Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

Disciplina: Istorie

Clasa: a VIII-a

Data:

Tema: Europa între absolutism și liberalism

Tipul lecției: de sinteză

Durata lecției: 45 min

Competențe specifice:

 Înțelegerea și utilizarea adecvată a limbajului de specialitate.


 Cunoașterea și interpretarea surselor istorice.
 Aprecierea critică și obiectivă a situațiilor, faptelor și proceselor istorice.

Obiective operaționale:

1. Să identifice caracteristicile absolutismului și liberalismului, în baza surselor;


2. Să caracterizeze personalitățile istorice, în baza surselor istorice;
3. Să aprecieze schimbările politice, sociale și economice de la mijlocul secolului XIX, în
baza surselor.

Tehnologii didactice:

a) Metode: Conversația, discuția dirijată, caracterizarea, legătura cauză-efect, analiza, careul


întrebărilor.
b) Forme : individual, frontal.
c) Mijloace: manualul, surse istorice.

Bibliografie:

 Manualul școlar pentru clasa a VIII-a de ”Istoria universală”, Ed. Prut Internațional,
2011.
Desfășurarea activității

Etape Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevului Tehnologii Timp


Evocare Profesorul organizează clasa de Elevii se pregătesc de 5 min
elevii, și creează un climat lecție
Reactualizarea cooperant.
cunoștințelor
I.Profesoara le acordă elevilor cîteva
întrebării: Conversația
- Explicați care au fost cauzele Elevii răspund la
războiului civil din SUA. întrebările profesoarei.
- Realizați o caracteristică a
factorilor care au condus la
acutizarea contradicțiilor dintre Nord
și Sud.
- Reflectați asupra importanței de
eliberare a negrilor.
Elevii scriu tema nouă și
II. Profesoara va anunța tema nouă, ascultă obiectivele.
și obiectivele lecției

Realizarea I.Profesoara propune elevilor să Elevii identifică Discuția 25


sensului O1 identifice trăsăturile absolutismului trăsăturile și le scriu în dirijată min.
și a liberalismului. caiet

II.Profesoara le cere elevilor să Elevii caracterizează


caracterizeze personalitățile: regina personalitățile istorice în Caracterizarea
O2 Victoria, C.L. Napoleon Bonaparte, baza surselor istorice.
G. Garibaldi, Otto von Bismarck,
Franz joseph I, A. Lincoln.

III. Cer elevilor să realizeze legătura Elevii realizează legătura Legătura


de cauzalitate dintre războiul civil de cauzalitate cauză-efect
din SUA și urmările lui.

IV. Propun să aprecieze schimbările Elevii determină


O3 politice, sociale și economice la schimbările politice, Analiza
mijlocul secolului XIX sociale și economice de
la mijlocul sec. XIX, și
le apreciază.

Reflexia I.Profesoara va propune elevilor să 14


răspundă la cîteva întrebării: Elevii răspund la Careul min.
 Ce loc rezerva liberalismul întrebările profesoarei întrebărilor
individual în viața politică
engleză?
 Care sunt direcțiile politicii
externe a Franței în timpul
celui de-al II-lea Imperiu
Francez?
 De ce era necesară unificarea
statelor germane și italiene?
 Care sunt cauzele declansării
războiului din Crimeea?
 De ce s-a intensificat
mișcarea de eliberare
națională în țările baltice?
 În ce constă reconstrucția
Sudului?
Extinderea Temă pentru acasă: Comentarea Elevii notează tema 1 min.
documentelor. pentru acasă