Sunteți pe pagina 1din 4

CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr.2, 200760 Craiova,


E-mail: cjex.dolj@gmail.com Web: www.isj.djj.edu.ro

Clasele VII – VIII Proba scrisă 100 p

Nume și prenume elev: ............................................................................

1) Adrian, Florin şi Cristian au biciclete colorate diferit. Una este albă, una verde şi una roşie.
Florin este prieten cu cel care are bicicleta verde şi coleg de clasă cu cel care are bicicleta albă.
Cristian şi cel cu bicicleta albă ar dori să participe la un cocurs de ciclism.
Stabiliţi ce culoare are bicicleta fiecărui copil.

Răspuns:
Adrian are bicicleta ………………
Florin are bicicleta ………………
Cristian are bicicleta ………………

2) Cristina, Rodica, Delia şi Sorina au vârstele (în ani) corespunzătoare numerelor din şirul:
20, 27, 12, 17. Aflaţi vârsta fiecăreia ştiind că propoziţiile următoare sunt adevărate:
a) Cristina nu are 20 de ani.
b) Rodica are 12 ani.
c) Delia nu are 17 ani.
d) Sorina are vârsta cea mai mare.

Răspuns:
Cristina are ………… ani.
Rodica are ………… ani.
Delia are ………… ani.
Sorina are ………… ani.

3) Patru cupluri au serbat împreună Revelionul. Numele soţiilor sunt: Maria, Ileana, Luiza şi
Ana.
Soţii lor sunt: Emil, Nicolae, Tudor, Vasile. Aflaţi cine cu cine este căsătorit ştiind că:
a) Vasile este fratele Mariei.
b) Luiza are doi fraţi, dar soţul ei este singur la părinţi.
c) Nicolae este căsătorit cu Ana.
d) Maria şi Tudor au fost logodiţi dar s-au despărţit când Tudor a
cunoscut-o pe actuala lui soţie.

Răspuns:
Maria este căsătorită cu ……………….
Ileana este căsătorită cu ……………….
Luiza este căsătorită cu ……………….
Ana este căsătorită cu ……………….
CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.2, 200760 Craiova,
E-mail: cjex.dolj@gmail.com Web: www.isj.djj.edu.ro

4) În tabelul de mai jos sunt ascunse 10 cuvinte referitoare la activități sportive. Găsește aceste
cuvinte și scrie-le în chenarul din partea dreaptă. Atenție! cuvintele pot fi scrise de sus în jos, de
jos în sus, de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga și pe diagonală.
........................
........................
Y T E N I S R P F H T ........................
B Î N O T A T O S A E ........................
G O L L T I T C S N H
........................
........................
U L M O P B A C R D C
........................
R A V P A E H D C B S
........................
V V O L E I Î N O A A ........................
A T L E T I S M T L B ........................

5) Pe o tarabă se găsesc trei coșuri cu fructe, fiecare coș având prețul afișat, conform imaginii de
mai jos. Dacă dorești să cumperi doar o banană, o portocală și un măr, cât trebui să plătești?

Răspuns:

o banană costă............RON

o portocală costă .......... RON

un măr costă .............RON

cost total............RON
CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.2, 200760 Craiova,
E-mail: cjex.dolj@gmail.com Web: www.isj.djj.edu.ro

Clasele VII – VIII Proba practică 100 p


Problema - Carusel

Clasele a VII-a şi a VIII-a fac o excursie şi vizitează un parc de distracţii. Acolo se

găseşte un carusel. Caruselul este format din n leagăne, numerotate de la 1 la n, cu câte două locuri
fiecare.

Elevii vizitează parcul în grupuri şi rând pe rând grupurile sosesc la carusel. Doamna dirigintă pe măsură
ce ajung îi aranjează în carusel câte doi. Dacă numărul elevilor din grup este impar, lasă ultimul elev
singur în leagăn, iar grupul următor îl aranjează începând cu leagănul următor tot câte doi şi aşa mai
departe cu celelalte grupuri până când se termină elevii sau leagănele. Dacă au mai rămas elevi şi s-au
terminat leagănele, îi va plasa pe aceştia pe rând, începând cu primul leagăn, în leagănele în care a
aşezat un singur elev. Iniţial caruselul este gol.

Se cunoaşte numărul grupurilor şi numărul elevilor din fiecare grup, în ordinea sosirii lor.

Cerinţă:

Scrieţi un program care să determine câţi elevi se află în fiecare leagăn după ce au fost aşezaţi toţi elevii.

Datele de intrare

Se citesc din fişierul carusel.in astfel:

- prima linie a fişierului de intrare va conţine două numere naturale n, 1≤n≤100 şi g, 1≤g≤50 separate

printr-un spaţiu, care reprezintă numărul leagănelor şi respectiv numărul grupurilor.

- următoarele g linii vor conţine numărul elevilor din fiecare grup. Numărul total al elevilor va fi mai mic

sau cel mult egal cu numărul locurilor din carusel.

Datele de ieşire

Datele de ieşire se scriu în fişierul carusel.out. Acesta va conţine n linii.

Fiecare linie va conţine un număr, reprezentând numărul elevilor din acel leagăn.
CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ DOLJ
Str. Ion Maiorescu Nr.2, 200760 Craiova,
E-mail: cjex.dolj@gmail.com Web: www.isj.djj.edu.ro

Exemple

carusel.in carusel.out Explicații


73 2 Caruselul are 7 leagăne si sunt 3 grupuri de elevi.
3 1 Grupul 1 are 3 elevi
1 1 Grupul 2 are 1 elev
4 2 Grupul 3 are 4 elevi După aranjare
2 Leagănul 1 are 2 elevi
0 Leagănul 2 are 1 elev
0 Leagănul 3 are 1 elev
Leagănul 4 are 2 elevi
Leagănul 5 are 2 elevi
Leagănul 6 are 0 elevi
Leagănul 7 are 0 elevi
54 2 Caruselul are 5 leagăne şi sunt 4 grupuri de elevi
3 2 Grupul 1 are 3 elevi
1 2 Grupul 2 are 1 elev
1 1 Grupul 3 are 1 elev
4 2 Grupul 4 are 4 elevi După aranjare
Leagănul 1 are 2 elevi
Leagănul 2 are 2 elevi
Leagănul 3 are 2 elevi
Leagănul 4 are 1 elev
Leagănul 5 are 2 elevi

Timp maxim de execuție/test: 0,5 secunde


Memorie totală: 2 MB, din care pe stivă 2 MB

Dimensiunea maximă a sursei 5KB

Notă: Timp de lucru ( Proba scrisă + Proba practică ) 2 ore