre cele m, se vor scrie în fişierul de ieşire toate aceste numere.
CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.2, 200760 Craiova,
E-mail: cjex.dolj@gmail.com
Web: www.isj.dj.edu.ro

b) cel mai mare număr care este divizor propriu pentru cel puţin unul din cele m numere, iar în
cazul în care nu există un astfel de divizor (toate cele m numere sunt prime), se va afişa
valoarea 0.

Date de intrare
Fişierul divizor.in conţine o singură linie pe care este scris numărul natural N.
Date de ieşire
Fişierul divizor.out va conţine:
- pe prima linie numărul sau numerele cu număr maxim de divizori, despărţite prin câte un
spaţiu
- pe a doua linie, un număr natural reprezentând cel mai mare număr care este divizor
propriu pentru cel puţin unul din cele m numere sau 0, în cazul în care toate cele m numere
sunt numere prime
Restricţii şi precizări
 N este un număr natural nenul, format din cel mult 6 cifre
 Conform procedurii de formare a combinaţiilor, se poate întâmpla să se obţină de mai
multe ori acelaşi număr. Se vor considera toate combinaţiile posibile, chiar dacă există
numere care se repetă.
 Cifra 0 scrisă în faţa unui număr se consideră neglijabilă şi nu se cere afişată în rezultatul
final.
 La toate cerinţele se ia în considerare şi numărul iniţial.
 Divizorul propriu al unui număr este un divizor diferit de 1 şi de număr.
Se acordă punctaje parţiale: cerinţa a) 60% din punctaj, cerinţa b) 40% din punctaj

Exemplu:
divizor.in divizor.out Explicaţie:
212 212 Numerele obţinute:212 (iniţial), 122, 221
106 212 are 6 divizori, 122 şi 221 au câte 4 divizori. Deci
numărul cu cel mai mare număr de divizori este 212. Cel
mai mare divizor propriu este 106 (divizorul numărului
212) .

Timp de lucru: 2 ore.